Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 DEMOKRATİK OKUL KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Proje Tanıtım Kokteyli 30.10.2013 Doç. Dr. Abdurrahman EKİNCİ Proje Danışmanı Yeşilli Atatürk Ortaokulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 DEMOKRATİK OKUL KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Proje Tanıtım Kokteyli 30.10.2013 Doç. Dr. Abdurrahman EKİNCİ Proje Danışmanı Yeşilli Atatürk Ortaokulu."— Sunum transkripti:

1 1 DEMOKRATİK OKUL KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Proje Tanıtım Kokteyli 30.10.2013 Doç. Dr. Abdurrahman EKİNCİ Proje Danışmanı Yeşilli Atatürk Ortaokulu Yeşilli Sakarya ilkokulu Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

2 2 Proje Yürütme Ekibi Öğr. Gör. Ömer Murat ÖTER – Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Faysal ÖZDAŞ – Koordinatör Yard. Cemil YARDIM – Proje Sekreteri Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yeşilli Atatürk Ortaokulu Yeşilli Sakarya ilkokulu

3 3 Proje Bütçesi Hibe Miktarı: 92.000 € Eş Finansman: 10.225 € Toplam: 102.254 € Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yeşilli Atatürk Ortaokulu Yeşilli Sakarya ilkokulu

4 4 Genel Hedefler Demokratik okul kültürünün güçlendirilmesi amacıyla: 1. Okul yönetimine katılımla ilgili haklar ve sorumluluklar konusunda öğretmen, öğrenci ve ailelerin farkındalık düzeylerini artırmak, 2. Yönetime aktif katılımı sağlayacak “Demokratik Okul Yönetim Modeli” geliştirmek. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yeşilli Atatürk Ortaokulu Yeşilli Sakarya ilkokulu

5 5 Proje Amacı (Özel Hedefler) 1. Öğretmen, öğrenci ve ailelerde, okul yönetimine katılım ile ilgili yasal düzenlemelerde yer alan hakları ve sorumlulukları konusunda farkındalık oluşturmak, 2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin katılımıyla sağlanacak demokratik okul kültürünün gerekliliği ve sağlayacağı yararlar açısından okul yöneticilerini ve öğretmenleri bilgilendirmek, Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yeşilli Atatürk Ortaokulu Yeşilli Sakarya ilkokulu

6 6 3. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin okul yönetimine katılımını artırıp daha demokratik bir okul kültürünün oluşturulmasını sağlayacak yasal düzenleme değişiklik önerileri geliştirmek, 4. Türkiye’deki ilkokul ve ortaokullarda yönetime daha çok katılımı sağlayacak bir “Demokratik Okul Yönetim Modeli” geliştirmek. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yeşilli Atatürk Ortaokulu Yeşilli Sakarya ilkokulu

7 7 Beklenen Sonuçlar 1. İlkokul ve ortaokulların eğitim, öğretim, yönetim ve diğer iş ve işlemleriyle ilgili yasal düzenlemelerde öğretmen, öğrenci ve ailelerinin okul yönetimine katılımını öngören hükümlerin bir bütün olarak ortaya konulması, 2. Öğretmen, öğrenci ve ailelere okul yönetimine katılımı sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerde yer alan hakları ve sorumlulukları ile ilgili verilecek eğitim ile farkındalıkları artırılarak demokratik okul kültürünün geliştirilmesine katkılarının sağlanması, Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yeşilli Atatürk Ortaokulu Yeşilli Sakarya ilkokulu

8 8 3. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin okul yönetimine katılımının sağlayacağı yararlar açısından okul yöneticileri ve öğretmenler bilgilendirilerek demokratik okul kültürünü geliştirmeye ilişkin motivasyon düzeylerini artırmak, 4. Türkiye’de demokratik okul kültürünün geliştirilebilmesi için yasal düzenlemelerde yapılması gereken değişiklikleri ortaya koymak, 5. Türkiye’deki ilkokul ve ortaokullarda paydaşların yönetime daha çok katılımını sağlayacak “Demokratik Okul Yönetim Modeli” geliştirmek. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yeşilli Atatürk Ortaokulu Yeşilli Sakarya ilkokulu

9 9 Faaliyetler 1. “İlkokul ve ortaokulların eğitim, öğretim, yönetim ve diğer iş ve işlemleriyle ilgili yasal düzenlemelerde öğretmen, öğrenci ve ailelerin katılımını öngören hükümler nelerdir?” çalıştayının yapılması ve çalıştay raporunun hazırlanması (Katılımcılar: Akademisyenler, okul yöneticileri, öğretmen temsilcileri, öğrenci temsilcileri, aile temsilcileri), Belirtilen yasal düzenlemelerden elde edilen bilgiler: a. Öğretmenlerin Katılımını Öngören Yasal Düzenlemeler, b. Öğrencilerin Katılımını Öngören Yasal Düzenlemeler, c. Ailelerin Katılımını Öngören Yasal Düzenlemeler Şeklinde ayrı ayrı kategorilerde düzenlenecek ve çalıştay sonuç raporu olarak hazırlanacaktır. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yeşilli Atatürk Ortaokulu Yeşilli Sakarya ilkokulu

10 10 2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin okul yönetimine katılımı ile ilgili hak ve sorumlulukları konusunda afiş, broşür ve kitapçıkların hazırlanması ve dağıtımı 3. Demokratik Okul Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yeşilli Atatürk Ortaokulu Yeşilli Sakarya ilkokulu

11 11 4. Okul yönetimine katılımı sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerde yer alan hak ve görevleri ile ilgili öğretmen, öğrenci ve ailelere eğitimler verilmesi, 5. Okul yöneticilerine öğretmen, öğrenci ve ailelerin katılımı ile sağlanacak demokratik okul kültürünün gerekliliği ve sağlayacağı yararlarla ilgili eğitimler verilmesi, Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yeşilli Atatürk Ortaokulu Yeşilli Sakarya ilkokulu

12 12 6. “Türkiye’de demokratik okul kültürünün geliştirilebilmesi için yasal düzenlemelerde yapılması gereken değişiklikler nelerdir?” çalıştayının yapılması ve çalıştay raporunun hazırlanması (Katılımcılar: Akademisyenler, okul yöneticileri, öğretmen temsilcileri, öğrenci temsilcileri, aile temsilcileri), 7. “Türkiye’deki ilkokul ve ortaokullarda yönetime daha çok katılımı sağlayacak Demokratik Okul Yönetim Modeli Geliştirme” çalıştayının yapılması ve çalıştay raporunun hazırlanması (Katılımcılar: Akademisyenler, okul yöneticileri, öğretmen temsilcileri, öğrenci temsilcileri, aile temsilcileri). Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yeşilli Atatürk Ortaokulu Yeşilli Sakarya ilkokulu

13 13 Teşekkürler…. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yeşilli Atatürk Ortaokulu Yeşilli Sakarya ilkokulu


"1 DEMOKRATİK OKUL KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Proje Tanıtım Kokteyli 30.10.2013 Doç. Dr. Abdurrahman EKİNCİ Proje Danışmanı Yeşilli Atatürk Ortaokulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları