Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI “ARAŞTIRMA PROJESİ NASIL YAZILMALIDIR”?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI “ARAŞTIRMA PROJESİ NASIL YAZILMALIDIR”?"— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI “ARAŞTIRMA PROJESİ NASIL YAZILMALIDIR”?

2 BİLİMSEL BİR ÇALIŞMA NASIL YAPILIR?
Konu seçilir (Merak....) Konu ile ilgili kaynaklar bulunur, incelenir, araştırılır Araştırılacak proje konusu belirlenir (özgünlük...) Danışman öğretmenlerle konuşulur, tartışılır ve fikirleri alınır Zaman çizelgesi hazırlanır Deneyler planlanır Deneyler gerçekleştirilir;proje tamamlanır Bulgular incelenir ve tartışılır Rapor yazılır

3 PROJE NEDİR? Bir ürün geliştirmeyi hedefleyen orijinal,
kendine özgü, geçici bir girişimdir. Her proje: Tanımlanmış bir zamanda başlar ve biter, sürelidir Tanımlanmış hedef ve amaçlara sahiptir Özgün bir ürün veya hizmet oluşturmak için vardır Sınırlı kaynaklara bağımlıdır Planlama, Uygulama ve Kontrol süreçlerinden geçer

4 Proje ile ilgili yazılacak “rapor”
Yönettiğiniz proje çalışmasının en önemli aşamalarından biri: Proje ile ilgili yazılacak “rapor”

5 PROJE RAPORU NEDİR? NEYİ İÇERMELİDİR?
Bilimsel bir çalışmanın ürünüdür Problemi ortaya koyduktan sonra onun çözümü için izlenen yolu ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçları ortaya koyar

6 GENEL ÖNERİLER Gereksiz uzatmalar ve tekrarlar olmamalıdır Kısa ve öz…
Özenli…

7 PROJE RAPORUNUN BİLEŞENLERİ
PROJE ADI PROJENİN AMACI GİRİŞ YÖNTEM SONUÇLARVE TARTIŞMA TEŞEKKÜR KAYNAKÇA (PROJE ÖZETİ)

8 Araştırma Projenizin Başlığı:
Mümkün olduğunca “genel” olmalı Aynı zamanda, projenin amacını iletebilmeli Örneklemle ilgili bilgi içermeli (deney hayvanları, bitkiler, sular…) MÜMKÜNSE, gerçekleştirilen araştırmanın “tipini” tanımlamalı (gözleme dayalı, kesitsel, yöntem geliştirme, sorgulayıcı,vb)

9 PROJENİN AMACI Proje çalışması ile neyi amaçlıyoruz Hipoteziniz
Hedefler (madde madde)

10 GİRİŞ Başkalarının yaptığı çalışmalar Sizin projenizin farklı yönleri
Benzer çalışmalardan nasıl yararlandığınız ve sizin çalışmalarınızın hedefleri Proje konusunun özgünlüğü, projenin katma değeri(bilime, topluma, ülke ekonomisine yararı)

11 DURUM DEĞERLENDİRME (Literatür Özeti)
Giriş bölümünün bir parçasıdır Kısa, öz olmalı, tanımlanan probleme daha önceki yaklaşımlar ele alınarak özetlenmelidir. Özellikleri ve kısıtları vurgulanmalıdır (proje önerisini desteklemek adına..)

12 PROJE ÖNERİNİZİN ÖNEMİ, YAYGIN ETKİSİ
- Giriş Bölümünün bir parçasıdır - Bilimsel (Özgünlüğü, bilime katkısı) - Ekonomik (Ülke ekonomisine katkısı) - Toplumsal (Toplum üzerine etkisi, topluma yararı)

13 YÖNTEM Yaklaşım, Tasarım, Metodoloji Araştırmanın organizasyonu

14 ARAŞTIRMANIN YAKLAŞIMI VE “METODOLOJİ”
(Raymond Levitt — ASCE CRC/NSF Workshop on Proposal Preparation — San Diego, CA — April 6, 2005) - Yaklaşımınız, bir dizi “deney”in tasarımını sergileyebilmelidir : bu da hipotezinizin doğrulanması ya da reddedilmesine yol açacaktır

15 YÖNTEM

16 METODOLOJİ (YÖNTEMLER)
Örneklem büyüklüğü Yöntemler/ teknikler/ anketler (Ayrıntılı tanımlamalar, kaynaklar!!!) Veri yönetimi İstatistiksel analiz (kaynak!!)

17 DENEYSEL ÇALIŞMALAR Çalışmanın planı, kapsamı, izlenen yol
Deneyin düzeneği Önemli ölçüm cihazları ile ilgili bilgiler ( hangi cihaz, markası, ölçüm aralığı, duyarlılığı ) Kullanılan kimyasal ve biyolojik malzeme Kullanılan yöntemin basamakları Deneylerin kimler tarafından nerede yapıldığı Deneylerin Süresi Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntem (Analiz, hesaplamalar, grafikler, çizelgeler)

18 GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR Çalışmanın planı, kapsamı, izlenen yol
Gözlemlerin nasıl yapıldığı Verilerin nasıl toplandığı (varsa kullanılan anketler v.b) Gözlemlerin kimin tarafından nerede yapıldığı Gözlemlerin süresi Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntem

19 Bilimsel Araştırma Sizce hangisi??!
Uzun, engebeli bir süreç olduğunu unutmayınız !!!!! Sizce hangisi??! İlk başta, elde edemeyebilirsiniz, ancak…

20 TARTIŞMA VE SONUÇ Bulgularınızı, geçerlilik sınırlarını belirterek tartışınız Olumsuz etkileri (varsa) açıklayınız Amacınıza ne kadar ulaştığınızı belirtiniz Literatürdeki diğer benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırınız Ortaya Çıkan Sonucu net olarak belirtiniz Konu ile ilgili öneriler Geleceğe yönelik yapılabilecekler

21 REFERANSLAR (KAYNAKLAR)
Kaynaklar, alfabetik olarak sıralandıktan sonra metin içinde numaralandırılmalıdır!!! Tam olarak otorleri, başlığı, volüm, sayfaları, yılları belirtiniz “Kesin” olunuz (Sayı, hatta nokta-virgül hatası olmamalı) Jüri üyeleri, kritik düşünme özelliklerinden seçilmişlerdir ve kendilerinin bilgileri dışındaki bir cümleyi-kaynağına bakmadan- kabul etmezler…

22 ÖZET Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır.
Özetin tamamı 250 kelimeyi aşmamalıdır Özeti okuyan, proje hakkında doğru bir fikre sahip olabilmelidir Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsedilmez

23 ÖRNEK BİR ÖZET AŞAĞIDA VERİLEN UNSURLARI İÇERMELİDİR
a) Deneyin amacı: 1. Proje konusunun araştırılma sebebini açıklayan bir giriş metni, 2. Çalışılan hipotez veya problemin ifadesi,

24 B) KULLANILAN YÖNTEM VE İŞLEMLER:
1. Araştırmanın nasıl yapıldığı hakkında genel bir açıklama ve önemli noktaların özeti, 2. Özet, kullanılan malzemeler hakkında bilgi içermez, ancak işlemleri çok büyük ölçüde etkiliyorsa veya araştırma için geliştirilmesi gerekiyorsa bahsedilebilir

25 C) GÖZLEMLER/VERİLER/BULGULAR: 1
C) GÖZLEMLER/VERİLER/BULGULAR: 1. Bu bölüm sonuca doğrudan etkisi olan ve deney veya gözlem sonucu elde edilen anahtar bulguları içermelidir. 2. Özette bulgular hakkında ayrıntı, grafik ve tablolar verilmemelidir

26 D) SONUÇLAR: 1) Araştırmanın sonuçlarından kısaca bahsedilmelidir
D) SONUÇLAR: 1) Araştırmanın sonuçlarından kısaca bahsedilmelidir. 2) Son paragraf araştırmanın uzantısı olan uygulamaları ve işlemleri içermelidir

27 PROJE RAPORUNA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER..
Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyanı Kurum onayları (Varsa) Anlaşmalar, kontratlar, vb Öğrenci Bilgi Formu

28 DANIŞMAN ÖĞRETMEN’ İN ROLÜ
ÖNEMLİ BİR NOKTA… DANIŞMAN ÖĞRETMEN’ İN ROLÜ

29 Danışman Öğretmen Rolü Eğitmen Yönlendirici İzleyici

30 TEŞEKKÜRLER VAN MEM AR-GE


"ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI “ARAŞTIRMA PROJESİ NASIL YAZILMALIDIR”?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları