Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜST BATIN MR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜST BATIN MR."— Sunum transkripti:

1 ÜST BATIN MR

2 Görüntülemenin Amacı Üst abdomen MR, karaciğer, pankreas, dalak, böbrek ve adrenal bezlerin yapısal değişikliklerinin ve kitle lezyonlarının değerlendirilmesi amacı ile çekilir. Safra kesesinin ve safra yollarının görüntülenmesinde manyetik rezonans kolanjiografi yapılır.

3 TARANACAK BÖLGE Diyafram seviyesinden krista iliaka seviyesine kadar devam etmelidir

4 ÜST BATIN

5 Karaciğer Abdominal aorta Diyafragma Pulmonel 1 2 4 3

6

7 Hepar Abdominal aorta Gaster Diyafragma 3 1 4 2

8

9 Hepar Abdominal aorta Dalak Mide 1 4 2 3

10

11 Karaciğer Abdominal aorta Vena cava inferior Dalak Ren Pankreasın ucu
Hepatik portal ven Mide 7 8 6 3 2 1 4 5

12

13 karaciğer Böbrek Abdominal aorta Dalak Vena cava inferior Mide 6 5 3 1
4 2

14

15 karaciğer Sol böbrek Sağ böbrek Aort Splen Mide 6 4 1 5 3 2

16 MR ile damar içi yapıların görüntüleri alınabilmekte (MR anjiyografisi)

17 karaciğer Sağ böbrek Sol böbrek Safra kesesi Dalak Böbrek üstü bezi 4
1 5 6 2 3

18

19 Karaciğer Safra kesesi Aorta Böbrek Latismus dorsi 2 1 3 4 5

20

21 Karaciğer Safra kesesi Böbrek 2 1 3

22

23 Hepar Safra kesesi Asendes kolon Transvers kolon Desendes kolon
Sol renal ven Abdominal aorta Safra taşları Pankreas 4 3 5 2 8 9 1 6 7

24

25 Asendes kolon İnce bağırsak Transvers kolon Abdominal aorta Pankreas 2
3 1 5 4

26

27 CORONAL MR GÖRÜNTÜLERİ

28

29 Karaciğer Mide 1 2

30

31 Karaciğer Mide Safra kesesi 1 2 3

32

33 Karaciğer Dalak Mide 3 1 2

34

35 Karaciğer Sağ böbrek Sol böbrek Dalak 4 1 2 3

36

37 Karaciğer Böbrek Dalak 1 3 2

38

39 Karaciğer Sağ Böbrek Sol böbrek Mide 4 1 2 3

40

41 Ductus hepatik communis Asendes kolon Desendes kolon Sigmoid kolon
Karaciğer Safra kesesi Ductus hepatik communis Asendes kolon Desendes kolon Sigmoid kolon Rektum 1 3 2 5 4 6 7

42 Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi (MRCP)
Safra ve pankreas kanalının manyetik rezonans (MR) ile görüntülenmesi anlamına gelmektedir. Bu görüntüleme yöntemi ile safra yolları ve kanallarındaki daralmalar yada taş oluşumları tespit edilerek tanı ve tedavinin ilk aşaması tamamlanmış olur.

43 SAFRA KESESİ Safra kesesi karaciğerin alt yüzüne yapışık yaklaşık 50 cc hacimli kese şeklinde bir organdır. Görevi, karaciğerin ürettiği sarı-yeşil bir sıvı olan safrayı depolamaktır. Genellikle açlık halinde safra kesesinde biriken safra, burada konsantre edilir ve depolanır. Sindirim sırasında ise, safra kesesi kasılarak içindeki safrayı bağırsağa boşaltır. Safranın görevi ise yağların emilimini sağlamaktır. Safra kesesi içinde normalde eriyik halde bulunan, kolesterol veya pigmentlerin çökelek oluşturması sonucu ortaya çıkan yapılardır. Safra taşları kolesterol, pigment ve mixt taşlar olmak üzere sınıflandırılır.

44

45 SAFRA KANALLARI Safra, karaciğer lobuslarındaki küçük safra kanalları aracılığıyla daha büyük safra kanallarına dökülür.Bu safra kanalları birleşerek karaciğer kapısında “ductus hepaticus dexter “ ve “ductus hepaticus sinister “ denilen safra kanalları oluşturur. Kanallar birleşerek 4-6 cm uzunluğundaki “ ductus hepaticus communis’i “ meydana getirir. Bu da safra kesesinden “ ductus cysticus “ ile birleşerek “ ductus koledekus (koledok kanalı) “ adını alarak duodenuma açılır

46

47 Ductus hepaticus sinister
Ductus hepaticus dextra Ductus hepaticus communis Safra kesesi Ductus pankreaticus Ductus cysticus Ductus choledochus

48

49 Ductus hepatic sinister
Safra kesesi Ductus pankreatik Ductus koledok

50 Safra kanalındaki taşlar

51 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
KÜBRA ÖZGE ÖĞRETİCİ YAĞMUR DALGIÇ DİLDA YETMEN AHMET SÖZER


"ÜST BATIN MR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları