Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Müze Nedir?.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Müze Nedir?."— Sunum transkripti:

1 Müze Nedir?

2 Müze Nedir? Kültürel ya da tarihsel değeri olan nesnelerin toplanarak sergilendiği yerlere müze adı verilir. Ayrıca müzeler, toplumu aydınlatmak amacıyla insan soyunun gelişimi, doğa olaylarının oluşumu ve teknolojinin geçirdiği değişim gibi konularda araştırmalar yapan bilimsel merkezlerdir.

3 Müzelerin kurulma sebebi nedir?

4 Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek amacıyla oluşturulmuş kurumlardır. Yüzyıllar boyunca toprak altında saklı kalmış tarihî eserlerin gün ışığına çıkarılarak sergilenmesi, toplumu oluşturan bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlar.

5 Müze Türleri Sanat müzeleri Modern sanat müzeleri
Tarih ve arkeoloji müzeleri Etnografya ve folklor müzeleri Doğa bilimleri müzeleri Bilim ve teknoloji müzeleri İhtisas(uzmanlık) müzeleri

6 1. Sanat müzeleri Sanat müzelerinde her şeyden önce sanat değeri taşıyan ancak bilimsel değeri de ihmal edilemeyecek olan eserler ayrı ya da gruplar halinde bulunurlar. Mağara resimlerinden tutup da bugüne kadar gelen eserleri saklayan müzelerdir. Örnek : Paris Louvre Müzesi

7

8

9

10

11 Modern sanat müzeleri Toplum sanatçılarının oluşturduğu eserler arasındaki ayrılığı ortadan kaldırmaya ve modern sanatı insanlar için bir problem olarak bırakmayıp herkesin ulaşabileceği bir duruma getirmeye çalışan müzelerdir. Örnek : İstanbul Modern Sanat Müzeleri

12

13

14

15 3. Tarih ve arkeoloji müzeleri
Tarih Müzeleri: Bir ülkenin, bir toplumun ya da bir kişinin tarihsel gelişimini, sistemli bir biçimde inceleyen ve açıklayan müzelerdir. Tarih müzeleri, yazılı ve görsel belgeleri bir araya getirerek hem ziyaretçilerin hem de araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Örneğin; Selçuk-Efes Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, İstanbul 1453 Panorama Müzesi

16 Selçuk-Efes Müzesi

17 Anadolu Medeniyetleri Müzesi

18 Arkeoloji Müzeleri: Arkeologların yaptıkları kazılar sonucunda ortaya çıkarılan buluntuların sergilendiği müzelerdir. Örneğin; Antakya Arkeoloji Müzesi

19

20

21

22

23

24 4. Etnografya ve folklor müzeleri
Geçmiş uygarlıklara ait gelenek, görenek, giysi ve gündelik hayat ile ilgili çeşitli eserlerin sergilendiği müzelerdir. Örneğin; Ankara Etnografya Müzesi

25

26 Osmanlı döneminde kullanılan eşyalar

27

28 5. Doğa bilimleri müzeleri
Merak amacıyla oluşturulan, eski koleksiyonların mirasçısı olan doğa bilimleri müzeleri zooloji, jeoloji, botanik, vb. bilim dalları ile ilgili müzelerdir. Örneğin; Ankara MTA tabiat tarihi müzesi

29

30 Güneş sistemi

31

32

33 Bilim ve teknoloji müzeleri
Bilim ve teknolojinin tarih boyunca geçirdiği değişim, bilim müzelerinde sergilenmektedir. Örneğin; Ankara Altınpark Pesa Gürsey Teknoloji Müzesi

34

35

36

37 İhtisas(uzmanlık) müzeleri
Bölgesel , mahalli ya da özel bir malzemeye dayanarak karakteristik bir konuyu inceleyen müzelerdir. Örnek: Oyuncak müzeleri Cam müzeleri Porselen müzeleri

38 İstanbul oyuncak müzesi

39

40

41

42 Eskişehir cam müzesi

43 Porselen müzesi


"Müze Nedir?." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları