Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ. İçindekiler Kuruluş Devri Kuruluş Devri Kuruluş Devri Kuruluş Devri Süleyman Şah Dönemi Süleyman Şah Dönemi Süleyman Şah Dönemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ. İçindekiler Kuruluş Devri Kuruluş Devri Kuruluş Devri Kuruluş Devri Süleyman Şah Dönemi Süleyman Şah Dönemi Süleyman Şah Dönemi."— Sunum transkripti:

1 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

2 İçindekiler Kuruluş Devri Kuruluş Devri Kuruluş Devri Kuruluş Devri Süleyman Şah Dönemi Süleyman Şah Dönemi Süleyman Şah Dönemi Süleyman Şah Dönemi I. Kılıç Arslan Dönemi I. Kılıç Arslan Dönemi I. Kılıç Arslan Dönemi I. Kılıç Arslan Dönemi I. Mesud Dönemi I. Mesud Dönemi I. Mesud Dönemi I. Mesud Dönemi II. Kılıç Arslan Dönemi II. Kılıç Arslan Dönemi II. Kılıç Arslan Dönemi II. Kılıç Arslan Dönemi Rükneddin Süleyman Şah Dönemi Rükneddin Süleyman Şah Dönemi Rükneddin Süleyman Şah Dönemi Rükneddin Süleyman Şah Dönemi I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi I. İzzeddin Keykavus Dönemi I. İzzeddin Keykavus Dönemi I. İzzeddin Keykavus Dönemi I. İzzeddin Keykavus Dönemi Alaeddin Keykubat Dönemi Alaeddin Keykubat Dönemi Alaeddin Keykubat Dönemi Alaeddin Keykubat Dönemi Yıkılış Dönemi Yıkılış Dönemi Yıkılış Dönemi Yıkılış Dönemi

3 Kuruluş Devri Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah tarafından Anadolu hükümdarlığına tayin edilen Kutalmış'ınoğlu Süleyman Şah tarafından 1077 tarihinde kuruldu. Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah tarafından Anadolu hükümdarlığına tayin edilen Kutalmış'ınoğlu Süleyman Şah tarafından 1077 tarihinde kuruldu. Büyük Selçuklular'a bağlı olan bu devletin başkenti İznik idi. Büyük Selçuklular'a bağlı olan bu devletin başkenti İznik idi. Süleyman Şah, halife tarafından onaylanarak "Sultan" ünvanı ile şereflendirildi. Süleyman Şah, halife tarafından onaylanarak "Sultan" ünvanı ile şereflendirildi.

4 Süleyman Şah Dönemi 1077 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. 1077 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. İlk önce Konya, Afyon, Kütahya'yı alarak İznik'e kadar ilerledi. İlk önce Konya, Afyon, Kütahya'yı alarak İznik'e kadar ilerledi. Tarihte ilk kez Boğaz'ın Anadolu yakası Türkler tarafından kontrol altına alındı. Tarihte ilk kez Boğaz'ın Anadolu yakası Türkler tarafından kontrol altına alındı. 1086 yılında yapılan Habur Savaşı'nda Suriye Selçuklu hükümdarı Tutuş'a yenildi ve öldü. 1086 yılında yapılan Habur Savaşı'nda Suriye Selçuklu hükümdarı Tutuş'a yenildi ve öldü. UYARI : Boğazın Anadolu yakası ilk defa kontrol altına alınmış ve Boğaz'dan geçen gemilerden gümrük alınmıştır. UYARI : Boğazın Anadolu yakası ilk defa kontrol altına alınmış ve Boğaz'dan geçen gemilerden gümrük alınmıştır.

5 I. Kılıç Arslan Dönemi Malikşah'ın ölümü üzerine Berkyaruk, Süleyman Şah'ın oğlu Kılıç Arslan'ı 1092'de Anadolu hükümdarlığına tayin etti. Malikşah'ın ölümü üzerine Berkyaruk, Süleyman Şah'ın oğlu Kılıç Arslan'ı 1092'de Anadolu hükümdarlığına tayin etti. 1096 yılında başlayan I. Haçlı Seferi'nde, İznik ve Batı Anadolu Bizanslılara verildi. 1096 yılında başlayan I. Haçlı Seferi'nde, İznik ve Batı Anadolu Bizanslılara verildi. UYARI : Bu durum Bizans'ın işine gelmiş, Türklere karşı savunmayı bırakıp taarruza geçmiştir. UYARI : Bu durum Bizans'ın işine gelmiş, Türklere karşı savunmayı bırakıp taarruza geçmiştir. I. Kılıç Arslan, 1107 tarihinde Büyük Selçuklularla yaptığı savaşta Habur Irmağı'nda boğularak öldü. I. Kılıç Arslan, 1107 tarihinde Büyük Selçuklularla yaptığı savaşta Habur Irmağı'nda boğularak öldü. UYARI : İznik 'in kaybedilmesi üzerine devletin merkezi Konya'ya taşınmıştır. Bu durum Türkler'in Batı'ya ilerleyişini bir süre engellemiştir. UYARI : İznik 'in kaybedilmesi üzerine devletin merkezi Konya'ya taşınmıştır. Bu durum Türkler'in Batı'ya ilerleyişini bir süre engellemiştir.

6 I. Mesud Dönemi 1116 tarinde Aadolu Selçuklu Devleti'nin başına geçti. 1116 tarinde Aadolu Selçuklu Devleti'nin başına geçti. Bir süre Danişmentlilere bağlı olarak hareket etmek zorunda kaldı. Bir süre Danişmentlilere bağlı olarak hareket etmek zorunda kaldı. 1147 tarihinde II. Haçlı seferi başladı. Haçlılar bozguna uğratıldı. 1147 tarihinde II. Haçlı seferi başladı. Haçlılar bozguna uğratıldı. Sultan I. Mesut 1155 tarihinde vefat etti. Sultan I. Mesut 1155 tarihinde vefat etti. UYARI : Anadolu'daki ilk bayındırlık ve kurumlaşma hareketleri bu dönemde başlamıştır. UYARI : Anadolu'daki ilk bayındırlık ve kurumlaşma hareketleri bu dönemde başlamıştır.

7 II. Kılıç Arslan Dönemi I. Mesut'un 1155 tarihinde ölümü üzerine oğlu II. Kılıç Arslan başa geçti. I. Mesut'un 1155 tarihinde ölümü üzerine oğlu II. Kılıç Arslan başa geçti. 1176 tarihinde Miryakefalon'da Bizanslılar bozguna uğratıldı. 1176 tarihinde Miryakefalon'da Bizanslılar bozguna uğratıldı. UYARI : Bir daha Anadolu için "Türkler'in işgali altındaki ülke" deyimi kullanılmadı. UYARI : Bir daha Anadolu için "Türkler'in işgali altındaki ülke" deyimi kullanılmadı. Miryakefalon'dan sonra Türkler'in Anadolu'ya yerleşmesi kesinleşti. Miryakefalon'dan sonra Türkler'in Anadolu'ya yerleşmesi kesinleşti. 1178 tarihinde Danişmenliler Beyliği'ne son verildi. 1178 tarihinde Danişmenliler Beyliği'ne son verildi. II. Kılıç Arslan, 1192 yılında öldü. Selçuklu tahtına Gıyaseddin Keyhüsrev geçti. II. Kılıç Arslan, 1192 yılında öldü. Selçuklu tahtına Gıyaseddin Keyhüsrev geçti.

8 Rükneddin Süleyman Şah Dönemi Rükneddin Süleyman, 1192 tarihinde tahta geçen Gıyaseddin Keyhüsrev'i tanımayarak, 1196 tarihinde başa geçti. Rükneddin Süleyman, 1192 tarihinde tahta geçen Gıyaseddin Keyhüsrev'i tanımayarak, 1196 tarihinde başa geçti. Bizans'ı vergiye bağladı, Çukurova Ermenilerini Torosların güneyine çekilmeye zorladı. Bizans'ı vergiye bağladı, Çukurova Ermenilerini Torosların güneyine çekilmeye zorladı. Saltuklu Beyliği'ne son verdi. Süleyman Şah, 1204 tarihinde öldü. Saltuklu Beyliği'ne son verdi. Süleyman Şah, 1204 tarihinde öldü. UYARI : Bu tarihten itibaren Anadolu Selçukluları Gürcülerle komşu oldu. UYARI : Bu tarihten itibaren Anadolu Selçukluları Gürcülerle komşu oldu.

9 I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi Süleyman Şah'ın 1204 yılında ölümü üzerine tahta Gıyaseddin Keyhüsrev yeniden geçti. Süleyman Şah'ın 1204 yılında ölümü üzerine tahta Gıyaseddin Keyhüsrev yeniden geçti. Karadeniz seferi sonunda Trabzon Rum Devleti'ni yendi. Karadeniz seferi sonunda Trabzon Rum Devleti'ni yendi. Akdeniz seferi sonunda Antalya'yı aldı. Akdeniz seferi sonunda Antalya'yı aldı. UYARI : Anadolu Selçukluları ilk kez Akdeniz'e indi. Antalya ithalat ve ihracat yapılan yer haline geldi. Ticareti geliştirmek amacıyla Venedik'le ilk defa ticaret anlaşması yaptı. UYARI : Anadolu Selçukluları ilk kez Akdeniz'e indi. Antalya ithalat ve ihracat yapılan yer haline geldi. Ticareti geliştirmek amacıyla Venedik'le ilk defa ticaret anlaşması yaptı. İlk defa bir ticaret anlaşması Venediklilerle bu dönemde yapıldı. İlk defa bir ticaret anlaşması Venediklilerle bu dönemde yapıldı. Gıyaseddin Keyhüsrev 1211 tarihinde öldü. Gıyaseddin Keyhüsrev 1211 tarihinde öldü.

10 I. İzzeddin Keykavus Dönemi Gıyaseddin Keyhüsrev'in 1211 yılında ölmesi üzerine tahta geçti. Gıyaseddin Keyhüsrev'in 1211 yılında ölmesi üzerine tahta geçti. Trabzon Rum İmparatorluğu'nu yenerek Sinop'u fethetti. Trabzon Rum İmparatorluğu'nu yenerek Sinop'u fethetti. Böylece Anadolu Selçukluları ilk defa Karadeniz'e ulaştı. Böylece Anadolu Selçukluları ilk defa Karadeniz'e ulaştı. Kıbrıs Kırllığı ve Venedik Cumhuriyeti ile ticaret antlaşmaları imzaladı. Kıbrıs Kırllığı ve Venedik Cumhuriyeti ile ticaret antlaşmaları imzaladı. I. İzzettin Keykavus 1220 yılında öldü. I. İzzettin Keykavus 1220 yılında öldü.

11 Alaaddin Keykubat Dönemi İzzettin Keykavus'un 1220 yılında ölümü üzerine tahta geçti. İzzettin Keykavus'un 1220 yılında ölümü üzerine tahta geçti. Kırım'a bir donanma göndererek Kırım'ın Suğdak Limanı'nı fethetti. Kırım'a bir donanma göndererek Kırım'ın Suğdak Limanı'nı fethetti. UYARI : Anadolu Selçuklu Devleti böylece ilk deniz aşırı sefer yapmış oldu. Karadeniz ticareti tam güvenliğe kavuştu. UYARI : Anadolu Selçuklu Devleti böylece ilk deniz aşırı sefer yapmış oldu. Karadeniz ticareti tam güvenliğe kavuştu. 1228'de Mengücek Beyliğine son verdi. 1228'de Mengücek Beyliğine son verdi. 1230 tarihinde Yassı Çimen Savaşı'nda Harzemşahları yendi. 1230 tarihinde Yassı Çimen Savaşı'nda Harzemşahları yendi. UYARI : Bu savaşın tek olumsuz yönü Anadolu'yu Moğol istilasına açık hale getirmesidir. Bunun nedeni Harezmşahların Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında tampon bölge olmasıdır. Bu tampon bölge ortadan kalkınca Anadolu Moğollarla komşu oldu. UYARI : Bu savaşın tek olumsuz yönü Anadolu'yu Moğol istilasına açık hale getirmesidir. Bunun nedeni Harezmşahların Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında tampon bölge olmasıdır. Bu tampon bölge ortadan kalkınca Anadolu Moğollarla komşu oldu. I. Alaaddin Keykubat 1237 yılında bir ziyafet esnasında zehirlenerek öldü. I. Alaaddin Keykubat 1237 yılında bir ziyafet esnasında zehirlenerek öldü.

12 Yıkılış Dönemi Alaaddin Keykubat'ın ölümü üzerine oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta geçti. Alaaddin Keykubat'ın ölümü üzerine oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta geçti. Asya'da başlayan Moğol istilası bir çok Türkmen boyunun Anadolu'ya göç etmesine neden oldu. Asya'da başlayan Moğol istilası bir çok Türkmen boyunun Anadolu'ya göç etmesine neden oldu. Baba İshak, 1240 tarihinde devlete karşı ayaklandı. Baba İshak, 1240 tarihinde devlete karşı ayaklandı. 1242 yılında Moğollar, Anadolu'ya girdi. 1242 yılında Moğollar, Anadolu'ya girdi. 1243 yılında Kösedağ Savaşı'nda Selçuklular yenildi. 1243 yılında Kösedağ Savaşı'nda Selçuklular yenildi. II. Gıyaseddin'in ölümü üzerine Rükneddin Kılıç Aslan tahta geçti. II. Gıyaseddin'in ölümü üzerine Rükneddin Kılıç Aslan tahta geçti. Memlük hükümdarı Baybars Anadolu'yu Moğol baskısından kurtarmak için Anadolu'ya gelerek Moğolları yenilgiye uğrattı. Memlük hükümdarı Baybars Anadolu'yu Moğol baskısından kurtarmak için Anadolu'ya gelerek Moğolları yenilgiye uğrattı.


"ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ. İçindekiler Kuruluş Devri Kuruluş Devri Kuruluş Devri Kuruluş Devri Süleyman Şah Dönemi Süleyman Şah Dönemi Süleyman Şah Dönemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları