Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BASIN VE TANITIM TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BASIN VE TANITIM TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 BASIN VE TANITIM TOPLANTISI
T.C. Kadıköy Belediyesi Demokrasi ve İnsan Hakları için Toplumsal İşbirliği BASIN VE TANITIM TOPLANTISI İnsanca Yaşam Projesi 17 Aralık 2003 Moda Deniz Kulübü Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

2 Projemiz Kadıköy Belediyesi’nin
Bu Proje, Kadıköy Belediyesi’nin başarı ile yürüttüğü çeşitli sosyal çalışmaların bir ürünüdür. Projemiz Kadıköy Belediyesi’nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Eğitim Kültür Müdürlüğü Hukuk Müdürlüğü İmar Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü’nün değerli katkılarıyla sürdürülmektedir. T.C. Kadıköy Belediyesi İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

3 İnsanca Yaşam Projesi İnsanca Yaşam Projesi’ni özel kılan unsurlar:
Bu proje “eğitim ağırlıklı” SOSYAL bir projedir Bu proje Kadıköy Belediyesi’nin 9 yıldır başarıyla sürdürdüğü Aile Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evi çalışmalarından esinlenerek hazırlanmıştır Türkiye’de ilk defa Yerel Yönetimler ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın ORTAK olarak gerçekleştirecekleri bir projedir Proje bizim tarafımızdan hazırlanmış ve Avrupa Birliği’ne finansal destek sağlanması için sunulmuştur Avrupa Komisyonu İnsan Hakları Girişimi projemizi incelemiş ve 10 Aralık 2002 tarihinde destek vermek üzere onaylamıştır. T.C. Kadıköy Belediyesi İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

4 İnsanca Yaşam Projesi Proje Ortaklarımız:
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı – İKGV Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı – KEDV Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi – TSD Aile Danışma Merkezleri Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şubesi Cumhuriyet Kadınları Derneği Kadıköy Şubesi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi Göztepe Rotary Kulubü KA-DER Kadıköy Şubesi KASDAV Kriton Curi Parkı Koruma Derneği Lions 118-Y Muhtarlar Derneği Türk Kadınlar Birliği Kadıköy Şubesi Türkiye Sakatlar Derneği Kadıköy Şubesi Türkiye Sakatlar Derneği Ümraniye Şubesi Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Kadıköy Şubesi Uluslararası Kadınlar Derneği Umut Işığı Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Üsküdar Rotary Kulubü T.C. Kadıköy Belediyesi İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

5 Kadıköy Belediyesi liderliğinde Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte gercekleştirilecek
projenin ana hedefi; Türk toplumunda; işsiz ve eğitimsiz kadınlar ve annelerin, sakatların ve cinsel tercihlerinden dolayı ayrımcılığa uğrayan grupların insan hakları konusunda eğitilmesi ve Toplumun çeşitli kesimlerinde, özellikle Yerel Yönetimlerde demokrasinin ve insan haklarının geliştirilmesi için gerekli duyarlılığın yaratılmasıdır. T.C. Kadıköy Belediyesi İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

6 Projenin alt hedefleri;
Hedeflenen 3 mağdur grubunun yaşadığı insan hakları ihlalleri ve demokrasinin uygulanma problemlerine ilişkin somut bilgilerin derlenmesi, Sivil Toplum Kuruluşlarının gönüllülerine, insan hakları ihlalleri, toplumsal ayrımcılık ve demokrasinin güçlendirilmesi gibi temel konularda eğitim sağlanması, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları ve meslek gruplarının ortak çalışma alışkanlığının geliştirilmesidir. T.C. Kadıköy Belediyesi İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

7 Projenin çalışma yöntemi;
Eğitimler, Paneller ve Seminerler, Yayınlar (Dergi, film, broşür ve radyo yayınları), Araştırmalar, Atölye Çalışmaları, Pilot uygulamalardır. T.C. Kadıköy Belediyesi İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

8 EĞİTİMLER İnsanca Yaşam Projesi
Proje kapsamında 3 ayrı gruba derinlemesine eğitimler verilecektir. Bu 3 grup şunlardır: a. Sivil Toplum Kuruluşu Gönüllüleri b. Mağdur Grupları (İşsiz ve eğitimsiz kadınlar ve anneler; sakatlar; cinsel ayrımcılığa uğrayanlar) c. Meslek Grupları (Gazeteciler, hukukçular, polisler, eğitmenler, vb) T.C. Kadıköy Belediyesi İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

9 a. STK Gönüllülerine Verilecek Eğitimlerin Amaçları:
STK’ların insan haklarının teorik ve pratik konularında ve dünya uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, STK’ların kurumsal gelişim ve hizmet sunumlarına, proje hazırlama ve yönetmek konusundaki becerilerine katkıda bulunmak, STK’ların insan hakları konularında eğitim verebilecek eğiticiler yetiştirmelerine ve üyeleri arasında bu konuda bilgi aktarımı sağlamalarına destek olmaktır. T.C. Kadıköy Belediyesi İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

10 İnsanca Yaşam Projesi STK Gönüllülerine Verilecek Eğitimler:
T.C. Kadıköy Belediyesi STK Gönüllülerine Verilecek Eğitimler: STK’ların güçlenmesi için kurumsal gelişim eğitimi ve iletişim becerileri, Temel insan hakları, Projenin hedef kitleleri olan, eğitimsiz kadınlar ve anneler, sakatlar ve cinsel tercihlerinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların hakları konularında olacaktır. Eğitim programı haftada 2 gün ve günde 3 saatten fazla olmayacak şekilde, 20 kişilik gruplarla sürdürülecektir. İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

11 İnsanca Yaşam Projesi STK’lara yönelik eğitim programının ilk ayağı
T.C. Kadıköy Belediyesi STK’lara yönelik eğitim programının ilk ayağı STK’ların güçlenmesi için kurumsal gelişim konuları ile başlayacak ve şu konu başlıklarını içerecektir: Sivil Toplum ve Demokrasi,  Sivil Toplum ve Strateji Oluşturma, Proje Yazma ve Yönetimi, STK’larda insan/gönüllü kaynakları yönetimi, İnsanca Yaşam Politikalarının hayata geçmesi için savunma ve etkileme becerileri, Kurumsal ve Bireysel İletişim Teknikleri. Program daha sonra Temel İnsan Hakları eğitimleri ile devam edecektir. İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

12 İnsanca Yaşam Projesi Temel İnsan Hakları Eğitimi Konu Başlıkları:
Kamu özgürlükleri ve İnsan Hakları Kavramları İnsan Hakları ve Kamu Özgürlüklerinin tarihsel ve düşünsel kökenleri İnsan Haklarının uygulama Alanları/ Demokratik ve Anayasal Sistem Temel İnsan Hakları (Hak Arama Özgürlüğü, Vatandaşlık Hakları, Özel Hayatın Gizliliği, Çevre Hakları, vb gibi) İnsan hakları ihlalleri İnsan Hakları İhlallerinin sonuçları İnsan Haklarının Korunması İnsan Hakları konularında dünya uygulamaları Uluslararası Sözleşmeler T.C. Kadıköy Belediyesi İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

13 İnsanca Yaşam Projesi Hedeflenen 3 gruba özel İnsan Hakları
T.C. Kadıköy Belediyesi Hedeflenen 3 gruba özel İnsan Hakları eğitiminin konu başlıkları: Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet ve Çocuk Hakları Sakatların Genel Sorunları ve Özürlü Hakları Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık Hakları İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

14 T.C. Kadıköy Belediyesi b. Mağdurlara Yönelik Eğitim Programının Amaçları: Mağdurların kendileriyle ilgili sosyal konum ve sorunların farkına varmalarını sağlamak, Bu sorunların kaynaklarını netleştirmek ve çözüm yolları geliştirmelerine katkıda bulunmak, Sosyal konumlarını değiştirecek ve durumlarını iyileştirecek bir yapıyı geliştirmelerine destek olmak ve Yerel Yönetim desteğiyle birlikte ilgili kuruluşların harekete geçmelerini sağlamak Mağdurlara Yönelik Eğitim Programında Temel İnsan Hakları ve her grubun kendi gruplarına özel hakları konusunda seminer ve paneller yapılacak ve ağırlıklı olarak etkileşimi arttırıcı atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

15 T.C. Kadıköy Belediyesi c. Topluma öncülük yapabilecek meslek gruplarına verilecek eğitim programı, Temel insan hakları, Projenin hedef kitlesi olan, eğitimsiz kadınlar ve anneler, sakatlar ve cinsel ayrımcılığa uğrayanların hakları konularında eğitimler, seminerler, paneller ve atölye calışmaları şeklinde yürütülecektir. İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

16 2. PANELLER VE SEMİNERLER
Gruplarla yürütülen eğitim çalışmaları ile eş zamanlı olarak, belirli aralıklarla daha geniş katılımlı, bilgilendirici panel ve seminerler düzenlenecektir. 3. YAYINLAR Projemizde, hedeflerimiz doğrultusunda, Demokrasi ve İnsan Hakları konularında daha geniş bir kitleye ulaşmak için, - Aylık Dergi - 15 günde bir Radyo Programı - Broşürler - Tanıtım filmi hazırlanacaktır. T.C. Kadıköy Belediyesi İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

17 4. PİLOT UYGULAMALAR İnsanca Yaşam Projesi Proje sonunda tüm gruplar;
Kadıköy Belediyesi STK’lar, Mağdurlar ve Topluma öncülük yapabilecek meslek grupları, beraber atölye calışmaları yaparak projeler üretecek ve pilot uygulamalara öncülük edeceklerdir. T.C. Kadıköy Belediyesi İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

18 T.C. Kadıköy Belediyesi Projemiz 30 ay sürecek ve bu süre sonunda Kadıköy Belediyesi bünyesinde daimi bir “İnsan Hakları Birimi” oluşturulacaktır. Projenin hedef kitlelerinden biri olan sakatlar için, Kadıköy Belediyesi’nde, onların sorunlarını paylaşacak ve kolaylaştıracak bir “Sakatlar Birimi” oluşturulacaktır. İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

19 T.C. Kadıköy Belediyesi Projemiz Sivil Toplum Kuruluşları ve duyarlı Kadıköylülerin katkılarıyla zenginleşecektir. Bu yüzden Demokrasi ve İnsan Hakları konularına duyarlı bireyleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarını bu projede bize destek olmaya ve işbirliğine davet ediyoruz. İnsanca Yaşam Projesi Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.

20 Katılımınızdan ve ilginizden dolayı
T.C. Kadıköy Belediyesi İnsanca Yaşam Projesi Katılımınızdan ve ilginizden dolayı Teşekkür Ederiz. Bu Proje Avrupa Birliği’nin finansal katkısıyla gerçekleştirilmektedir.


"BASIN VE TANITIM TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları