Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BU BENİM ESERİM ORTAOKULLAR ARASI PROJE YARIŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BU BENİM ESERİM ORTAOKULLAR ARASI PROJE YARIŞMASI"— Sunum transkripti:

1 BU BENİM ESERİM ORTAOKULLAR ARASI PROJE YARIŞMASI

2 YARIŞMANIN TEMEL AMACI
Genç beyinlerin bilimsel düşünmeye teşvik edilmesi Geleceğin Bilim İnsanı olma potansiyeline sahip çocukların erken yaşta keşfedilmesi

3 PROJENİN HEDEFLERİ Öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak

4 PROJENİN HEDEFLERİ Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgür ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirmek

5 PROJE NASIL HAZIRLANIR?
Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir. Yapılan çalışmanın bilimsel olması için uygulanması gereken bazı aşamalar vardır.

6 PROJE NASIL HAZIRLANIR?
Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur.

7 PROJENİN AŞAMALARI Proje konusu seçmek Bilgi toplamak
Projenin tanımlanması Projenin yürütülmesi Değerlendirme ve rapor yazılımı

8 Projenin konusunu seçmek
Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen,merak edilen konulardan seçilmelidir. Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar arasından; yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir.

9 Bilgi toplamak Projenin konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan,dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanmalıdır.

10 Projenin tanımlanması
Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçları tanımlanmalıdır.

11 Projenin tanımlanması
Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılabilir.

12 Projenin tanımlanması
Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedef, birden fazla olabilir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.

13 Projenin tanımlanması
Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar;yöntemi belirleyen unsurlardır.

14 Projenin tanımlanması
Tüm bu aşamalar açık ve net bir biçimde açıklanmalıdır. Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek faaliyetler adım adım tanımlanmalı ve her bir faaliyet için beklenen sonuçlar ortaya konulmalıdır.

15 Projenin yürütülmesi Proje; belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları ve takvim doğrultusunda hazırlanır.

16 Değerlendirme ve rapor yazımı
Bu aşamada, proje süresince belli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak çalışmanın amacına ne ölçüde ulaşıldığı belirtilir.

17 Değerlendirme ve rapor yazımı
Rapora proje çalışmalarında elde edilen sonuçlar yazılır. Bu bölüm projenin en önemli kısmıdır. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir.

18 PROJE BAŞVURU SAYFASI I. BÖLÜM

19 PROJE BAŞVURU SAYFASI II. BÖLÜM

20 PROJE BAŞVURU SAYFASI III. BÖLÜM

21 Matematik Projelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
İlginçlik ve Katkı;Yeni bir sonuç elde edilmesi değil, varolan/bilinen teoremlere farklı bir yaklaşım Amaç; bilimsel süreci yaşatmak Bir problemin ele alınış biçimi araştırmayı nitelikli hale getirebilir.

22 Matematik Projelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
Yöntem ve adımların doğruluğu Rapor kurallara uygun yazılmalı , herhangi bir matematikçi rahatlıkla izleyebilmeli

23 TUBİTAK UYARIYOR! Orjinallik ve yaratıcılık Beceri, dikkat ve özen
Çalışma süreci İlişkilendirme ve açıklık Etik

24 TEŞEKKÜRLER…


"BU BENİM ESERİM ORTAOKULLAR ARASI PROJE YARIŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları