Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİM Prof.Dr.Petek Aşkar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİM Prof.Dr.Petek Aşkar"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİM Prof.Dr.Petek Aşkar
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Hacettepe Üniversitesi

2 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
ANAHATLAR 1.Uzaktan Eğitim Nedir? 2.Neden Uzaktan Eğitim? 3.Uzaktan Eğitim Hangi İhtiyaçlarla Başladı? 4.Uzaktan Eğitime Kuramsal Bakmak 5.Uzaktan Eğitimde Farklı Yaklaşımlar 6.Uzaktan Eğitimde Öğrenen Olmak Kolay Mı? 7.Uzaktan Eğitim bir Yenilenme mi? 8.Uzaktan Eğitimde Güçlükler BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

3 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Uzaktan Eğitim: Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

4 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Uzaktan Eğitim: Farklı biçimlerle, Farklı ortamlarda, Birden fazla öğretmenin olduğu ya da olmadığı Farklı eğitim örgütlerinde, Değişik öğrenme seviyesi ve yaşlarda, Değişik teknolojilerle, Farklı öğretim yöntem ve yaklaşımlarıyla, Farklı felsefi ve stratejik motivasyonlarla gerçekleşebilir. BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

5 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Senkron ( Aynı zaman) Asenkron ( Farklı zaman)
Aynı Mekan Geleneksel eğitim Kendi hızında Okulda Farklı Mekan Uydu yoluyla, tele konferans Kendi hızında, esnek, bağımsız BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

6 NEDEN UZAKTAN EĞİTİM? Yaşam boyu öğrenme
Geleneksel eğitimden yararlanmama Teknolojilerin yayılması Bilgi ve becerilerin artması, değişmesi ve çeşitlenmesi BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

7 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
1800’lerden bu yana gelişiyor. 1. Evre: Mektupla Eğitim Modeli 2. Evre: Çoklu Ortam Modeli 3. Evre: Teleöğrenme ( Senkron) Modeli 4. Evre: Esnek Öğrenme Modeli BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

8 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
BAZI UYGULAMALAR Bilgisayar destekli iletişim e-posta, mesaj, bireylerin gön- derdiklerini okuma, cevap verme Etkileşimli Televizyon Etkileşimli video, video konferansı Basılı malzemeleri ve telefonla iletişim kurma Eğitim Televizyonu (yayın,dokümanlar, özel olarak hazırlanmış eğitim programları) World Wide WEB www sayfalarını araştırma, materyalleri alma,başka birine mesaj gönderme BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

9 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
Burada olurken başka bir yerde olmak Küresel öğrenme Öğrenme Merkezi Zaman ve mekandan bağımsız öğrenme Sınırları olmayan öğrenme Sanal kütüphaneler WWW Duvarları olmayan okul BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

10 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
YENİ ÖĞRENME Aktif , Katılımcı , Amaca yönelik , Birikimli , Durumsal , Yansıtan , Stratejik , Kendi kendini değerlendirme Kendi kendini yönlendirme , Öğrenmeyi öğrenme BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

11 UZAKTAN EĞİTİME KURAMSAL BAKMAK
Bağımsızlık Sanayileşme İletişim ve Etkileşim Denklik BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

12 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
BAĞIMSIZLIK Öğrencinin öğrenme sorumluluğunun artması Kendi kendine çalışma % 50 Ödevler ve uygulamalar % 50 Öğrencinin kendi hızında çalışabilmesi Öğretmenden ve arkadaşlardan daha az yardım Öğrenciye ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunması BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

13 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
SANAYİLEŞME Eğitim ve öğretimin sanayileşmesi Öğretim materyallerinin üretimi, Rasyonelleşme, İşgücü bölümü, makineleşme Kitle üretimi, Planlama, Organizasyon, Kontrol Pazarlama, Standartlaşma, Nesnelleşme BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

14 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
İLETİŞİM ve ETKİLEŞİM Öğretimin temeli, öğrenen ve öğretenin etkileşimine dayanmaktadır. Duygusal katılım önemlidir. Öğrenme memnuniyeti motivasyonu artırır. Karar süreçleri motivasyonu artırır. Arkadaşça ve dostça bir ortam öğrenmeyi olumlu yönde etkiler. BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

15 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
BİR SENTEZ Herhangi bir şeyi öğretmek için herhangi bir ortam kullanabilir. Uzaktan eğitim geleneksel eğitimden daha ucuz olabilir. Geleneksel eğitimde ulaşılamayan gruba erişebilir. Öğretimde etkileşim önemlidir. Çoklu ortam tek ortamdan daha iyi sonuç verir. Zaman zaman yüz yüze kullanılması motivasyonu artırır. BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

16 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
DENKLİK Bir uzaktan eğitim sistemi , öğrenci ne kadar uzakta olursa olsun, hangi teknolojiyi kullanırsa kullansın, öğrenci yaşantılarını ve hizmetin denkliğini sağlamak durumundadır. BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

17 UE YOLU İLE İLGİLİ ONBİR ÖZELLİK
Sistem; öğrencinin her yerden ulaşabilme ve dersi işleyebilme özelliğine sahip olmalıdır öğrencinin öğrenme sorumluluğuna daha fazla yer vermelidir öğretim elemanlarının eğitsel görevlerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlamalıdır BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

18 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
Sistem; öğrenenlere geniş seçenekler sunabilmelidir etkili olduğu bilinen tüm öğretim yöntem ve teknolojileri sunabilmelidir değişik ortam ve yöntemleri birlikte kullanabilmelidir derslerin geliştirilmesine ve yeniden tasarlanmasına olanak tanımalıdır. BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

19 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
Sistem; bireysel farklılıklara uyarlanabilmelidir öğrenci başarısını izlemeleri ve değerlendirmelidir öğrencinin kendi hızında, istediği zaman başlatma ve bitirmesine olanak vermelidir gerektiğinde ve yeterli düzeyde etkileşim sağlamalıdır. BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar

20 BTÖ 305 - Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar
Başarılar BTÖ Uzaktan Eğitim ile İlgili Kavramlar


"UZAKTAN EĞİTİM Prof.Dr.Petek Aşkar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları