Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tülay SÖZERİ AR-GE ve Devlet Yardımları Şubesi Tel: 0 342 220 00 10 / 132 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tülay SÖZERİ AR-GE ve Devlet Yardımları Şubesi Tel: 0 342 220 00 10 / 132 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI"— Sunum transkripti:

1 Tülay SÖZERİ AR-GE ve Devlet Yardımları Şubesi Tel: 0 342 220 00 10 / 132 E-mail: tulaysozeri@gaib.org.tr İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI www.gaib.org.tr

2 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI HAKKINDA TEBLİĞ (2007/3 SAYILI)

3 YARDIMIN AMACI Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası pazarlama vb. dış ticaret işlemleri konularındaki Eğitim giderleri ile bu konularda alacakları Danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve Ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eğitim giderlerinin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasını amaçlamaktadır. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI (2007/3 SAYILI TEBLİĞ)

4 ÖNEMLİ TANIMLAR EĞİTİMCİ: 2007/3 sayılı Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak eğitim vermek üzere Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından yetkilendirilmiş şirketler ile İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME), İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, üniversiteler, il ticaret ve/veya sanayi odaları ile bunların üst kuruluşlarını, DANIŞMAN: 2007/3 sayılı Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermek üzere Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından yetkilendirilmiş şirketler, üniversite, kurum ve kuruluşları, TASARIMCI: Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda-marka tasarımı, teknolojik, endüstriyel, görsel, yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında ilk beş dereceye girenleri, KOORDİNATÖR KURUM: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME) KOORDİNATÖR BİRLİK: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini-(TURQUALITY® Sekretaryası) ifade etmektedir. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI (2007/3 SAYILI TEBLİĞ)

5 EĞİTİMDANIŞMANLIKTASARIM DESTEK SÜRESİ Azami 6 Ay (Program Bazında) En fazla 3 yılEn fazla 1 yıl DESTEK ORANI %70 25.000 US$ %50 50.000 US$ %100 1.500 US$/ay EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI (2007/3 SAYILI TEBLİĞ)

6 DESTEKLENECEK EĞİTİM KONULARI Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, Yurt dışı pazarlama, müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma, Dış Ticarette ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri, Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı, dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim, Dış ticaret muhasebesi, uluslararası muhasebe standartları, Moda-marka tasarımı, teknolojik, endüstriyel, görsel, yazılım ve ambalaj tasarımı, Kalite, Verimlilik, Yönetim teknikleri, Proje hazırlama, yönetim ve izleme teknikleri, Stratejik planlama, ve benzeri alanları kapsamaktadır. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI (2007/3 SAYILI TEBLİĞ)

7 EĞİTİM DESTEĞİ Yukarıda sıralanan konularda alınacak eğitimlerin, Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından yetkilendirilmiş eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur. 2007/3 sayılı Tebliğ kapsamında, İGEME, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, üniversiteler, il ticaret ve/veya sanayi odaları ile bunların üst kuruluşları re’sen eğitimci olarak yetkilendirilmiştir. Destek Oranı % 70Yıllık Azami 25.000 US $ Program Bazında (6 ay), 80 saat EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI (2007/3 SAYILI TEBLİĞ)

8 DANIŞMANLIK DESTEĞİ Şirketlerin, uluslararası ticarete yönelmelerinin ve rekabet edebilirliklerinin sağlanması amacıyla, yukarıda belirtilen konulara ve benzeri alanlara ilişkin olarak Müsteşarlıkça yetkilendirilmiş danışmanlardan almış oldukları danışmanlık hizmeti bu Tebliğ kapsamında destekten yararlandırılır. Bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerinin desteklenebilmesi için Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş danışmanlar tarafından verilmesi zorunludur. Yetkilendirilmiş “danışman” listeleri (www.itkib.org.tr) adresinde yayınlanmaktadır. (www.itkib.org.tr) EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI (2007/3 SAYILI TEBLİĞ) Destek Oranı % 50Yıllık Azami 50.000 US $Max. 3 Yıl

9 TASARIMCILARIN EĞİTİMİ Müsteşarlık tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri moda- marka tasarımı, teknolojik, endüstriyel, görsel, yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında ilk 5 dereceye girenler arasında yıllık toplam 15 (onbeş) tasarımcının; uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde alacakları eğitime ilişkin giderleri ile yaşam giderleri, bu Tebliğ kapsamında destekten yararlandırılabilir. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI (2007/3 SAYILI TEBLİĞ) Eğitim Gideri %100Yaşam Gideri 1.500 US$ AylıkAzami 1 Yıl

10 HARCAMA BELGELERİNİN İBRAZI Eğitim desteği için belgeler, ilk harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde şirketler adına doğrudan eğitimciler tarafından Müsteşarlığa iletilmek üzere, eğitimin gerçekleştirildiği ildeki veya en yakın ildeki İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz edilir. Danışmanlık hizmetleri kapsamında ise, yine belgeler ilk harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde, Müsteşarlığa sunulmak üzere şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilir. Yurt dışındaki eğitim merkezlerine gönderilecek olan tasarımcıların alacakları eğitime ilişkin harcama belgeleri de yine ilk harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde yarışmayı düzenleyen ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından Müsteşarlığa ibraz edilir. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI (2007/3 SAYILI TEBLİĞ)


"Tülay SÖZERİ AR-GE ve Devlet Yardımları Şubesi Tel: 0 342 220 00 10 / 132 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları