Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Musa KAYA Dış Kaynaklı Projeler Şube Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Musa KAYA Dış Kaynaklı Projeler Şube Müdürü"— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi
Musa KAYA Dış Kaynaklı Projeler Şube Müdürü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Orman Genel Müdürlüğü 27 Nisan 2012 Antalya

2 Projenin Amacı Akdeniz orman bölgesindeki yüksek koruma değerine sahip ormanların çok yönlü faydalarını göstererek Türkiye’de ormanların yönetiminde entegre yönetim anlayışının uygulanmasını teşvik etmek.

3 Projenin Yönetim Yapısı Yürütücü Kuruluş: Orman Genel Müdürlüğü
Yürütücü Kuruluş: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü Ana Görev: Proje koordinasyonu, pilot alan yönetimi ve planlama / yaygınlaştırma Proje faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan teknik desteğin ilgili Daire Başkanlıkları aracılığıyla sağlanması Proje Yönlendirme Komitesi’ne başkanlık yapılması Projenin kabul edilen hedeflere ulaşabilmesi için proje faaliyetlerini oluşturulmasında fikir beyan etmek ve proje faaliyetlerinin koordine edilmesi, Proje uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla teknik destek sağlayacak OGM uzmanlarının görevlendirilmesi İş planlarına ve kabul edilen bütçeye uygun olarak harcamaların onaylanması, Proje için gereken girdilerin sağlanması ve proje sonuçlarına ulaşılması için kolaylaştırıcılık, izleme ve raporlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Proje uygulamaları ve etkileriyle ilgili UNDP’ye bilgi aktarılması Toplantı, çalıştay, seminer ve üst düzey faaliyetler için resmi yazışmaların yürütülmesi

4 Projenin Yönetim Yapısı Uygulayıcı Kuruluş: UNDP Türkiye
Uygulayıcı Kuruluş: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP-Türkiye) Ana Görevler: Projenin teknik ve finansal yönetimi ile ilgili konuları takip etmek OGM ile işbirliği ve istişare içerisinde projenin teknik ve finansal yönetimi ile ilgili konuları takip etmek, Proje bileşenlerinin uygulanması için Proje Yönetim Birimi’ni görevlendirmek, Proje belgesinde belirlenen diğer çıktı ve raporların teslim edilmesi ve faaliyetlerin zamanında uygulamasını sağlamak, Proje belgesinde öngörülen faaliyetlerin koordinasyonu ve yönetimini sağlamak, Finansman kuruluş, ilgili uluslar arası organizasyonlar ve tüm proje paydaşları arasında etkili bir ağ kurulmasını sağlamak, UNDP/GEF gereksinimlerini sağlayan ulusal ve uluslararası uzmanların iş alımı sürecini gerçekleştirmek, Projede oluşturulan raporları değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak.

5 Projenin Süresi ve Bütçesi
Proje 60 ay sürecektir (2013 – 2018). Sorumlu Kurum Miktar (ABD Doları) GEF nakdi hibe OGM ( nakdi ayni) UNDP ( nakdi ayni) GIZ nakdi WWF Türkiye ayni Orman Mühendisleri Odası ( nakdi ayni) Orman Kooperatifi ayni Toplam = ABD Doları

6 Proje Bileşenleri ve Beklenen Sonuçlar
1-Entegre orman yönetimi için yasal ve kurumsal çerçevenin oluşturulması 2-Ormana dayalı sera gazı azaltım ve karbon tutunumu araçlarının uygulanması 3.Akdeniz peyzajındaki yüksek koruma değerli ormanların korunmasının güçlendirilmesi

7 Proje ile Türkiye Ormancılığına Kazandırmayı Hedeflediklerimiz
Daha etkin, önleyici bir yangınla mücadele sistemi İki adet orman zararlıları laboratuvarı AKAKDO (Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık) konusunda ulusal bir veri tabanı AKAKDO konusunda uzman bir birim Avrupa Orman Sözleşmesi ile de uyumlu mevzuat düzenlemeleri 5 orman işletmesinde sosyal ve ekonomik anlamda daha güçlü orman köylüleri 80,000 ha biyolojik çeşitliliği koruma amaçlı muhafaza ormanı Karbon pazarında ormancılık sektöründen projelerini sunan bir Türkiye

8 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"Musa KAYA Dış Kaynaklı Projeler Şube Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları