Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL DENEYİMİ -I- Dr. Muhammed TURHAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL DENEYİMİ -I- Dr. Muhammed TURHAN."— Sunum transkripti:

1 OKUL DENEYİMİ -I- Dr. Muhammed TURHAN

2 DERSİMİZDE BUGÜN Dersin amaçları, Dersin içeriği, Ders etkinlikleri,
Okulların belirlenmesi, Hazırlanacak raporlar ve formatları, Portfolyo bölümleri, Okullarda dikkat edilecek hususlar.

3 OKUL DENEYİMİ DERSİNİN AMAÇLARI
Bu dersin amacı; siz öğrencilerin (ki bu ders açısından ünvanınız “öğretmen adayı”dır) mesleğe hazırlanmalarında öğretmen ve öğrencilerle gözlem çalışmaları yapmalarını sağlamaktır.

4 OKUL DENEYİMİ DERSİNİN İÇERİĞİ
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, Öğretmenin derste hangi çalışmaları yaptığı Öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, Derste ne tür etkinliklerden yararlandığını,

5 OKUL DENEYİMİ DERSİNİN İÇERİĞİ
Sınıfı nasıl yönettiğini gözlemleme, Öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, Okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, Okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

6 OKUL DENEYİMİ DERS ETKİNLİKLERİ
Öğretmenin okuldaki bir günü, Öğrencinin okuldaki bir günü, Bir öğrencinin incelenmesi, Öğretim yöntemleri, Derslerin gözlenmesi

7 OKUL DENEYİMİ DERS ETKİNLİKLERİ
Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü Soru sormayı gözlemleme Okulda araç-gereç ve yazılı kaynaklar Okul müdürü ve okul kuralları Okul ve toplum

8 HAZIRLANACAK RAPORLAR VE FORMATLARI
Her hafta ve her etkinlik için 1 rapor Raporun içeriği etkinlikle uyumlu olacak Rapor gerçek durumu yansıtacak Her haftanın raporu ayrı ayrı dosyalanacak

9 RAPOR FORMATI KAPAK SAYFASI RAPOR BÖLÜMÜ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

10 KAPAK SAYFASI Etkinlik No : 3 Etkinlik : “Öğretim Yöntemleri”
Tarih : 24 / 11 / 2007 Sınıf : 4-A No : 21000 Sınıf Mevcudu : Adı : Can Gündüz Okul : Şair Nedim İÖO Uygulama Öğretmeni : Emin Kale

11 RAPOR BÖLÜMÜ Neleri gördünüz? Neler dikkatinizi çekti?
Sizi etkileyen şeyler nelerdi? Öğretmen ve öğrenci davranışları nelerdi? Vb.

12 RAPOR BÖLÜMÜ 1. Giriş Etkinliğin amacı, vb. 2. Gelişme Gözlenen durumlar, dikkati çeken hususlar vb. 3. Sonuç ve Değerlendirme Bugüne kadar öğrendiğiniz şeyler ve uygulamada gözlediğiniz şeyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, vb.

13 OKULLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Gözlem yapılan uygulama okulunda Sınıf Öğretmenliği bölümünü temsil ediyor olmanın bilinci ve sorumluluğu içinde olmak, Uygulama programının gereklerini yerine getirmek için planlı ve düzenli çalışmak, Uygulama süresince gelecek öneri ve eleştirilere açık olmak ve bu suretle mesleki gelişim sağlamak, Diğer öğretmen adayları, uygulama öğretmeni, uygulama okul yönetimi ve uygulama öğretim elemanı ile iletişim ve işbirliği içinde olmak,

14 OKULLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Uygulama öğretmeninin etkinlik programını aksatmadan planlanan görevleri etkin bir biçimde gerçekleştirmek, Uygulama okulunun -aday olsun olmasın- tüm öğretmenler için koyduğu kurallara uymak, Uygulama okulundaki öğrencilerle iletişimde bir öğretmene yakışır tutum ve davranışlar içinde hareket etmek, Mesleğin gerektirdiği nitelikleri şimdiden edinmeye çalışmak,

15 OKULLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek, Okul yönetiminin ve öğretmenlerin desteğini sağlamak, Zamanı verimli kullanmak, Yaptığı çalışmaları yapılacak değerlendirme için bir dosya halinde düzenlemek


"OKUL DENEYİMİ -I- Dr. Muhammed TURHAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları