Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FATİH GÜRE Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FATİH GÜRE Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği"— Sunum transkripti:

1

2 FATİH GÜRE Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 2

3 GERÇEK İSLAM AHLAKI

4 Bir din adına ortaya çıktığını ileri süren insanların bir kısmı,
o dini yanlış anlıyor ve yanlış uyguluyor olabilirler. Bir dini tanımanın en doğru yolu, o dinin kutsal kaynağını incelemektir.

5 Kuran'da öğretilen ahlak modeli, bugün "İslam"
İslam'ın kutsal kaynağı Kuran'dır. Kuran'da öğretilen ahlak modeli, bugün "İslam" dendiğinde bazı Batılıların zihninde oluşan imajdan tamamen farklıdır.

6 Kuran ahlakı, sevgi, şefkat, merhamet, tevazu, fedakarlık, tolerans,
barıştır.

7 Bu ahlakı gerçek anlamda yaşayan bir Müslüman;
son derece kibar, ince düşünceli, hoşgörülü, güvenilir, uyumlu bir insan olur.

8 Etrafına; sevgi, saygı, huzur, yaşama sevinci verir.

9 İslam barış ve esenlik dinidir
İslam kelimesi, Arapça'da "barış" kelimesiyle aynı anlama gelir. İslam, Allah'ın sonsuz merhamet ve şefkatinin yeryüzünde tecelli ettiği huzur ve barış dolu bir hayatı insanlara sunmak için indirilmiş bir dindir.

10 Bakara Suresi'nin 208. ayetinde şöyle buyurulmaktadır:
Allah tüm insanları, yeryüzünde merhametin, şefkatin, hoşgörünün ve barışın yaşanabileceği model olarak İslam ahlakına çağırmaktadır. Bakara Suresi'nin 208. ayetinde şöyle buyurulmaktadır:

11 “Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.”
“Ey iman edenler, hepiniz topluca ;’barış ve güvenliğe’ (Silm'e, İslam'a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin.” “Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.”

12 Allah bozgunculuğu lanetlemiştir
insanlara kötülük yapmaktan sakınmalarını emretmiş; küfrü, fıskı, isyanı, zulmü, zorbalığı, öldürmeyi, kan dökmeyi yasaklamıştır.

13 Allah'ın bu emrine uymayanlar,
ayetin ifadesiyle; "şeytanın adımlarını izleyenler" olarak nitelendirilmiş; açıkça Allah'ın haram kıldığı bir tutum içerisine girmişlerdir. Kuran'da bu konudaki birçok ayetten sadece iki tanesi şöyledir.

14 (Rad Suresi, 25) "Allah'a verdikleri sözü,
onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip- koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir."

15 (Kasas Suresi, 77) "Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara,
dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez."

16 Allah, İslam dininde, terör, şiddet anlamlarını da kapsayan,
her türlü bozgunculuk hareketini yasaklamış, bu tür bir eylem içinde olanları lanetlemiştir. Müslüman dünyayı güzelleştiren, imar eden insandır.

17 İslam, düşünce hürriyetini ve hoşgörüyü savunur
İnsanların fikir, düşünce ve yaşam özgürlüğünü açıkça sağlayan ve güvence altına alan bir din olan İslam, insanlar arasında gerginliği, anlaşmazlığı, birbirlerinin hakkında olumsuz konuşmayı ve hatta olumsuz düşünceyi (zan) dahi engelleyen ve yasaklayan emirler getirmiştir.

18 Gerçek Müslüman, her şeyden önce, barışçı, hoşgörülüdür.
Demokrat ruhlu, kültürlü, aydın, dürüst, sanattan ve bilimden anlayan, medeni bir kişilik yapısına sahiptir.

19 (Bakara Suresi, 256) "Dinde zorlama (ve baskı) yoktur.
Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır.“

20 Allah, müminlere şefkatli ve merhametli olmalarını emreder
"Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. İşte bunlar, sağ yanın adamlarıdır.“ (Beled Suresi, 17-18)

21 Kuran'da tarif edilen İslam;
son derece modern, aydınlık, ilerici, bir yapıya sahiptir.

22 Kuran'ın getirdiği güzel ahlakla yetişen bir Müslüman,
herkese İslam'ın öngördüğü sevgiyle yaklaşır; her türlü fikre karşı saygılıdır.

23 Estetiğe ve sanata değer verir,
Olaylar karşısında her zaman uzlaştırıcı, gerilimi azaltan, kucaklayıcı, itidalli davranışlar sergiler.

24 Böyle insanların oluşturdukları toplumlarda;
gelişmiş bir medeniyet, yüksek bir toplumsal ahlak, neşe,huzur adalet,güvenlik, bolluk ve bereket hakim olacaktır.

25 Allah hoşgörü ve affediciliği emretmiştir
Gerçek anlamda Müslümanlara mahsus olan hoşgörü, ancak Kuran'ın emrettiği doğrultuda uygulandığında tüm dünyaya barış ve esenlik getirir.

26 (Fussilet Suresi, 34) "İyilikle kötülük eşit olmaz.
Sen, en güzel bir tarzda(kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost (un) oluvermiştir.“ (Fussilet Suresi, 34)

27 İslam'ın insanlara öğütlediği ahlak özellikleri;
Dünyaya; barış, huzur, adalet getirir.

28 İnsanların; bir dine inanmaya veya o dinin ibadetlerini
uygulamaya zorlanması, İslam'ın özüne ve ruhuna aykıdır.

29 Kaynakça

30


"FATİH GÜRE Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları