Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE PLANI ÖZETİ Öğrencilerin, Denizli ve çevresindeki tarihi yerleri, coğrafi özelliklerini ve bugünkü durumlarını öğrenerek; tarihi ve doğal çevrelere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE PLANI ÖZETİ Öğrencilerin, Denizli ve çevresindeki tarihi yerleri, coğrafi özelliklerini ve bugünkü durumlarını öğrenerek; tarihi ve doğal çevrelere."— Sunum transkripti:

1 “Attis” Roma Heykeli, Pamukkale Arkeoloji Müzesi, Fotoğraf : Bekir İnce

2 ÜNİTE PLANI ÖZETİ Öğrencilerin, Denizli ve çevresindeki tarihi yerleri, coğrafi özelliklerini ve bugünkü durumlarını öğrenerek; tarihi ve doğal çevrelere sahip çıkarak koruma bilincini geliştirmek. Bu amaçla öğrencilerden bir turizm acentesi gibi Denizli ve çevresindeki tarihi yerleri tanıtıcı bir harita, broşür, üç günlük gezi planı ve gezilecek yerlerin tarihçelerini ve fotoğraflarını içeren bir sunu hazırlamaları , bu proje ile ilgili olarak yurt dışından gelecek olan misafir öğrenci grubuna rehberli etmeleri istenir.

3 ÖĞRETİM PROGRAMI TASARIM SORULARI
Temel Soru: Geçmişin mirası bugünü ve geleceğimizi nasıl etkiler? Ünite Soruları: 1.Denizli ve çevresinde bulunan tarihi ve doğal turistik yerler nereleridir? 2.Buralarda ulaşım ve konaklama hizmetleri nasıl, kimler tarafından verilmektedir? 3.Tarihi sit alanları yeterince korunabilmiş mi? 4.Tarihi eser kaçakçılığı ne demektir? Özellikle az gelişmiş devletlerde daha fazla olmasının nedenlerini tartışınız. 5.Tarihi bilinç ve çevre koruma bilinci arasında nasıl bir bağlantı olabilir? İçerik Soruları: 1.Denizli ve çevresindeki ilkçağ yerleşim merkezlerini gösteren bir Denizli haritası nasıl hazırlanır? 2.Denizli ve çevresindeki tarihi ve doğal yerleri içeren bir gezi planı nasıl hazırlanır? 3.Turist rehberi olarak, Denizli'ye gelen misafir öğrenci grubuna buradaki tarihi ve doğal alanları nasıl tanıtırsınız?

4 PROJE SÜRECİ : ÖĞRETİMDE YÖNTEMSEL YAKLAŞIMLARI
Projede; Öğrencilere “Geçmişin mirası bugünü ve geleceğimizi nasıl etkiler ?” sorusunu yönelterek, akıllarına ilk gelen çağrışımları söylemeleri ve düşüncelerini tahtaya yazmaları istenir, böylece “beyin fırtınası” gerçekleştirilir. Daha sonra Öğretmen tarih ve çevre bilinci ile ilgili bir K-W-L etkinliği(Bil-Merak et-Öğren) içeren formlar dağıtır. Öğrencilerin Venn şeması üzerindeki bilmeleri gereken bölüme “tarih ve çevre bilinci ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi” anlatan bir yazı konur. Öğrenilmesi gerekenler ve merak edilenler bölümlerini tamamlamaları istenir. “Denizli ve çevresinde bulunan antik döneme ait tarihi yerler nereleridir?” Sorusunu öğrencilerin evlerinde günlüklerine cevaplandırmaları ve bir daha ki derse kadar en az bir arkadaşının günlüğünü değerlendirmesi istenir.

5 Öğrenciler arasında görev dağılımı yapılır.
I. Grup; Denizli ve çevresindeki kültür ve tabiat varlıklarını gösteren bir harita ve yurt dışından gelen bir öğrenci grubu için 3 günlük bir gezi planı hazırlar. II. Grup; Denizliyi tanıtıcı bir broşür ve gezi sırasında kullanılabilecek video ve fotoğraf gösterileri hazırlar. III. Grup; Ünite planı ve gezilecek yerlerin tarihçelerini, özelliklerini içeren bir sunum yapar. Sunumun sonunda; Anadolu’nun yaşamsal avantajları ve kıtalar arasındaki konumu nedeniyle binlerce yıldır insanların ilgisini çektiği vurgulanır. Farklı devlet ve milletlerin yerleştiği bu coğrafyanın “medeniyetler beşiği” olarak adlandırıldığı açıklanır. (a) Kültürel ve doğal varlıklarımıza nasıl sahip çıkabiliriz? (b) Birey olarak üzerimize düşen sorumluluklar nelerdir? (c) Tarih bilinci ve çevreye duyarlılık bize ve çocuklarımıza neler kazandırır? Soruları tartışmaya açılır.

6 BU PROJE ÖĞRENCİLERİMİN “21
BU PROJE ÖĞRENCİLERİMİN “21. YÜZYIL BECERİLERİ” GELİŞTİRMESİNE AŞAĞIDAKİ YOLLARLA YARDIMCI OLACAK: İşbirlikli Öğrenme: Akranlarla işbirliği, karşılıklı etkileşim Beyin Fırtınası: Yeni bakış açıları ve yaratıcı fikirler geliştirme, akıl yürütme Bil-Merak et-Öğren (K-W-L) : Araştırma ve sorgulama, eleştirel düşünme, sorun çözme Kayıt : Fotoğraf makinesi ve video kamerası ile konunun yerinde ve zamanında tespiti, böylece değişim ve sürekliliği algılama, aynı zamanda süreci yazarak, günlük tutma, gözlem yapma Raporlama: Toplanan verilerin, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanarak sunulması, kronolojik düşünme, tarihsel analiz ve yorum yapabilme.

7 ÖĞRETME – ÖĞRENME HEDEFLERİ
1.İlkçağ Anadolu uygarlıkları ve Denizli hakkında bilgi edinme. 2.Öğrencilerin tarihi ve doğal çevreyi tanımaları. 3.Konu ile ilgili yerlere; nasıl gidileceğini, tarihi özelliklerini, bugün ne durumda olduklarını öğrenme. 4.Tarih ve çevre bilinci oluşturarak koruma duyarlılığını geliştirme. 5.Misafirlerine çevreyi tanıtıcı bilgi verebilme.

8 GERİBİLDİRİM İSTEDİĞİM KONULAR
Fahri Rehberlik: Denizli’nin tarihsel ve kültürel zenginliklerini, doğal varlıklarını, yerli ve yabancı misafirlere tanıtma, internet ortamında paylaşma. Tarihi ve Doğal Çevreyi Koruma: Yerel yönetimler, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile işbirliği yaparak gönüllü olarak çalışmalara katılma (Tema, Tarih Vakfı, Müze, vb.)

9 İNTEL ÖĞRETMEN KURSUNA İLİŞKİN BEKLENTİLERİM
-Öğrencilerimin Tarih dersine daha fazla ilgi ve merak duymasını sağlayacak yollar bulmak Öğrencilerimin ve kendimin kullanabileceği farklı teknolojileri öğrenmek Başka öğretmenlere görüş alış verişinde bulunmak Proje tabanlı öğrenme süreçlerini anlama ve uygulama

10 Agora, Hierapolis, Fotoğraf : Bekir İnce


"ÜNİTE PLANI ÖZETİ Öğrencilerin, Denizli ve çevresindeki tarihi yerleri, coğrafi özelliklerini ve bugünkü durumlarını öğrenerek; tarihi ve doğal çevrelere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları