Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1."— Sunum transkripti:

1 1

2 Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi kaç yılları arasını kapsamaktadır?
Orhan Bey Osman Bey Y.Bayezit II.Murat Ç.Mehmet I.Murat F.S.Mehmet

3 OSMAN BEY DÖNEMi KRONOLOJiSi Osmanlı Beyliği 1299 1302 1299 Yılında
kendi adıyla anılan Osmanlı Beyliği‘ni kurdu. Osmanlı Beyliği Osman Bey Dönemi Olaylarına bakalım Osman Bey OSMAN BEY DÖNEMi KRONOLOJiSi Şimdi, Osmanlı Devleti‘nin Kuruluş Dönemindeki önemli olaylara bakalım… 1302 Yılında, İlk Osmanlı-Bizans Savaşı olan Koyunhisar Savaşı yapıldı. Osmanlı Beyliği’nin Kuruluşu Koyun hisar Savaşı Bu savaşla Bilecik ve Çevresi ele geçirildi Bu dönemde İlk Osmanlı Parası bastırılır. 1299 1302

4 ORHAN BEY DÖNEMi KRONOLOJiSi “DEVLET OLMA SÜRECi” ni
1326 Yılında Bizanslılar- dan Bursa alınmış ve Osmanlı Devleti ‘nin İlk Başkenti yapılmıştır. 1329 Yılında Bizanslılar- dan Maltepe (Palekanon) Savaşı ile İznik alınmıştır. Ve buraya İlk Osmanlı Medresesi kurulmuştur. Orhan Bey Dönemi Olayları ‘na bakalım ORHAN BEY DÖNEMi KRONOLOJiSi “DEVLET OLMA SÜRECi” ni Osmanlı Devleti‘nde ORHAN BEY başlatmıştır. 1345 Yılında Karesi Oğulları Beyliği Osmanlı ya bağlanmıştır. Bu beyliğin alınmasıyla,Osmanlı İlk kez DENİZCİLİĞE el atarak Donanma kurmuştur. Bu dönemde ÇİMPE KALESİ ‘nin alınmasıyla İlk kez RUMELİ‘ye geçilmiştir. Orhan Bey Bursa ‘nın Fethi Iznik ‘in Fethi ve İlk Medrese ‘nin açılması Karesi Oğulları Beyligi’nin alınması Çimpe Kalesi nin alınması Çimpe Kalesi, Bizansa yapılan yardım sonrasında, Osmanlı’ya hediye üs olarak verilmiştir. 1326 1331 1345 1353 İlk Divan Teskilatı kurulmuş- tur. İlk Düzenli Ordu olan Yaya ve Müsellem kurulmuştur.

5 I.MURAT DÖNEMi KRONOLOJiSi 1388 1363 1364 1371 1389
Germiyanoğulları Beyinin kızı ile evlenmesi Sonrasında Kütahya ve Çevresi Çeyizlik Hediye olarak alınmıştır. Bu sayede Anadolu’da Türk Birliği ‘ni sağlamak istedi. Yine Türk Birliği‘ni sağlamak adına Hamitoğulları Beyliği‘nden Altın karşılığında Akşehir ve Çevresi satın alındı. I. Murat Dönemi Olaylarına bakalım I.Murat I.MURAT DÖNEMi KRONOLOJiSi 1363 Yılında Bizanslılar ile yapılan SAZLIDERE SAVAŞI ile Edirne alındı ve Osmanlı Devleti ‘nin 2.Başkenti yapıldı “BALKANLAR’DA iSKAN POLiTiKASI”nın temellerini I.Murad atmıştır. Osmanlı Devleti‘nde Öyle ki; bu dönemde Balkanlarda Fetih Hareketleri yoğunlaşmıştır. Ploşnik Bozgunu 1388 Sazlıdere Savaşı Sırpsıgındı Savaşı Çirmen Savaşı I.Kosova Savaşı 1364 Yılında Haçlılar ile SIRPSIĞINDI SAVAŞI yapılmış ve bu savaşla Bulgaristan ele geçirilmiştir. Yine bu dönemde HAÇLILAR İle 1371 Yılında ÇİRMEN SAVAŞI ve 1389 Yılında I.KOSOVA SAVAŞLARI yapılır 1363 1364 1371 1389 Bu dönemde PENÇİK SİSTEMİ oluşturularak YENİÇERİ TEŞKİLATI kurulmuştur Bu savaşın önemi, Haçlılar ile yapılan İLK SAVAŞ olmasıdır. Bu dönemde TIMAR SİSTEMİ oluşturularak TIMARLI SİPAHİ Askeri Teşkilatı kurulmuştur

6 Y. BAYEZiD DÖNEMI KRONOLOJiSi 1391 1396 1402 1402 Nigbolu Savaşı
Bu dönemde, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Candaroğulları, Kadı Burhanettin, Menteşeoğulları ve Saruhan Beylikleri ‘ni ele geçirdi. Ve böylece ANADOLU‘da TÜRK BİRLİĞİ İlk kez sağlandı Yıldırım Bayezid Dönemi Olaylarına bakalım Yıldırım Bayezid Y. BAYEZiD DÖNEMI KRONOLOJiSi 1391 Yılında İstanbul Kuşatıldı. Ancak, Macarlar‘ın Türk Topraklarına saldırması üzerine, bu kuşatma kaldırılmıştır. 1396 Yılında HAÇLILAR ile NİĞBOLU SAVAŞI yapılmıştır. Bu savaştan sonra Yıldırım Bayezid, yarım bıraktığı İstanbul Kuşatması ‘nı tekrar başlatmıştır. 1402 Yılında Timur ‘un Ankara ‘ya gelmesi üzerine Y.Bayezid , İSTANBUL KUŞATMASI ‘nı 2.kez kaldırmak zorunda kalmıştır. 1402 Yılında Timur ile Yapılan ANKARA SAVAŞI’nda Osmanlılar yenildi.Bu savaştan Sonra Anadolu Türk Birliği bozuldu Ve Osmanlı Devleti FETRET DÖNEMİ ‘ne girdi. Bu dönemde taht kavgaları eksik olmadığından devlet yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. I.Istanbul Kuşatılması Nigbolu Savaşı II.Istanbul Kuşatılması ve And.Hisarı ‘nın yapılması Ankara Savaşı 1391 1396 1402 1402 Bu kuşatma esnasında ANADOLU HİSARI yaptırılmıştır.

7 KRONOLOJiSi ÇELEBi MEHMET DÖNEMi 1416 1420 Bu dönemde
Yılları arasında hüküm süren Fetret Dönemi ‘nde kardeşlerini yenerek başa geçti.Ve devleti yıkılmaktan kurtardığı için de devletin II.Kurucusu olarak kabul edildi. Çelebi Mehmet, devletin başına geçtikten sonra asayişi bozulan devleti, tekrar huzura kavuşturmak için çalıştığından, devletin dış işlerine gereken zamanı ayıramamıştır. Çelebi Mehmet Dönemi Olaylarına bakalım Çelebi Mehmet ÇELEBi MEHMET DÖNEMi KRONOLOJiSi Bu dönemde Osmanlı-Venedik Savaşları yapılmış,ama bu savaşlarda istenilen başarı elde edilememiştir. Osmanlı Tarihi ‘nde İLK DENİZ SAVAŞLARI bu dönemde başlamıştır. Bu dönemde Şeyh Bedrettin İsyanı çıkmıştır. Şeyh Bedrettin İsyanı, Osmanlı Devleti’ndeki İLK DİNİ ve SOSYAL İÇERİKLİ İSYANI ‘dır. Venedik Deniz Savasları Seyh Bedrettin Isyanı 1416 1420

8 II.Murad DÖNEMi KRONOLOJiSi Segedin Antlaşması 1444 1444 1448
1422 Yılında İstanbul Kuşatıldı. Bu kuşatma da İlk kez Donanma kullanılması ve tekerlekli kulelere rağmen, büyük toplar olmadığından gerekli sonuç alınamadı. Bu kuşatma, tüm olumsuzluklara rağmen devam ettirilmek istendi ise de, o dönem de çıkan DÜZMECE MUSTAFA İSYANI nedeniyle bu kuşatma kaldırılmıştır. II.Murad Dönemi Olaylarına bakalım II.Murad II.Murad DÖNEMi KRONOLOJiSi Bu dönemde HAÇLILAR ile SEGEDİN ANTLAŞMASI İmzalandı.Bu antlaşma ile Her iki taraf 10 Yıl barış İçinde olacaklardı. Osmanlıların, HAÇLILAR ile İmzaladığı İLK ANTLAŞMA SEGEDİN ANTLAŞMASI ‘dır Bu dönemde HAÇLILAR ile 1444 Yılında VARNA SAVAŞI Ve 1448 Yılında da II.KOSOVA SAVAŞI yapılır. Segedin Antlaşması Varna Savaşı II.Kosova Savaşı Segedin Antlaşması 1444 1444 II.Murad Dönemi ’nde yapılan Varna ve II.Kosova Savaşları ile Balkanlar Türk Yurdu haline geldi. 1448 I.Murad Dönemi ‘nde oluşturulan Pençik Sistemi (Yeniçeri ‘ye Asker Alım Sistemi) kaldırılmış, yerine Devşirme Sistemi oluşturulmuştur.

9 Osmanlıların Haçlılar ile yaptığı İlk Savaş
İlk Osmanlı Ordusu YENİÇERİ TEŞKİLATI ‘dır. Osmanlı Devleti ‘nde Devlet olma sürecini başlatan ORHAN BEY ‘dir. Osmanlılarda ilk defa Türk Birliği Orhan Bey zamanında sağlanmıştır. Osmanlıların Haçlılar ile yaptığı İlk Savaş Sırpsığındı Savaşı ‘dır. İlk Osmanlı Parası Orhan Bey Dönemi ‘nde bastırılmıştır. Osmanlı Devleti’nin Bizans Devleti ile yaptığı ilk savaş KOYUNHİSAR SAVAŞI ‘dır. Size sorulan cümlelerin DOĞRU yada YANLIŞ olduğunu belirleyiniz… Osmanlı Devleti, 1299 Yılında Söğüt’te kurulmuştur. Doğru Yanlış

10 Osm.Dev. Kurulus Dönemi Sunum Testi

11 Soru-1

12 Soru-2

13 Soru-3

14 Soru-4

15 Y.Bayezid Dönemi ‘n de; Soru-5

16 Soru-6

17 Soru-7

18 Soru-8

19 Yukarıdaki bu bilgiler göre;
Soru-9

20 Yukarıdaki bu bilgiler göre;
Soru-10

21 Soru-11

22 Soru-12

23 Soru-13

24 Soru-14

25 Soru-15

26 Soru-16

27 Soru-17 Varna Savaşı Koyunhisar Savaşı Sırpsığındı Savaşı
Ankara Savaşı Soru-17

28 Soru-18

29 Soru-19

30 Soru-20

31


"1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları