Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE DEĞERLENDİRME -Çoktan Seçmeli Test.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE DEĞERLENDİRME -Çoktan Seçmeli Test."— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE DEĞERLENDİRME -Çoktan Seçmeli Test

2 A- İdrar B- Kan C- Kalp D- Böbrekler
SORU 1- Vücudumuzda enerji oluşurken ortaya çıkan atıkları boşaltım organlarına taşıyan yapı aşağıdakilerden hangisidir? A- İdrar B- Kan C- Kalp D- Böbrekler

3 SORU-2 İnsan vücudunda oluşan zararlı maddeler böbrek, deri ve akciğer ile dışarı atılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ) Akciğerden karbondioksit ve su buharı atılır. B ) Deriden terleme ile su, mineral maddeler ve az miktarda üre atılır. C ) Böbrekten üre, ürik asit, su ve fazla mineral atılır. D )Glikoz ve amino asitin fazlası böbreklerle dışarı atılır.

4 SORU-3 Besin alımından sonra kanın böbreklerden süzülmesi sırasında süzüntü içinde üre miktarında artış görülmüştür. Bu artışın sebebi besin içindeki hangi molekülün daha fazla tüketildiğini gösterir? A ) Vitamin B ) Yağ C ) Karbonhidrat D ) Protein

5 SORU-4 Böbrek,kanın süzülmesini sağlayarak kanın bileşimini dengede tuttuğuna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? 1-İdrar kanalında kan hücresi bulunmaz. 2-Böbrek atardamarında,toplar damara göre daha az atık bulunur. 3-Böbrek atardamarında,toplardamara göre daha fazla mineral bulunur. 4-İdrar kanalında kesinlikle glikoz bulunur. A ) B ) 1-2-3 C ) D )

6 SORU-5 Bir insandaki böbreğin şekli yukarıdaki gibidir.
Buna göre; 1., 2., 3., ve 4. ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangileri olabilir? A) Mineral Aminoasit Üre Glikoz B) Aminoasit Mineral Glikoz Üre C) Mineral Üre Aminoasit Glikoz D) Glikoz Aminoasit Mineral Üre

7 SORU-6 Aminoasit Amonyak Üre ve ürik asit
Karaciğerde amino asitler, üre ve ürik asite dönüşür. Aşağıdakilerden hangisi böbreklerle atılır? A) Amino asit B) Amonyak C) Protein D) Üre,ürik asit

8 SORU-7 Aminoasit Glikoz Vitamin Su Üre I. + + + + + II. – – + + +
Yukarıdaki tabloda; I, II, III numaralı yerlerde bulunan (+) ve bulunmayan (–) maddeler gösterilmiştir. Buna göre numaralı yerler hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) İdrar Böbrek Böbrek kesesi atardamarı toplardamarı B) Böbrek Böbrek İdrar atardamarı toplardamarı kesesi C) Böbrek İdrar Böbrek atardamarı kesesi toplardamarı D) Havuzcuk Böbrek Böbrek atardamarı toplardamarı

9 SORU-8 A)Kan plazması ve idrarda amonyak miktarı ürik asitten azdır.
Bileşik Kanda(%) İdrarda(%) Protein 7-9 Üre 0,03 2 Ürik asit 0,005 0,05 Amonyak 0,0001 0,04 Su 90-93 95 SORU-8 Kan plazmasında bulunan başlıca maddeler ve bunların süzülerek idrarla atılan miktarları yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A)Kan plazması ve idrarda amonyak miktarı ürik asitten azdır. B)Kan plazması ve idrarın büyük çoğunluğunu su oluşturur. C)İnsanda proteinli atıklar amonyak olarak atılır. D)İdrarda proteine rastlanmaz.

10 A- Böbreklerde B- İdrar Kanalında C- İdrar Kesesi D- İdrar Borusunda
SORU 9- Böbreklerde oluşan idrar hangi boşaltım organında toplanır? A- Böbreklerde B- İdrar Kanalında C- İdrar Kesesi D- İdrar Borusunda

11 Soru 10- Yukarıdaki üç deney tüpüne farklı besin maddeleri ve amilaz enzimi ilave edilmiştir. Buna göre , bu tüplerden hangilerinde glikoz oluşumu gözlenir? A ) Yalnız B ) Yalnız 2 C ) 1 ve D ) 2 ve 3

12 Buna göre,sindirim sisteminin bu bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
YAĞ Soru 11- YAĞ ASİDİ VE GLİSEROL Yukarıdaki grafikte sindirim sisteminin bir bölümünde gerçekleşen sindirim olayı ve maddelerin değişimi gösterilmiştir. Buna göre,sindirim sisteminin bu bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? A ) Mide B ) Ağız C ) İnce bağırsak D ) Kalın bağırsak

13 Soru 12- Yukarıda verilen deney tüplerinden hangilerinde mekanik sindirim gerçekleşir? A ) Yalnız B ) Yalnız 2 C ) Yalnız D ) 1 ve 3

14 Soru 13- l - Solunum sonucu oluşan gazı dışarı atmak ll – Zehirli atıkları dışarı atmak III –Sindirim atıklarını dışarı atmak Yukarıdaki boşaltım olaylarının gerçekleştiği organlar hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III A ) Akciğer Kalın b Böbrek B ) Kalın b Böbrek Akciğer C ) Böbrek Kalın b Akciğer D ) Akciğer Böbrek Kalın b.

15 SORU 14- Enzim Salgılandığı Yer Etkilediği Besin Pepsin I Protein II
Tükürük bezi Nişasta Lipaz Pankreas III SORU 14- Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre I,II ve III numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I II III A ) İnce b Lipaz Vitamin B ) Mide bezi Amilaz Yağ C ) Pankreas Pepsin Protein D ) Pankreas Tripsin Yağ

16 Yukarıdaki tabloda X,Y ve Z besinlerinin sindirim yerleri verilmiştir.
SORU 15- Besin Ağız Mide İnce b. X - + Y Z +: sindirim var -: sindirim yok Yukarıdaki tabloda X,Y ve Z besinlerinin sindirim yerleri verilmiştir. Buna göre, X ,Y ve Z besinleri aşağıdakilerden hangisidir? I II III A ) Ekmek Elma Kıyma B ) Kıyma Tavuk Margarin C ) Tere yağ Tavuk Ekmek D ) Tere yağ Ekmek Kıyma

17 Y D Y Y D Y - Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Cümleler doğru ise D,
yanlış ise Y harfini kutucuklara yerleştiriniz. 1-Akciğer proteinlerin sindirilmesi sonucu oluşan amon- yağı ,üreye dönüştürür. 2-Deri vücudumuzdan suyun ve tuzun fazlasını terleme yolu ile atar. 3-Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz bulunur. 4-Atık maddeler lenf damarları ile böbreklere gelir. 5-İnsanda iki tane böbrek bulunur. 6-Böbrek atardamarı ve toplardamarındaki su miktarı aynıdır. Y D Y Y D Y

18 Y D Y D Y D - Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Cümleler doğru ise D,
yanlış ise Y harfini kutucuklara yerleştiriniz. 7-Kan böbrek kılcallarında ilerlerken üre miktarı artar. 8-Amonyak karaciğerde üre ve ürik asite dönüştürülür. 9-Kalpten böbreğe temizlenmek için gelen kan böbrek toplardamarı ile gelir. 10-Diyaliz makinesi böbreği çalışmayan hastaların kanını süzmek için kullanılır. 11-Deri terleme ile bir miktar safrayı vücut dışına atar. 12-Kanımız böbreğin temel birimi olan nefronlar tarafından süzülerek temizlenir. Y D Y D Y D


"ÜNİTE DEĞERLENDİRME -Çoktan Seçmeli Test." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları