Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPİNAL KOLONUN RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPİNAL KOLONUN RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 SPİNAL KOLONUN RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Moderatör : Yrd. Doç. Dr. Serkan BİLGİÇ Hazırlayanlar : Dr. Salim Kemal TUNCER Dr. Aytekin BAYIR Dr. Şükrü ARDIÇ

2 ANATOMİ

3 ANATOMİ

4 ANATOMİ

5 ANATOMİ

6 ANATOMİ

7 ANATOMİ

8 Yaralanma Mekanizmaları
Kompresyon ( ) ve Tansiyon ( ) Kuvvetleri Fraktür – osseöz ayrılma Rotasyon ve Kayma Kuvvetleri Dislokasyon – ligamentöz ayrılma Spinal Kordun hasarı Hiperfleksiyon veHiperekstansiyon İntrinsik kompresyon ve tansiyon kuvvetlerinin kombinasyonu Hiperfleksiyon Hiperekstansiyon

9 GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
Direk Grafiler Bilgisayarlı Tomografi Manyetik Rezonans Görüntüleme

10 GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
Kullanım alanı Görünüm Avantaj Dezavantaj Düz Grafi Travmada ilk tercih AP Lateral Hızlı Taşınabilir Yüksek çözünürlük Pozisyon verebilme Sınırlı kontrast CT Spinal injuri Ağrı Nörolojik defisit Bilinç kaybı Distraksiyon yaralanmaları Axial Sagital ve koronal format Kemik anatomi ve patolojisini değerlendirebilme Yumuşak dokunun sınırlı çözünürlüğü Hareket ve metal artefaktları MRI CT ile aynı Ligament injurisi Herhangi bir düzlem Yumuşak dokuyu değerlendirebilme MR uyumlu cihazlar Metal artefaktları Fazla zaman gerektirir

11 Direk Grafiler Lateral Grafi Antero-Posterior (A-P) Grafi
Odontoid Grafi Oblik Grafiler Dinamik Grafiler

12 Direk Grafilerin Değerlendirilmesi
Radyografinin analizi (ABC’S) Adequacy (uygunluk) Alignment (hatlar) Anterior atlantodental interval Basion-dental interval Base of dens Bones Cartilagious disks Cartilage of interfacetal joints Connective tissue Soft tissue Scan of periphery Selective reexamination

13 A-P Servikal Grafi

14 Lateral Servikal Grafi

15 Lateral Servikal Grafi
Alignment (hatlar) Anterior spinal hat Posterior spinal hat Spinolaminar hat Spinöz çıkıntılar hattı

16 Lateral Servikal Grafi
İntervertebral ve interspinoz proçesler değerlendirilir. 11°den daha fazla açılanma araştırılır.

17 Lateral Servikal Grafi
Korpus yükseklikleri Kortikal bütünlük Disk aralıkları Faset eklemler Posterior elemanlar Atlanto-dental aralık Prevertebral yumuşak doku

18 Lateral Servikal Grafi

19 Lateral Servikal Grafi
Anterior atlanto-dental aralık = predental aralık

20 Lateral Servikal Grafi
Basio-dental aralık > 12 mm oksipitoatlantal dissosiasyon (13 yaş altında Basio-axial aralık kullanılır ve 12 mm’den az olmalıdır)

21 A-P Servikal Grafi Vertebra lateral konturları *Lateral dislokasyon
Spinöz çıkıntıların dizilimi *Rotasyon İnterpedinküler mesafe İntervertebral mesafe

22 Odontoid Grafi Odontoid kırıkları C1 ve C2 vertebra değerlendirmesi
Dens tabanı en iyi Odontoid grafide görülür.

23 Odontoid Grafi A (adequacy) : dens , C1’in lateral parçaları, C2 üzerlerine diş, mandibula veya kafatası tabanı gelmeyecek şekilde net gözükmelidir A (alignment) : dens lateral parçalar arasında simetrik şekilde olmalı, bilateral lateral atlantodental aralıklar eşit olmalı ( * eşit değilse Jefferson fraktürü ?)

24 Oblik Grafi Faset eklemler Pedikül, lamina İntervertebral foramen
Travma hastasında kullanışlı değil !

25 Fleksiyon / Ekstansiyon Grafi Endikasyonları
Hafif subluksasyon varlığına karşın kırık olmaması Prevertebral yumuşak doku şişliği Grafilerin normal olmasına karşın spinal kord yaralanması şüphesi inatçı boyun ağrısı

26 Fleksiyon/Ekstansiyonda Yan Grafi
Alert ve stabil hastalarda kullanılabilir ! Doktor gözetiminde yapılmalı !

27 Servikal Kırıklar

28 Stabil Kırıklar Clay shoveler Kama Ekstansiyon teardrop

29 Clay Shoveler Kırığı Spinöz proçeslerin avulsiyon kırığı
En sık C7, C6 ve T1’de görülür Stabildir. Ağrı tedavisi ve rahatlama için yumuşak boyunluk dışında genellikle tedavi gerektirmez. Diğer yaralanmaları işaret edebilir.

30 Clay Shoveler Kırığı

31 Kama kırığı Ligament sağlam Mekanik stabil Yumuşak doku şişliği
Vertebra gövdesinin önünde yükseklik kaybı Vertikal kırık hattı yok.

32 Ekstansiyon Teardrop Kırığı
Ant. long. lig. tarafından vertebra korpusunun ant/inf. avulsiyonudur. En sık lokalizasyonu C2’dir Çoğunlukla yaşlı ve osteoporotik


"SPİNAL KOLONUN RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları