Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje, sergi, seminer, sempozyum, kongre, makale,poster

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje, sergi, seminer, sempozyum, kongre, makale,poster"— Sunum transkripti:

1 Proje, sergi, seminer, sempozyum, kongre, makale,poster
Teknik iletişim Bilimsel etkinlikler Proje, sergi, seminer, sempozyum, kongre, makale,poster Yan konular Etik, verimlilik, proje çeşitleri, ödev, girişimcilik, inovasyon, patent faydalı model, Analiz yöntemleri

2 1 1 1 2 2 3 3 3 PROJE TABANLI ÖĞRENME Öğrenme Yaklaşımları
Proje nedir? Nasıl yapılır? Neden Proje Çalışması? 2 Proje nedir? Nasıl yapılır? Neden Proje Çalışması? 3 “Bu Benim Eserim” Başvurudan Sergiye… 3 3 “Bu Benim Eserim” Başvurudan Sergiye…

3

4 Öğrendiklerimizin ... ÖĞRENME %1 TATMA %2 DOKUNMA %4 KOKLAMA %10 DUYMA
%83 GÖRME

5 Her bir öğrenci; Her bir öğrenci yeni ve zor bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanır.

6 Çağdaş Öğrenme Kuramları
Proje Tabanlı Öğrenme, Probleme Dayalı Öğrenme, İş Birliğine Dayalı Öğrenme, Beyin Temelli Öğrenme, Aktif Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme Buluş Yoluyla Öğrenme Tam Öğrenme Çoklu Zeka kuramı, Kolb öğrenme kuramı

7 PROJE TABANLI ÖĞRENME Proje tabanlı öğrenmede hedefler: karmaşık zihinsel problemleri çözebilen, iş birliği içinde çalışabilen, karşılaşılan sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilen, yaptığı çalışmaların sonucunda bir ürün ortaya koyabilen ve uzun vadede hayat boyu öğrenebilen özerklik kazanmış bireyler yetiştirmektir. Yaklaşımın temeli, bir konunun derinlemesine araştırılmasına odaklanmaktadır. Burada amaç, öğrencilerin konu hakkında bilgi edinmeleri ve edindikleri bilgileri kullanabilmeleridir.

8 BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME Buluş Yoluyla Öğrenmede, öğrenci sadece uyaranlara cevap veren değil, ferdi tepkilerle etkin biçimde araştırarak öğrenen kişidir. Öğrenmenin etkili ve kalıcı olduğu görüşü kabul edilmektedir. Öğrenme için fazla zaman gerekmektedir.

9 PROJE ÇALIŞMASI Anasayfa
Bu yöntemle öğrenciler inceledikleri konularla ilgili ilk elden yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar Proje bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi grup olarak da hazırlanır.Projenin değerlendirmesini öğretmen ve öğrenci birlikte yapar.Diğer öğrenciler de değerlendirmeye katılabilirler. Öğrenci merkezli eğitim için en uygun yöntemlerden biridir. Anasayfa

10 Proje nedir? Nasıl yapılır?
Neden Proje Çalışması?

11 PROJE NEDİR? Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde;
Değişimi hedefleyen, Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, Uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.

12 PROJE NEDİR? Bilimsel bir çalışma olan projede,
Gözlem yaparak bilgi toplama, Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, Bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin araştırılması, Gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur.

13 PROJENİN AMACI Ülkemizin gereksinim duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek; Bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ülke genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, Onlara gerekli desteği vererek araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.

14 PROJENİN HEDEFLERİ Öğrencileri Bilişim teknolojilerini kullanmaya teşvik etmek. Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak. Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

15 PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?
Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Proje çalışması merak ve gözlemle başlar.

16 PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?
Projenin konusunu seçmek . Bilgi toplamak Projenin tanımlanması Projenin yürütülmesi Değerlendirme ve Rapor Yazımı

17 1. Projenin konusunu seçmek .
Proje konusu İlgi çeken, Üzerinde düşünülen, Merak edilen konulardan seçilmelidir.

18 1. Projenin konusunu seçmek .
Proje konusu seçerken en iyi fikirler: Seyahat ederken, Haber dinlerken, Gazete okurken ve İnsanları ilgilendiren problemler düşünülürken oluşur.

19 2. Bilgi toplamak Projenin konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır.

20 3. Projenin tanımlanması
Projenin Amacı, Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılabilir.

21 3. Projenin tanımlanması
Hedefler, Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedefler birden fazla olabilir. Ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.

22 3. Projenin tanımlanması
Yöntem Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır.

23 3. Projenin tanımlanması
Uygulama adımları ve Çalışma Takvimi Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek faaliyetler adım adım tanımlanarak çalışma takvimi hazırlanmalıdır.

24 3. Projenin tanımlanması
Beklenen Sonuçlar Her bir faaliyet için beklenen sonuçlar ortaya konulmalıdır.

25 4. Projenin yürütülmesi Proje belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları ve takvim doğrultusunda yürütülür.

26 5. Değerlendirme ve Rapor Yazımı
Bu aşamada proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak amaca ne ölçüde ulaşıldığı belirtilir. Raporda proje çalışmalarında elde edilen sonuçlar yazılır, Bu bölüm projenin en önemli kısmıdır. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir.

27 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır. Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. Projeler sürdürülebilir olmalıdır.

28 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR (2)
Projeler, proje hazırlayanların kendi özgün eseri olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. Projeler, alanında yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir. Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir. Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır.

29 Yönetim Süreçleri Planlama Organizasyon, Yöneltme, Değerlendirme,
Geliştirme

30 Bilişim Projesi Nedir ? Bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklar kullanılarak, kurum ve işletmenin sürdüre geldikleri işlerin daha hızlı etkin ve verimli hale gelmesi için hazırlanırlar. Bilişim projeleri, iş süreçleri ile bilişim teknolojisinin bütünleştirilmesini amaçlamaktadır.

31 Bilişim Projelerinin Diğer Projelerden Farklılığı
Proje yönetiminde kullanılacak araç ve teknikler çok fazla denenmemiştir. Gelişen teknoloji ile proje hedefleri proje sürecinde hızlı değişimler gösterir. Proje başarısı ürün işler hale geldikten sonra sağlıklı ölçülebilir.

32 Bilişim Projelerinin Diğer Projelerden Farklılığı
Ürünün tanımı kişilere ve kişisel beklentilere bağlıdır. Tanımlandığı şekilde tamamlanması zorlaşır. İhtiyaçlar ve ürün proje bitiminden sonra da değişebilir. Tasarım aşamasında dikkat edilmelidir. Bilişim projeleri sonunda kurumlarda örgüt değişikliği gerekebilir. İrdelenmeli ve çözümler bulunmalıdır.

33 PROJE YÖNETİMİ Bir amaca ulaşma yolunda girişilen işlerin ve eylemlerin toplamıdır. Proje yönetimi ile işletme yönetimi arasında fark vardır.


"Proje, sergi, seminer, sempozyum, kongre, makale,poster" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları