Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarih 2 sorularI FATİH DEVRİ (1451-1481).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarih 2 sorularI FATİH DEVRİ (1451-1481)."— Sunum transkripti:

1 Tarih 2 sorularI FATİH DEVRİ ( )

2 Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından biri değildir
Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından biri değildir? A) Kırım’ın fethi B) Trabzon’un fethi C) Belgrad’ın fethi D) Eflak’ın fethi E) Ege adalarının fethi

3 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

4 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

5 Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından biridir
Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından biridir? A) Mohaç Savaşı B)Boğdan’ın fethi C)Mercidabık Savaşı D) Rodos’nın fethi E) Cem Sultan olayı

6 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

7 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

8 Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından biri değildir
Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından biri değildir? A) Sinop’un fethi B) Otlukbeli Savaşı C) Budin’in fethi D) Kırım’ın fethi E) Amasra’nın fethi

9 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

10 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

11 İstanbul Fethi’nden sonra Karadeniz ticaret yolları Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir. Bu olayın Avrupa’da hangi olaya yol açtığı söylenebilir? A) Yüzyıl Savaşları B) Coğrafi Keşifler C) Rönesans D) Reform E) Fransız İhtilali

12 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

13 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

14 Aşağıdakilerden hangisi İstanbul kuşatmalarında ateşli silahlarının kullanılmasının ve toplarla surların yıkılabileceğinin anlaşılmasının Avrupa’ya etkisidir? A) Feodalite rejiminin yıkılması B) Coğrafi Keşiflerin yapılması C) İtalya’da Rönesans hareketlerinin başlaması D) Reform hareketlerinin başlaması E) Yüzyıl Savaşlarının başlaması

15 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

16 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

17 Aşağıdakilerden hangisi Fatih Devri’nde ele geçirilen adalardan biri değildir? A) Midilli B) Eğriboz’un fethi C) Girit’in fethi D) Taşoz E) Gökçeada

18 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

19 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

20 Aşağıdakilerden hangisi Anadolu fetihlerinden biri değildir?
Mora’nın fethi Sinop’un fethi Trabzon’un fethi Otlukbeli Savaşı Karamanoğulları seferi

21 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

22 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

23 Fatih zamanında yapılan İtalya seferi ile Napoli krallığından alınan kale aşağıdakilerden hangisidir? Napoli Sofya Semendire Venedik Otranto

24 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

25 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

26 Sırbistan’ın fethi ile oluşturulan sancağın adı nedir?
Kavala Budin Belgrad İşkodra Semendire

27 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

28 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

29 Aşağıdakilerden hangisi Cenevizlilerle ilgili değildir
Aşağıdakilerden hangisi Cenevizlilerle ilgili değildir? A) Eğriboz B) Galata C) Amasra D) Kefe E) Menküp

30 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

31 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

32 Fatih zamanında Akkoyunlularla akrabalık bağı kuran Trabzon Rum imparatorunun vergisini ödememesi ve ödediği vergileri de geri istemesi üzerine yapılan seferin adı nedir? A) Karamanoğulları seferi B) Trabzon seferi C) Amasra’nın fethi D) Sinop’un fethi E) Akkoyunlu üzerine sefer

33 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

34 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

35 Karamanoğullarını himaye etmesi, Osmanlı aleyhine Venediklilerle anlaşmaları ve Anadolu Türk birliğini tehdit etmeleri üzerine yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Mohaç Savaşı B) II.Kosova Savaşı C) Otlukbeli Savaşı D) Mercidabık Savaşı E) Haçova Savaşı

36 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

37 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

38 Ceneviz ve Venediklilerin bu bölgedeki siyasi ve ekonomik nüfuzları kırıldığı fetih hareketi aşağıdakilerden hangisidir? A) Bosna’nın fethi B) Trabzon’un fethi C) Mora’nın fethi D) Ege Adalarını fethi E) Eflak’ın fethi

39 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

40 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

41 Aşağıdakilerden hangisi Cenevizlilerden alınan bir bölge değildir
Aşağıdakilerden hangisi Cenevizlilerden alınan bir bölge değildir? A) Amasra B) Galata C) Kefe D) Sinop E) Menküp

42 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

43 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

44 Fatih zamanında, yapılan barışla vergiye bağlanan, bunun karşılığında da bazı imtiyazlar tanınan devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Arnavutluk B) Eflak C) Macarlar D) Ceneviz E) Venedik

45 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

46 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

47 Cenevizlilere ait olan Kefe, Azak ve Menküp kaleleri alındı
Cenevizlilere ait olan Kefe, Azak ve Menküp kaleleri alındı. Böylece Karadeniz bir Türk gölü haline geldiği gibi Doğu ticaret yolu da Osmanlıların eline geçmiştir. Yukarıda bahsedilen sefer aşağıdakilerden hangisidir? Kırım seferi Eflak Seferi Mora Seferi Akkoyunlu Seferi Sırbistan seferi

48 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

49 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

50 Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in Rumeli’de yaptığı fetihlerden birisidir? A) Amasra’nın fethi B) Midilli’nin fethi C) Boğdan’ın fethi D) Sinop’un fethi E) Trabzon’un fethi

51 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

52 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

53 Yapılan ve birbirini tamamlayan bu fetihlerle Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Yapılan bazı fetihlerle de Bizans’ı diriltme umutları söndürülmüş, bazı fetihlerle de Anadolu Türk siyasi birliği alanında büyük adımlar atılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen olaylarla ilgili değildir? Trabzon’un fethi Kırım’ın fethi Mora’nın fethi Midilli’nin fethi Otlukbeli Savaşı

54 Yanlış cevap verdiniz. Soruya geri dönünüz.

55 Doğru cevap verdiniz. Bir sonraki soruya geçiniz.

56 Sorularımız sona erdi. Çabalarınız için teşekkürler.


"Tarih 2 sorularI FATİH DEVRİ (1451-1481)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları