Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENÇLİK PROGRAMI Eylem 1.3. Gençlik Demokrasi Projeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENÇLİK PROGRAMI Eylem 1.3. Gençlik Demokrasi Projeleri"— Sunum transkripti:

1 GENÇLİK PROGRAMI Eylem 1.3. Gençlik Demokrasi Projeleri

2 Gençlik Demokrasi Projeleri Nedir?
Gençlik Programı’nın alt bir Eylemidir, Gençlik Programı’nın “Aktif Katılım” ile ilgili önceliğine vurgu yapan bir Eylemdir, Toplumda aktif bir vatandaş olarak yer almak isteyen gençler tarafından uygulanacak projelere mali ve teknik destek sağlanmasıdır.

3 Gençlik Demokrasi Projelerinin Amaçları
Gençlerin katılımcı yapılara dahil fazla dahil olmasını sağlamak (karar-alma süreçlerine etki); Kamu/hükümet kuruluşları ile gençler arasındaki diyaloğu geliştirmek (danışma süreci); Gençleri siyasi karar-alma süreçlerine yakınlaştıracak stratejiler geliştirmek (katılımı öğrenmek); Gençlerin demokratik hayata katılmalarını engelleyen nedenlerle mücadele etmek (katılmayı öğrenmek/dahil etme süreçleri)...

4 Kalite Kriterleri Nelerdir?
Dahil olan proje ortaklarının çeşitliliği; Katılımcı çalışma yöntemleri; Yaygın öğrenme deneyimi; Toplum üzerinde beklenen etki; Avrupa boyutu; Projenin görünebilirliği; Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması

5 Teknik Kriterler Ortaklık: Katılımcılar:
En az biri AB ülkesi olmak üzere en az 2 Program ülkesi (AB ülkeleri+Linkeştayn, Norveç, İzlanda ve Türkiye) Her bir ülkeden en az 2 farklı yararlanıcı Proje ortakları resmi olmayan gençlik grupları veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar/Sivil Toplum Kuruluşları ya da yerel/bölgesel düzeyli kamu/hükümet kuruluşları veya ASTK olabilir Katılımcılar: En az yaş aralığında 16 katılımcı

6 Teknik Kriterler Süre: Spesifik tema:
3 ile 18 ay arasında (hazırlık, uygulama, değerlendirme ve takip dahil) Spesifik tema: Gençlerin temsili demokrasi mekanizmalarına katılımları, Gençlerin temsili demokrasi ve aktif vatandaşlık kavramlarını ve uygulamalarını deneyimlemeleri, Gençler ile tüm düzeylerdeki karar-vericiler arasında diyalog geliştirme, Yukarıda sunulan hususların herhangi bir bileşeni.

7 Teknik Kriterler Nasıl Başvuruda Bulunmalı? Hibe: Başvuru Formu
5 Son Başvuru Tarihi (1 Şubat, Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım) 1 yararlanıcı kendi Ulusal Ajansına başvurur (ya da Avrupa Sivil Toplum Kuruluşları için Yürütme Ajansı’na başvurulur) Hibe: Eş-finansman kuralı Toplam harcamaların en fazla 75% i, Avroya kadar

8 Ulusal Ajanslar tarafından Kabul Edilen Proje Örnekleri
Gençlerin Katılımı Alanında Bilgi ve Deneyim Değişimine Izin Veren Ağlar Oluşturma; örnek: Avusturya -Gençlerin Katılımı-Kasaba ve Şehirlerdeki Gençlerin Katılımına Dair Çalışma Yöntemleri ve İyi Uygulamalar Hakkında bir El Kitapçığı hazırlama suretiyle yaparak öğrenme Demokratik Hayata Katılımla İlgili Olarak Gençlerin İhtiyaçlarını ve Beklentilerini Anlamak Üzere Yine Gençler Tarafından Gençlerle Birlikte Danışma Faaliyetleri İçinde Bulunma; Örnek: Almanya ve Belçika *, kasaba/kent planlaması çalışmalarına göçmen gençlerin dahil edilmesi Katılımcı Demokrasi Mekanizmaları Odaklı Gençler Tarafından Düzenlenecek Bilgilendirme Faaliyetleri/Seminerler/Tartışma/Münazara Etkinlikleri; Örnek: İngiltere, Avrupa’ya Duyur, gençler tarafından hazırlanan podcasts programı

9 Ulusal Ajanslar Tarafından Kabul Edilen Proje Örnekleri
Demokratik Hayata ve Demokratik Kurumlara Katılım Konusunda Gençler ile Karar-Vericiler/Uzmanlar Arasındaki Toplantılar; örnek: Almanya, proje ortağı ülkelerin kırsal alanlarında yaşayan gençlerin katılımını artırmak üzere Gençlik Forumları düzenlenmesi Demokratik kurumların işleyişi ve karar-vericilerin rolleri ile ilgili simulasyon çalışmaları düzenleme; örnek: Gençlik Parlementleri Ağı tarafından hazırlanacak simulasyon projeleri Farklı düzeylerde (yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası) gerçekleştirilecek yukarıda belirtilen faaliyetler dizisi ya da bu faaliyetlerin bileşimi.


"GENÇLİK PROGRAMI Eylem 1.3. Gençlik Demokrasi Projeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları