Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’ DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’ DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’ DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ
MÜZECİLİK HAFTASI TÜRKİYE’ DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

2 Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş kurumlardır.

3 Müzecilik Nedir? Müzedeki eserlerin sergilenmesi, saklanması ve korunması için gerekli teknik bilgileri içeren bilimsel çalışma alanına müzecilik adı verilir. Müzecilik ilk olarak müzelerin batıda soyluların kişisel zevk için çeşitli sanat eserlerini ya da kumandanların ganimetlerini bir araya toplamaları sonucunda ortaya çıkmıştır.

4 Müzelerin İşlevleri Toplama İşlevi Belgeleme İşlevi Koruma İşlevi
Sergileme İşlevi Eğitim İşlevi

5 Türkiye’ de Müzecilik 19.yy. Ortalarında Ahmet Fethi Paşa tarafından başlatılmıştır yılında Sultan Abdülmecit’in emri ile bazı eski eserler ve eski silâhlar Aya İrini Kilisesi’nde toplanmış daha sonra1868 yılında Ali Paşa’nın sadrazamlığı sırasında bu kilise ve içerisindeki eserler “Müze-i Hümayun” adı altında ilk müze olarak açılmıştır.

6 Türkiye’ de Müzecilik Bu dönemde Maarif Nezareti Osmanlı Devleti sınırları içerisinde bulunan tüm tarihî eserlerin İstanbul’a gönderilmesi konusunda bir emir yayınlamıştır. 1881 yılında Osman Hamdi Bey müze müdürü olunca gerçek anlamda müzecilik çalışmaları başlamıştır. Osman Hamdi Bey 1883 yılında eski eserlerin yurt dışına çıkışını önleyen “Eski Eserler Kanunu” nu hazırlayan kişidir.

7 Türkiye’ de Müzecilik Müzecilik özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde büyük önem kazanmıştır. Bir yandan yeni müzeler kurulurken bir yandan da bazı tarihsel anıt ve yapılar müze olarak kabul edilmiştir. Yine bu dönemde müzecilik ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet döneminde yapılan ilk müze binası Ankara Etnografya Müzesi olup, inşasına 1925 yılında başlanmış ve 1930 yılında ziyarete açılmıştır.

8 Müze türleri Genel olarak müzeleri; arkeoloji, etnografya, tarih, bilim-teknik, askeri, güzel sanatlar ve açık hava müzeleri gibi türlere ayırmak mümkündür. Ülkemizde çeşitli kurumlara bağlı olarak faaliyetlerini devam ettiren müzeler bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere diğer Bakanlıklara ait müzeler, TBMM'ye bağlı saray müzeler, vakıflara ait müzeler bu kapsamda değerlendirilebilir.

9 Müze türleri 2011 yılı Ekim ayı itibariyle, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde müzecilik faaliyetlerini yürüten 189 müze ve bu müzelerde eser bulunmaktadır. Bakanlığımız denetimindeki özel müze sayısı ise 155 olup, bu müzelerde bulunan eser sayısı adettir.

10 Müze türleri Arkeoloji Müzesi Coğrafya Müzeleri Doğa ve Çevre Müzeleri
Müzik Müzeleri Etnografya Müzeleri Tarih Müzeleri Sanayi Müzeleri Askeri Müzeler Bilim Müzeleri Denizcilik Müzeleri

11 Ülkemizdeki Önemli Müzeler ve Özellikleri
Ülkemizdeki en önemli müzelerden biri Ankara Arkeoloji Müzesidir. Bu müzede tarih öncesi devirlerden kalma eserler kronolojik bir sıra ile sergilenmektedir.

12 Ülkemizdeki Önemli Müzeler ve Özellikleri
Antakya Mozaik Müzesi dünyaca ünlü müzelerdendir; çünkü mitolojik devirlerden kalma mozaiklerin sergilendiği bir müzedir. Bu müzede yer alan en önemli eser ise bir erkek mozaik portresidir. Bu eserin özelliği nereden bakarsanız bakın size bakan gözlere sahip olmasıdır. Müzede dolaşırken tablodaki gözlerin sizi takip ettiğini tablodaki resmin gözlerine baktığınızda onun da size baktığını görmenizdir.

13 Ülkemizdeki Önemli Müzeler ve Özellikleri
Gaziantep Zeugma Müzesi mozaikleri ile ünlüdür. Zamanın yaşam tarzını sergilerken tavan, taban ve duvarlarda kullanılan mozaiklerin özelliklerini yansıtır.

14 Ülkemizdeki Önemli Müzeler ve Özellikleri
Topkapı Sarayı Müzesi dünyanın büyük bir bölümüne hükmeden bir imparatorluğun yönetildiği yer olması nedeni ile önemli ve ünlüdür. Saray ve Kasırlar, döneminin yaşam şeklini ve ihtişamını gösteren müzelerdir.

15 Ülkemizdeki Önemli Müzeler ve Özellikleri
Sanat Tarihi müzeleri sanatla ilgili resim ve heykellerin sergilendiği müzelerdir.

16 Ülkemizdeki Önemli Müzeler ve Özellikleri
Şehirlerde yer alan tarihi evlerin restorasyonu ile oluşturulan müze evler ya da restoran veya oteller, o yerlerdeki yaşanmışlıkları ve kültürü yansıtan yerlerdir.

17 Ülkemizdeki Önemli Müzeler ve Özellikleri
Safranbolu, Beypazarı, Amasya Kent Müzeleri o yörenin kültürünü yansıtması ile ünlüdür.

18 Müzede Uyulması Gereken Kurallar !
Eserlere zarar vermemek ve hiçbir şekilde dokunmamak, Yaydığı zararlı ışınlarla tarihî eserlere zarar verebileceğinden dolayı, fotoğraf çekerken flâş kullanmamak, Kamera kullanmamak, Müze içerisinde başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmamak, Müze bir grup halinde ziyaret ediliyorsa gruptan ayrılmamak, Sergi salonu içerisinde herhangi bir şey yiyip-içmemek. Cep Telefonu Kullanmamak.


"TÜRKİYE’ DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları