Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI"— Sunum transkripti:

1 YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI

2 yavuz sultan selim Babası II. Bayezıt'ın doğudaki Safevi tehlikesine karşı önlem almaması üzerine, Yavuz Sultan Selim yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek padişah oldu. NOT: Bu olay Yeniçerilerin bir şehzadenin tahta geçmesinde doğrudan rol oynadıkları ilk gelişmedir.

3 YAVUZ DÖNEMİNİN SİYASI OLAYLARI
Şehzadeler Sorunu İran Seferi ve Çaldıran Savaşı (1514) Turnadağ Savaşı (1515) Mısır Seferi (Memluk Seferi)( )

4 ŞEHZADELER SORUNU Yavuz Sultan Selim babasının yerine tahta geçtikten sonra, ağabeyleri Ahmet ve Korkut'un tahtı ele geçirmelerini engellemek amacıyla Fatih Kanunnamesine dayanarak şehzadeleri etkisiz hale getirdi. NOT: Böylece Yavuz, Cem olayına benzer bir olayın yaşanması ve Avrupa’nın işe karışmasını engellemiş oldu.

5 İRAN SEFERİ VE ÇALDIRAN SAVAŞI(1514)
Sebep: Safevilerin Doğu Anadolu'yu ele geçirmek istemeleri ve Şiilik propagandası yapmaları. Savaş: 1514 yılında Safevi Devleti hükümdarı ŞAH İSMAİL ile Osmanlı Hükümdarı YAVUZ arasında ÇALDIRAN ovasında yapıldı. Savaşı Osmanlılar kazandı. Önemi: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da şiilik tehlikesi ortadan kalktı.

6 TURNADAĞ SAVAŞI(1515) Bu savaşla Anadolu Beyliklerinin(Dulkadir ve Ramazanoğulları) siyasi varlığı kesin olarak sona erdi. Böylece Anadolu Türk Birliği sağlandı.

7 MISIR SEFERİ(MEMLÜK SEFERİ)
Sebepleri a)- Fatih döneminde başlayan Hicaz su yolları meselesi b)- Memlüklerin Cem Sultan'ı himaye etmeleri c)- Osmanlılar ile Memlükler arasında Dulkadiroğulları yüzünden çekişme. d)- Memlüklerin Şah İsmail ile ittifak kurmaları. e)- Yavuz'un Memlük topraklarını ele geçirerek BAHARAT yolunu denetim altına almak istemesi. f)- Her iki devletinde Türk-İslam dünyasının lideri olma mücadelesi.

8 savaşlar Yavuz Sultan Selim 1516' da MERCİDABIK Savaşında Memlük ordusunu yenerek Suriye ve Filistin topraklarına sahip oldu.1517'de RİDANİYE Savaşında Memlük ordusunu ikinci kez yenerek, bu devleti ortadan kaldırdı.Mısır toprakları Osmanlılara katıldı.

9 MISIR SEFERİNİN SONUÇLARI:
1)- Memlük Devletinin ortadan kalkmasıyla bu devletin toprakları Osmanlılara katıldı.( Suriye, Filistin, Hicaz , Mısır) 2)- Baharat yolunun denetimi Osmanlı Devletine geçti. 3)- Halifelik ve İslam'ın kutsal emanetleri Osmanlılara geçti. (Böylece Osmanlı Devleti İslam Dünyasının Lideri oldu.) 4)- Venedikliler Kıbrıs Adası için Memlüklere verdikleri vergiyi Osmanlılara vermeye başladılar.

10 NOT: Osmanlı Devleti Baharat yolundan beklenen ticari kazancı elde edemedi. Çünkü Avrupalıların Ümit Burnu'nu bulmalarıyla Coğrafi yollar değişmiştir. NOT: Yavuz'un İran ve Mısır seferleri sonucunda burada bulunan kültürel eserler ile bilim adamları ve sanatçılar İstanbul'a getirilmiş, böylece Osmanlı Kültüründe doğunun etkisi artmıştır.

11 hicaz su yolu problemi • Fatih Sultan Mehmet Döneminde Hicaz su yolları meselesi Fatih Memluk Sultanına Mekke yolunda gerekli önlemlerin alınarak hacıların rahatça seyahat etmelerinin sağlanmasını rica etmişti. Ancak Memlüklüler bu isteği iç işlerine karışma şeklinde yorumlamıştı.


"YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları