Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Kavramlar: Öğrenme İlkeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Kavramlar: Öğrenme İlkeleri"— Sunum transkripti:

1 Temel Kavramlar: Öğrenme İlkeleri
Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532, Beytepe-ANKARA e-Posta: hacettepe.edu.tr Web:

2 Öğrenme Nedir? Öğrenme, bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla ya da çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi sürecidir. Öğrenmelerin nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlayabilmek için öğrenme ilkelerine göz atmakta yarar vardır.

3 Öğrenme İlkeleri (1) Öğrenme birikimli bir süreçtir. Başka bir deyişle, öğrenme daha önceki öğrenilen bilgi ve beceriler üzerine inşa edilir. Bir öncekine dayalı, bir sonrakine hazırlayıcıdır.

4 Öğrenme İlkeleri (2) Öğrenme basitten karmaşığa, kolaydan zora,
somuttan soyuta, yakın çevreden uzak çevreye doğru oluşur. Somut bilgiler daha kısa sürede kazanılır ve daha kolay öğrenilir.

5 Öğrenme İlkeleri (3) Yeni öğrenilenlerin daha önce öğrenilenlerle bağlantısı kurulursa öğrenme kalıcı olur.

6 Öğrenme İlkeleri (4) Yapılacak olan öğrenme etkinliği için gerekli ön koşul davranışlar kazanılmış olmalı ve öğrenci bunları hatırlayarak kullanabilmelidir. Öğretilecek konu ile ilgili önbilgiler ne kadar kuvvetli olursa, yeni konunun öğrenilmesi de o kadar kolay ve istenilen düzeyde olur.

7 Öğrenme İlkeleri (5) Öğrenme yalnızca bilgi vermeye değil, ilişki kurma ve transfer edebilmeye de odaklanmalıdır. Öğrenmenin transferi, öğrenilmiş durumla transfer edilecek durum arasındaki benzerliğe bağlıdır.

8 Öğrenme İlkeleri (6) Yeni öğrenilen beceriler için tekrar ve uygulama olanağı verilmelidir.

9 Öğrenme İlkeleri (7) Yeni öğrenilecek bilgi anlamlı bir bütün içinde verilmelidir. Anlamlı öğrenmeler daha kalıcı olur. Anlamlı öğrenmeler öğrenciye uygun etkinliklerle sağlanabilir. Öğrenmelerin etkili olabilmesi için öğrenci, okulda öğrendiği kavramların, ilişkilerin gerçek yaşantılarla bağını kurabilmeli günlük yaşama transfer edebilmelidir.

10 Öğrenme İlkeleri (8) Öğrenme etkinlikleri sırasında değişik örnek olaylar sunulmalıdır. Çünkü ne kadar çok örnek olay sunulursa o kadar değişik yaşantı sağlanmış olunur. Böyle yapılınca öğrencinin öğrendikleri arasında ilişki kurması ve transfer edebilmesi kolaylaşmış olur.

11 Öğrenme İlkeleri (9) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri birbirinden farklıdır.

12 Öğrenme İlkeleri (10) Öğrencilerin öğrenme hızları birbirinden farklıdır.

13 Öğrenme İlkeleri (11) Öğrenme duyu organları aracılığıyla gerçekleşir.
Yalnız Kulaklar %20 Yalnız Gözler %50 Görsel + İşitsel + Etkin Katılım %70 Görsel + İşitsel + Etkin Katılım + Yaparak Yaşayarak Öğrenme %90

14 Araştırmalar ve Görsel İşitsel Araçlar
Araştırma sonuçlarına göre insanlar: Okuduklarının % 10'unu İşittiklerinin % 20'sini Gördüklerinin % 30'unu Görüp işittiklerinin % 50'sini Söylediklerinin % 70'ini Yapıp söylediklerinin % 90'ını hatırlamaktadırlar.

15 Kaynakça Demirel, Ö. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri: Öğretme sanatı (14. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Seferoğlu, S. Sadi (2009). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

16 Teşekkürler!!!


"Temel Kavramlar: Öğrenme İlkeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları