Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜZLEM TERİMLERİ Sagital düzlem (vertikal): Vücudu sağ ve sol olmak üzere ikiye ayırır Koronal düzlem: Vücudu ön ve arka olmak üzere ikiye ayıran düzlem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜZLEM TERİMLERİ Sagital düzlem (vertikal): Vücudu sağ ve sol olmak üzere ikiye ayırır Koronal düzlem: Vücudu ön ve arka olmak üzere ikiye ayıran düzlem."— Sunum transkripti:

1 DÜZLEM TERİMLERİ Sagital düzlem (vertikal): Vücudu sağ ve sol olmak üzere ikiye ayırır Koronal düzlem: Vücudu ön ve arka olmak üzere ikiye ayıran düzlem Aksiyal düzlem (horizontal): Vücudu alt ve üst olmak üzere ikiye ayırır

2 HAREKET TERİMLERİ 1 Genellikle ekstremite hareketleri için kullanılır.
Abdüksiyon: Vücut merkezinden uzaklaşma Addüksiyon: Merkeze yaklaşma Fleksiyon: Eklemin kıvrilması ve ekleme komşu kemiklerin birbirine yaklaşması Ekstansiyon: Eklemin düzleşmesi ve ekleme komşu kemiklerin birbirinden uzaklaşması

3 HAREKET TERİMLERİ 2 Supinasyon: Kolun, el ayası öne bakacak şekilde çevrilmesi Pronasyon: Kolun, el ayası arkaya bakacak şekilde çevrilmesi İnversiyon: Ayak bileği ekleminde, ayağın içe doğru bükülmesi Eversiyon: Ayak bileği ekleminde, ayağın dışa doğru bükülmesi.

4 RADYOGRAFİ TERİMLERİ 1 Radyografi: Film veya görüntüleme işlemi
Radyogram: Görüntüleme işlemi sonucu elde edilen film. Dansite: Filmin x-ışını fotonlarına vermiş olduğu siyahlaşma miktarıdır. Distorsiyon: Objenin görüntüsünün orijinalinden farklı olarak yansımasıdır. Noiz: Görüntünün izlenmesine engel olan, radyografik dansitedeki istenmeyen değişikliklerdir.

5 RADYOGRAFİ TERİMLERİ 2 Radyolüsent (hipodens): X-ışını geçirgenliğinin fazla olması. Siyahlaşma olarak görülür. Radyoopak (hiperdens): X-ışını geçirgenliğinin az olması. Beyazlaşma olarak görülür. Kontrast: Zıtlık. İki komşu yapının arasındaki görünüm farkı. Fark ne kader fazla ise kontrast o kadar fazladır. Kontrast madde: Kontrast oluşturarak görülebilirliği ve ayırt edilebilirliği artıran maddelerdir.

6 RADYOGRAFİ TERİMLERİ 3 Sialografi: Tükrük bezlerinin ve kanallarının kontrast madde verilerek yapılan radyografik tetkikidir. Enteroklizis: İnce bağırsak görüntüleme tekniği. Kolesistografi: Safra kesesini görüntüleyen radyografik tetkikdir. Kolanjiografi: Safra yollarının görüntülenmesidir. Ürografi: Üriner sistemin görüntülenmesidir.

7 RADYOGRAFİ TERİMLERİ 4 Pyelografi: Böbrek toplayıcı sisteminin ve üreterin görüntülenmesidir. Sistografi: Mesanenin görüntülenmesidir. Histerosalpingografi: Uterus ve uterus tüplerinin görüntülenmesidir. Arteriografi: Atar damarların görüntülenmesidir. Venografi: Toplar damarların görüntülenmesidir.

8 RADYOGRAFİ TERİMLERİ 5 Splenoportografi: Portal damarların gösterilmesidir. Lenfanjiografi: Lenf damarlarının görüntülenmesidir. Myelografi: Subaraknoid aralığa kontrast madde verilerek yapılan spinal kanalın görüntülenmesidir. Dakriosistografi: Lakrimal sistemin görüntülenmesidir Artrografi: Eklem içine kontrast verilerek yapılan görüntülemedir.


"DÜZLEM TERİMLERİ Sagital düzlem (vertikal): Vücudu sağ ve sol olmak üzere ikiye ayırır Koronal düzlem: Vücudu ön ve arka olmak üzere ikiye ayıran düzlem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları