Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE NEDİR? Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE NEDİR? Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde;"— Sunum transkripti:

1 PROJE NEDİR? Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde;
Değişim yaratmayı hedefleyen, Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, Uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.

2 PROJE NEDİR? Bilimsel bir çalışma olan projede,
Gözlem yaparak bilgi toplama, Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, Bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin araştırılması, Gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur.

3 PROJENİN AMACI Ülkemizin gereksinim duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek; Bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ülke genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek, Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek, Onlara gerekli desteği vererek araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.

4 PROJENİN HEDEFLERİ Öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek. Öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak. Ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

5 PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?
Proje bilimsel bir çalışma olmalıdır. Proje çalışması merak ve gözlemle başlar.

6 PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?
Projenin konusunu seçmek . Bilgi toplamak Projenin tanımlanması Projenin yürütülmesi Değerlendirme ve Rapor Yazımı

7 1. Projenin konusunu seçmek .
Proje konusu İlgi çeken, Üzerinde düşünülen, Merak edilen konulardan seçilmelidir.

8 2. Bilgi toplamak Projenin konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır.

9 3. Projenin tanımlanması
Projenin Amacı, Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılabilir.

10 Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir.
3. Projenin tanımlanması Hedefler, Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedefler birden fazla olabilir. Ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.

11 3. Projenin tanımlanması
Yöntem Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır.

12 Uygulama adımları ve Çalışma Takvimi
3. Projenin tanımlanması Uygulama adımları ve Çalışma Takvimi Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilecek faaliyetler adım adım tanımlanarak çalışma takvimi hazırlanmalıdır.

13 Her bir faaliyet için beklenen sonuçlar ortaya konulmalıdır.
3. Projenin tanımlanması Beklenen Sonuçlar Her bir faaliyet için beklenen sonuçlar ortaya konulmalıdır.

14 4. Projenin yürütülmesi Proje belirlenen amaç, hedefler, yöntemler, uygulama adımları ve takvim doğrultusunda yürütülür.

15 5. Değerlendirme ve Rapor Yazımı
Bu aşamada proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi yapılır. Daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak amaca ne ölçüde ulaşıldığı belirtilir. Raporda proje çalışmalarında elde edilen sonuçlar yazılır, Bu bölüm projenin en önemli kısmıdır. Bulgular, yazılı ve görsel araçlarla ifade edilir.

16 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır. Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır. Projeler sürdürülebilir olmalıdır.

17 DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR (2)
Projeler, proje hazırlayanların kendi özgün eseri olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. Projeler, alanında yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir. Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir. Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır.

18 TEŞEKKÜR EDER, ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM.


"PROJE NEDİR? Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları