Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI DEVLETİ ( KURULUŞ DÖNEMİ )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI DEVLETİ ( KURULUŞ DÖNEMİ )"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI DEVLETİ ( KURULUŞ DÖNEMİ )

2 OSMAN BEY DÖNEMİ Osmanlılar,Anadolu Selçuklu Devleti Hüküm-darı I.Alaeddin Keykübat Zamanında, Anadolu’ ya gelmişler ve Ankara’nın Batısı’nda yer alan Karacadağ Bölgesi ’ne yerleşmişlerdir. Önceleri Ertuğrul Gazi ’nin yaptığı önderliği,oğlu Osman Bey üstlenmiş ve kendisi, Bilecik Yakınları ‘nda bulunan Söğüt ve Domaniç Civarı ‘nda 1299 Yılında yine kendi adıyla anılacak olan Osmanlı Devleti ’ni kurmuştur. Bir süre sonra,Bizanslılar ile KOYUNHİSAR SAVAŞI yapılır.Bu savaşın önemi, Osmanlılar’ın Bizanslılar ile yaptığı ilk savaş olmasıdır.Bu savaş ile,Osmanlılar,Bilecik,Yarhisar,Lefke,Mekece,Yenihisar ve Karacahisar’ı ele geçirirler. Osman Bey ’in ölümünden sonra yerine oğlu Orhan Bey geçer.

3 ORHAN BEY DÖNEMİ Bu dönemde,Yaya ve Müsellemler adlı Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli orduları kurulur.Bu düzenli ordular sayesinde BURSA alınır ve burası Devletin İlk Başkenti yapılır. Yine,bir süre sonra KARESİOĞULLARI BEYLİĞİ ’ne son verilerek, Oamanlı Toprakları’na katılır. Bu beylik,Osmanlı Toprak larına katılan ilk beyliktir. Bu beyliğin alınmasıyla, Rümeli ye geçişte kolaylık sağlanmıştır. Rumeli’de ilk alınan yer ÇİMPE KALESİ ’dir.Bu kale, Rümeli deki fetihler için bir Üs Kale (Ana Merkez) olarak kullanılmıştır. Yine bu dönemde Bizanslılar ile yapılan PALENEKANON (Maltepe) SAVAŞI ile İZNİK,Osmanlı Toprakları’na katılmıştır.Ve bu-rada bir süre sonra,Osmanlı Devleti’nin İlk Medresesi olan İznik Medresesi kurulmuştur. Bu dönemde,Devlet Meseleleri’nin görüşül-düğü yer olan Divan Örgütü kurulmuş ve Vezirlik ve Beylerbeylik gibi makamlar oluşturulmuştur.

4 I.MURAT DÖNEMİ I.Murat Dönemi ’ nde Devlet Yönetimi alanın da bir takım yenilikler yapıldı. Bunların içinde en önemli-leri,Yeniçeri Teşkilatı ‘nın kurulması ve Devşirme Sistemi ’nin oluşturulmasıdır. Bu dönemde Bizanslılar ile yapılan SAZLIDERE SAVAŞI ile Edirne,Bizanslı- ların elinden alınarak, Osmanlı Devleti’nin Başkenti Bursa dan Edirne ’ye taşınır. I.Murat Dönemi’nde oluşturulan Yeniçeri Teşkilatı ‘na askerler Devşirme Sistemi ile alınıyordu.Bu Sistemi ile ile,Müslüman olmayan ailelerin çocukları küçük yaşlarda alınıp, eğitilirdi. En akıllı olanları Saray Okulları olarak ta anılan Enderun Mektepleri ’ne,diğerleri ise,ilk önce Acemi Oğlanlar ’a daha sonra da Yeniçeri Teşkilatı ’na asker olarak alınırdı. Yine bu dönemde 1364 Yılında Haçlılar ile SIRPSIĞINDI SAVAŞI yapılır.Bu savaşı Osman- lılar kazanır.Bu Savaşın öne- mi,Osmanlıların Haçlılar ile yaptığı ilk savaştır. I.Murat Dönemi’nde Tımar Sistemi oluşturul-muştur.Bu sistemle;devlet,Kırsal Alanlar ’daki boş top- rakları ;Boş Bırakmamak ve O Yıl İçinde Elde Ettikleri Gelirin % 10 ‘u Devlet Memurları’na vermek şartı ile o yörede Yaşayan Köylüler ‘e veriyordu.Devlet Memur- ları da çiftçiden aldıkları bu % 10’luk vergi (Aşar Vergisi) yi de olduğu gibi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla Kırsal Yöreler ‘de hem güvenliği sağlayan, hem de Köy İşleri ‘ne katılarak üretim faaliyetlerinde bulunan TIMARLI ASKERLER ‘e veriyordu.Böylece, Devlet,hem köylerin boş kalmamasını sağlıyor, hem de Tımarlı Askerler ’in ihtiyaçları devlete yük olmaktan çıkarıyordu. Ayrıca bu dönemde yine Haçlı- lar ile 1389 Yılında I.KOSOVA SAVAŞI yapı-lır.Bu savaştan sonra, Türklerin Avrupa’daki ilerleyişi hız kazanmıştır. Ayrıca,bu dönemde yine Haçlılar ile ÇİRMEN SAVAŞI da yapılır.

5 Bu dönemde,Anadolu’da ilk kez Türk Birliği sağlanır
Bu dönemde,Anadolu’da ilk kez Türk Birliği sağlanır yılında Haçlılar ile yapılan NİĞBOLU SAVAŞI ile, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dan atılamaya-cağı ortaya konulmuştur. Bu arada bu dönemde İSTANBUL kuşatılmış ve özellikle BALKAN LAR ’dan Deniz Yolu ile gelebilecek yardımları engelle-mek amacıyla İSTANBUL BOĞAZI ‘nın ANADOLU YAKASI ‘na ANADOLU HİSARI yaptırılır.Ancak, bu sırada TİMUR TEHLİKESİ çıktığı için,kuşatma kaldırılır. YILDIRIM BAYEZİT Taht kavgaları ile geçen bu dönem,Osmanlı Devleti’ nin en sıkıntılı,en bunalımlı dönemlerinden biri olmuştur. Yine bu Ankara Savaşı sonucunda,Anadolu’da Türk Birliği bozulur.Ve buna bağlı Anadolu ’da yer yer Küçük Beylikler kurulur.Yine bu savaş sonucunda Türklerin Avrupa’daki ilerleyişi durmuş ve İstanbul’un alınması gecikmiştir. 1402 Yılında Timur Devleti ile yapılan ANKARA SAVAŞI nı Yıldırım Bayezid kaybe-der.Bu Ankara Savaşı sonu-cunda,Osmanlı Devletin de FetretDevri başlar.

6 I.Çelebi Mehmet,Taht Kavgaları ile geçen Fetret Dönemi ’nde kardeşlerini yenerek Osmanlı Devleti’nin başına geçer. I.( Çelebi ) MEHMET I.Çelebi Mehmet ,ilk dönemlerinde İç Çatışmalar-la,sorunlarla uğraşmıştır. Özellikle bu dönemde çıkan Mustafa Çelebi İsyanı ve Şeyh Bedrettin İsyanı, Osmanlı Devleti’ni çok uğraştırmıştır.Bu da ister istemez,bu dönemde Osmanlı Devleti ‘nin genişleme ve yayılmasını olumsuz yönde etkilemiştir. Osmanlılar,İlk deniz Savaşını,bu dönemde Venedikliler ile yapmışlardır.Ancak, yapılan bu deniz savaşını Osmanlı Devleti kaybetmiştir.

7 Bu dönemde Macarların öncülüğündeki Haçlılar ile yapılan savaş,iki taraf açısından pek olumlu sonuçlar doğurma-dığı için,Segedin Barış Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın önemi, Osmanlı Devleti ‘nin Haçlılar ile yaptığı İlk antlaşmadır. II.MURAT Bu dönemde Haçlılar ile 1444 Yılında VARNA SAVAŞI ve 1448 Yılında da II.KOSOVA SAVAŞI yapılır.Özellikle bu II.Kosova Savaşı ‘ndan sonra Avrupalı Devletler,Osmanlı Devleti ‘ni Balkanlar ‘dan atamayacaklarını anlamışlar ve yine bu savaş sonrası Avrupalı Devletler, Osmanlı karşısında savunmaya çekilmiştir. Bu dönemde TOPÇU SINIFI oluşturulmuş ve orduya kazandırılmıştır.


"OSMANLI DEVLETİ ( KURULUŞ DÖNEMİ )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları