Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AÇLI SEFERLERİ Sedat ALTAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AÇLI SEFERLERİ Sedat ALTAŞ."— Sunum transkripti:

1 AÇLI SEFERLERİ Sedat ALTAŞ

2 AÇLI SEFERLERİ (1096–1270) XI. yy.'ın sonlarından XIII. yy.'ın sonlarına kadar Hıristiyanların güçlenen Müslüman dünyasına ve özellikle Türklerin Anadolu'daki ilerleyişine tepki olarak yaptıkları seferlere Haçlı Seferleri denir. Sedat ALTAŞ

3 8 Büyük Haçlı Seferi vardır.
Sedat ALTAŞ

4 NEDENLERİ Sosyal Nedenler Ekonomik Nedenler Siyasi Nedenler
Dini Nedenler Sedat ALTAŞ

5 Dini Nedenler Hıristiyanların Müslümanların elindeki kutsal topraklarını (Kudüs) geri almak istemeleri, Kluni tarikatının Müslümanlarla savaşılması konusundaki başarılı çalışmaları, Papaların Ortodoks Kilisesini de egemenlikleri altına almak istemeleri, Kilise ve Papalık teşkilatının daha çok bölgeye hakim olup etkilerini ve zenginliklerini arttırmak istemeleri, Din adamlarının bu seferlere katılacak olanların tüm günahlarının affedileceğini söylemeleri, Sedat ALTAŞ

6 Siyasi Nedenler 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin kısa zamanda Anadolu'da ilerlemeleri, Türklerin ilerleyişi karşısında Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi, Feodal Lordlar'ın doğuda da aynı düzeni kurmak istemeleri, Sedat ALTAŞ

7 Ekonomik Nedenler Avrupa'nın yoksulluk içinde olmasına karşın Türk ve İslam ülkelerinin zenginlik içinde olması. Sedat ALTAŞ

8 Sosyal Nedenler Türklerin ilerleyişi karşısında Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi, Feodal Lordlar'ın doğuda da aynı düzeni kurmak istemeleri, Senyör ve şövalyelerin maceracı olmaları, Sedat ALTAŞ

9 I. Haçlı Seferi Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı yapılmıştır
I. Haçlı Seferi Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı yapılmıştır. Bu sefere katılanlar, 1099 yılında Kudüs'ü ele geçirmeyi başarmış ve büyük bir katliam gerçekleştirmişlerdir. I. HAÇLI SEFERİ Sedat ALTAŞ

10 Bu sefer Musul atabeyi İmadeddin Zengi’nin Urfa kontluğunu ortadan kaldırması üzerine düzenlendi.Anadolu Selçuklu Devleti haçlıları yenilgiye uğrattı. II. HAÇLI SEFERİ Sedat ALTAŞ

11 Bu sefer Selahaddin Eyyubi’nin,Kudüs’ü ele geçirmesi üzerine düzenlendi.
Alman imparatoru Frederich Barbarossa,Fransız kralı Phillippe August,İngiltere kralı Aslan Yürekli Richard’ın yönettiği ordular Avrupa’dan yola çıktılar. Alman imparatoru büyük bir ordu ile İstanbul üzerinden Anadoluya geçti.Karşılarında 2.Kılıçarslan’ı buldular ve büyük darbeler aldılar. İngiliz ve Fransızlar Akdeniz yolu ile Filistin’e vardılar. Kudüs’ü alabilmek için Selahaddin Eyyubi ile savaştılar ama hiçbir sonuç alamayacaklarını anlayarak ülkelerine geri döndüler. Kudüs müslümanların elinde kaldı. III. HAÇLI SEFERİ Sedat ALTAŞ

12 IV. Haçlı Seferi ile Hıristiyan-Müslüman mücadelesi Katolik-Ortodoks mücadelesine dönüştü.
IV. HAÇLI SEFERİ Sedat ALTAŞ

13 SONUÇLARI Sosyal Sonuçlar Ekonomik Sonuçlar Siyasi Sonuçlar
Dini Sonuçlar Sedat ALTAŞ

14 Dini Sonuçlar Papa ve kiliseye olan güven azaldı.
Kilisenin otoritesi azaldı. Bu da ilim, edebiyat ve sanat alanlarında ilerlemelerin başlamasına neden oldu. Kudüs ve kutsal yerler Müslümanların elinde kaldı. Sedat ALTAŞ

15 Siyasi Sonuçlar Anadolu'nun Türk yurdu olması kesinleşti.
Feodalite rejimi yıkılmaya başladı (zayıfladı). Barutlu silahların kullanılmasıyla merkezi krallıklar doğmaya başladı. Türklerin Avrupa'da ilerlemeleri gecikti. İstanbul'un alınması gecikti. Sedat ALTAŞ

16 Ekonomik Sonuçlar Akdeniz limanları önem kazandı, doğu ve batı ticareti arttı. Avrupalılar kâğıt, cam, deri işleme ve dokuma sanayini öğrendiler. Seferlere mali destek bulmak için kralların İtalyan bankerlerinden borç almasıyla Bankacılık başladı. Venedik tüccarları büyük kazanç sağladı. Anadolu, Suriye ve Filistin'deki Türk-İslam şehirleri yakılıp yıkıldığı için, ekonomik kayıplar neden oldu. Akdeniz ticaretinin gelişmesiyle burjuva sınıfı güçlendi. Sedat ALTAŞ

17 Sosyal Sonuçlar Ticaret ve sanatla uğraşan Burjuva sınıfı güçlendi.
Köylüler üzerinde senyörlerin baskısı azaldı. Ticaretin artmasıyla, ekonomi güçlenmeye, sınıflar arası keskin çizgiler azalmaya başladı. Soyluların ekonomik güçleri ve siyasal otoriteleri azaldı. Sedat ALTAŞ


"AÇLI SEFERLERİ Sedat ALTAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları