Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1."— Sunum transkripti:

1 1

2 Osmanlı Devleti kurulduğunda
ORDUsu nasıldı? Savaş bittiğinde herkes işinin başına dönerdi. Zamanla sınırların genişlemesiyle birlikte hazır olan DÜZENLi ORDUya ihtiyaç duyulmaya başladı.

3 ilk Düzenli Ordu kimin döneminde kurulmuştur?
Osmanlı Devleti‘nde ilk Düzenli Ordu kimin döneminde kurulmuştur? İLK DÜZENLİ ORDULAR Müsellemler Yayalar

4 Piyade Süvari Pençik Sistemi 'nin Uyg.Askeri Ocaklar
Osmanlı Devleti zamanla sınırların genişlemesiyle, özellikle Balkanlara kadar uzanan bir devletin güçlü bir ordusu olmalıydı Kapıkulu Ocakları‘na özellikle Yeniçeri Teşkilatı‘na askerler PENÇiK SiSTEMi ile alınmıştır. Osmanlı Devleti bu doğrultuda I.Murat Dönemi ‘nde hangi gelişmeleri yaşamıştır ? Kapıkulu Ocakları ‘nda hangi ASKERİ BİRLİKLER vardı? Süvari Piyade Bu doğrultuda; Pençik Sistemi 'nin Uyg.Askeri Ocaklar

5 Pençik Sistemi Pençik Sistemi Devşirme Sistemi DEVŞiRME SiSTEMi ile
Nasıl bir sistemdi ve nasıl çalışıyordu? Pençik Sistemi daha sonra neden kaldırılıp, yerine hangi sistem oluşturulmuştur? Pençik Sistemi nasıl işliyordu? DEVŞiRME SiSTEMi ile alınan çocuklardan akıllı olanlar, ENDERUN MEKTEBi‘ne giderken, diğerleri ise önce ACEMiOĞLANLAR OCAĞI‘na oradan da YENiÇERi TEŞKiLATI‘na alınırdı. DEVŞiRME SiSTEMi ile Müslüman olmayan ailelerin (Hıristiyan) Yaşları arasındaki küçük çocukları ailelerinden izinle alınıp yetiştiriliyordu… 1363 Yılında çıkarılan PENÇİK KANUNU ‘na göre “Savaşta esir alınan Genç Esirler“in 1/5‘i orduya alınıyordu… Belli bir eğitimden geçen genç esirler, daha sonra YENİÇERİ TEŞKİLATI‘na dahil oluyordu. PENÇiK SiSTEMi, bir takım sakıncalarından dolayı (Savaşta alınan esirlerin azalması, Osmanlı Ordusu’na adapte olamama v.b.), II.Murat Dönemi‘nde kaldırılmış, Yerine DEVŞiRME SiSTEMi oluşturulmuştur. ACEMİOĞLAN,Yeniçeri Teşkilatı’na asker yetiştiren ocaktır.

6 3 Ay‘da bir ULUFE denen maaşlarını alırlardı.
Kapıkulu Askerleri‘nin belki de en önemlisi olan YENiÇERi TEŞKiLATI‘nı tanıyalım. Evlenmezler ve Askerlik dışında uğraşmazlardı. 3 Ay‘da bir ULUFE denen maaşlarını alırlardı. Yaya olarak savaşırlar ve padişahın yanında bulunurlardı Kapıkulu Askerleri‘nin en kalabalık grubu olan YENiÇERi TEŞKiLATI, I.Murat Dönemi‘nde kurulmuştur.

7 Top, top mermisi yapmak ve bunları kullanmakla görevliydi.
Kapıkulu Askerleri‘nin diğer kısımlarını tanıyalım. Acemi Ocağı  Kapıkulu askerlerinin ilk eğitimlerini aldıkları kısımdır. Cebeci Ocağı Silahların temin edilmesi, korunması ve cepheye götürülmesiyle görevlidirler. Topçu Ocağı Top, top mermisi yapmak ve bunları kullanmakla görevliydi. Osmanlılar’da İlk Top, I.Murat Zamanında I.Kosova Savaşın da kullanılmıştır.

8 Kapıkulu Askerleri‘nin diğer kısımlarını tanıyalım.
Top Arabacıları Ocağı Kapıkulu Askerleri‘nin diğer kısımlarını tanıyalım.  Topların sefer yerine taşınmasından sorumludur. Humbaracılar Ocağı  Dinamitlerin ve bombaların yapım ve kullanımından sorumludur. Lağımcı Ocağı  Kale kuşatmalarında mevzi ve tünel kazarak kalenin kuşatılmasını sağlar. Sakalar  Savaşta askerlerin su ihtiyacını karşılamaktan sorumludurlar.

9 Savaş sırasında padişah çadırını
Kapıkulu Askerleri‘nin diğer kısımlarını tanıyalım. Sipahlar ve Silahtarlar Savaş sırasında padişah çadırını korumakla görevliydi. Sağ ve Sol Ulufeciler Savaş sırasında Saltanat Çadırlarını taşımak ve korumakla görevliydiler. Sağ ve Sol Garipler Savaş sırasında, Ordunun ağırlıklarını ve hazineyi taşımak ve korumakla görevliydiler.

10 TIMARLI SiPAHiLER‘in ne gibi
Savaş zamanlarında orduya katılan Tımarlı Sipahiler, savaş dışında KÖY iŞLERi ile uğraşırlardı. Osmanlı Devleti ‘nde kırsal yerlerde güvenliğin sağlanması amacıyla I.Murat Dönemi‘nde TIMARLI SİPAHİLER oluşturulmuştur. TIMARLI SiPAHiLER‘in ne gibi özellikleri vardı? Köylülerden alınan vergi geliri karşılığında ASKER (Cebulu-Zırhlı Atlı Asker) yetiştirirlerdi. Devletten belli bir MAAŞ almazlardı. Osmanlı Devleti‘nin en önemli Atlı Askeri Kuvveti durumundaydı.

11 TIMARLI SiPAHiLER‘in masrafı devlete
bağlı bulundukları TIMAR SiTEMi nasıl işlemekte idi? TIMARLI SiPAHiLER‘in masrafı devlete Buna göre, YÜK OLMADIGI gibi, hiçbir masraf olmaksızın devletin asker ve at ihtiyacı karşılanıyordu… Tımar Sistemi‘nde devlet, Kırsal yerlerdeki boş arazileri o yörenin yerli köylülerine işletmesi karşılığında bedelsiz veriyordu. Köylüler, yıl boyunca ekip biçtikleri ürünlerden elde ettikleri gelirin %10‘nu, Devlet Memuru aracılığı ile o bölgede görev yapan Tımarlı Sipahiler‘e ulaştırıyordu… Tımarlı Sipahiler, kendilerine ulaşan bu %10 ‘luk vergi geliri ile; Köyün güvenliğini sağlıyor, Osmanlı Ordusu‘na Atlı Asker yetiştiriyor, Savaş zamanında Osmanlı Ordusu‘na katılıyor, Osmanlı Ordusu‘nun At ihtiyacını karşılıyordu.

12 Tımar Sistemi ‘nde köylülere hangi şartlarda toprak verilmiştir?

13 Osmanlı Devleti‘nde diğer önemli
Askeri Birimlere bakalım Akıncılar Devletin sınır boylarında bulunurlar. Düşman ülkeye keşif ve akınlar yaparak hedefleri yıpratırlardı. Azaplar Masrafları kendi şehir ve kasaba halkınca karşılanan gönüllü ön saflarda yer alan yaya kuvvetlerdi. Deliler Düşmana korkusuzca saldırmaları ve giyimleri nedeniyle "deli" olarak adlandırılmışlardır.

14 Sınırdaki kasaba ve şehirleri korumakla görevliydiler.
Osmanlı Devleti‘nde diğer önemli Askeri Birimlere bakalım Gönüllüler Sınırdaki kasaba ve şehirleri korumakla görevliydiler. Beşliler Her beş haneden bir kişi alınarak oluşturulan bu birlikler sınırdaki kalelerin korunmasında görevlendirilirdi. Yaya ve Müsellemler Ordunun önünde giderek yolları ve köprüleri onarırlardı.

15 YARDIMCI KUVVETLER Bir savaş zamanında bağlı hükümetlerin (Kırım, Eflak-Boğdan) askerleri de Osmanlı ordusuna yardım ederlerdi. Bunlar içinde en önemlisi Kırım kuvvetleriydi. Osmanlı Devleti‘nde diğer önemli Askeri Birimlere bakalım

16 Osmanlı‘da İlk Donanma
Osmanlı Devleti ayrıca DONANMA‘ya da büyük bir önem vermiştir. Buna göre, Osmanlının Donanma Alanı‘ndaki süreci belirtiniz Osmanlılar, İlk Deniz Savaşları‘nı Çelebi Mehmet Dönemi‘nde Venedikliler ile yapmış ancak yenilmişlerdir. Osmanlı‘da İlk Donanma Orhan Bey zamanında KARESİOĞULLARI Beyliği‘nin alınması ile oluşturulmuştur. Yıldırım Bayezid Dönemi‘nde Donanma gelişmeye başlamış ve bu dönemde bir takım adalara seferler düzenlenmiştir.

17 Osmanlı Ordusu Sunum Testi

18 Soru-1

19 Soru-2

20 Soru-3

21 Soru-4

22 Osmanlı Ordusu’nu Yönetme
Soru-5

23


"1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları