Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜZELER HAFTASI (18-24 MAYIS).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜZELER HAFTASI (18-24 MAYIS)."— Sunum transkripti:

1 MÜZELER HAFTASI (18-24 MAYIS)

2 müzelerle ilgili bilgiler verilir.
* Mayıs tarihleri arası Müzeler Haftası’dır. Müzeler Haftası’nda ülkemizin kültür varlıkları tanıtılır.Eski eserlerin korunmasına dair bilgiler verilir.Okullarda müzeler köşesi hazırlanılır, müzelerle ilgili bilgiler verilir. * Müze; sanat, bilim, tarih, kültür ile ilgili eserlerin halka gösterilmek için toplanıp sergilendiği yerlerdir. Eski eserler bizlere geçmiş yıllardaki insanların düşünüş, inanç, yetenek ve yaşayışları hakkında bilgiler verir. Geçmişi öğrenerek bu günü anlamamıza yardımcı olurlar. * Ortaçağ’da gerçek anlamda bir müze yoktu. Sadece kilise ve manastırlarda eşya koleksiyonları bulunurdu. Fransa’da önce sanat daha sonra tarihi eserler sergilenmeye başladı. Bu çalışmalar, müzecilik, müze kurma fikrinin de çekirdeğini oluşturdu. Kazı çalışmalarının başlaması 18. yüzyılın ikinci çeyreğinde olmuştur. Halkın gezebileceği müzeler kurma fikrini ilk olarak La Font de Saint Yenne (La Fon dö Sen Yen) adında bir Fransız yazar ortaya atmıştır(1746). Ancak, bu müze 1785 yılında kapanmıştır. *

3 MÜZE Tarih, sanat, kültürün Hazinesidir müze
MÜZE Tarih, sanat, kültürün Hazinesidir müze. En gerçek bilgileri O verir hepimize. Onunla aydınlanır, En eski uygarlıklar; Orada sergilenir Çok değerli varlıklar. Müzeleri gezmeyi Hiç ihmal etmeyelim. Bilgimize yepyeni Bilgiler ekleyelim. Antik eser bulursak, Verelim müzelere; Tarihi hazinemiz Ün salsın ülkelere. Tarihi eserleri Özenle koruyalım. Turisti çektiğini Her an hatırlayalım. Her turist yurdumuzun Döviz, reklam kaynağı; Onu hoşnut tutalım Gezsin denizi, dağı. Böylece hem tanınır, Hem de gelir sağlarız. Dünyayı ülkemize Sevgilerle bağlarız. Naim YILDIZ

4 Müzelerimiz (Sabahattin TÜRKOĞLU )
Yüzyıldan fazla bir geçmişi olan Türk müzeciliği ilk zamanlar yalnız İstanbul’da ve belirli bir kesime seslenirken sonradan yurt düzeyine yayıl­mıştır. Bugün çağdaş batılı müzelerle boy ölçüşecek düzeye erişmiştir. Uzun bir süre camilerde, medreselerde, yıkık binalarda çeşitli zorluklarla müzeciliğimizi sürdüren Anadolu'nun müzecilerine bugün çok şey borçlu olduğumuzu belirtmeliyiz. Eski ve yıpranmış müzelerimizin yerine kültür birikiminin zengin olduğu il ve ilçelerde yapılan yeni modern müzelerimiz o kadar çoğalmıştır ki ülkemizi ziyaret eden yabancı turistler bile bu gelişmeyi şaşkınlıkla karşılamaktadırlar. Bu çoğalma Türkiye'de turizmin gelişmesine bağlanabilir.. Ya da kalkınma harekelerinin normal sonucu olarak kabul edilebilir.

5 Müzelerimiz (Sabahattin TÜRKOĞLU )
Devletin bunca katkı ve ilgisine rağmen halkımızın müzelere olan ilgisi üzülerek belirtelim ki aynı oranda olmamıştır. Özellikle büyük müzelerimizde yerli ziyaretçi sayısı yabancılardan çok az olmuştur. Bunun nedenleri arasında on beş, yirmi yıl öncesine kadar özellikle Anadolu müzelerinin elverişsiz yapılarda ve tamamen bir depo görünümünde olmaları ve bu durumun insan üzerinde yarattığı kötü iz olabilir. Durum şimdi öyle değildir. Müzeler artık geçmişle aramızda kültür köprüsü kurulan eğitim yerleri olmuştur. Günümüzden yüzlerce yıl önce yaşamış insanların kültürleri, yaşa­yış biçimleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Müzeler yalnız geçmişteki kültür varlıklarının sergilendiği yer değil, aynı zamanda Etnografya, fen, doğa ve folklor müzelerinde yakın geçmişin sanat ve zeka ürünlerinin ortaya konduğu yerlerdir. Müzelerimizin görevlerinden biri kültürel varlıkları korumak ise diğeri eğitimdir. Polonya’daki bir müzenin önündeki şu yazı müzenin önemini çok güzel açıklıyor «Geçmiş, gelecek içindir» Sabahattin TÜRKOĞLU

6 Hazinedir Müzeler Bir hazinedir müze, Bilgiler verir bize. Tarihi aydınlatır, Gerçekleri anlatır. Nice antik eserler, Heykeller ve resimler. Hepsi müzede yatar, Geçmişe ışık tutar. Çok şehirde müze var, Tarihi eser arar. Bulununca eserler Onları incelerler Kayıtları tutulur Müzelere koyulur. Tarihi belirtilir, Orda teşhis edilir. Ülkeler tarihiyle, Eski eserleriyle. Kazanır değer, kıymet, İşte bu medeniyet.. Kasım KAPLAN

7 Tarihi Eser Bulduğunuzda Yapmanız Gerekenler Nelerdir?
Ülkemiz, dünyada görülmeye değer tarihi eserleri ile eşsiz bir kültür hazinesine sahiptir. Dolayısıyla bilimsel araştırmalarda olduğu kadar kültür mirasımızın yağmalanması noktasında da ülkemiz tarih boyunca hep kaynak nokta olmuştur. Bu hazineyi her türlü tehlikeden korumak ise müzelerimizin birinci ve en önemli görevidir. Unutulmamalıdır ki tarihi eserler, bir toplumun kültür bilincinin olgunlaşmasında en önemli katkıyı sağlamaktadır.  2863 sayılı yasaya göre; Devlete, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda varlığı bilinen veya ileride meydana çıkacak olan tarihi eserler “Devlet malı” niteliğindedir.

8 Osman Hamdi Bey ( ) Genellikle “Müzeci ve Ressam” şeklinde tanıtılan Osman Hamdi Bey, gerçekte çok yönlü bir insandı. Bu çok yönlü değeri, kısaca “Kültür ve Sanat Adamı” diye nitelemek onun için en iyi tanıtım olacaktır. Usta bir yönetici, ressam, arkeolog, hoca, müzeci, yazar olarak gördüğümüz Osman Hamdi Bey’den geriye pek çok şey kalmıştır. Bu kültür ve sanat adamının ülkeye armağanlarının en başında Müze-i Humayun (İstanbul Arkeoloji Müzesi) ve Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi) gibi iki kurum ile fırçasının ürünlerini hatırlamak gerekir. Osman Hamdi Bey’in çalışma alanı ve geriye bıraktıkları toplumda çağdaşlaşmayı hazırlayıcı özellikte şeylerdir. Osman Hamdi Bey’i iyi tanıyabilmek, toplumdaki gerçek yerini isabetli şekilde tespit edebilmek için hayatını çeşitli yönleriyle gözden geçirmek gerekecektir.

9 HAZIRLAYANLAR Seray ÇİNAR /A Helin ŞAHİN /A


"MÜZELER HAFTASI (18-24 MAYIS)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları