Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hoşgeldiniz HEM. YAŞAR IŞIK HASTA HAKLARI İLETİŞİM BİRİMİ HEMŞİRESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hoşgeldiniz HEM. YAŞAR IŞIK HASTA HAKLARI İLETİŞİM BİRİMİ HEMŞİRESİ"— Sunum transkripti:

1 Hoşgeldiniz HEM. YAŞAR IŞIK HASTA HAKLARI İLETİŞİM BİRİMİ HEMŞİRESİ

2 Hak; Hukuk düzeninin tanıdığı, koruduğu çıkarlardır.
Ödev: Bir hakkın sınırlandırılması sonucunda oluşan hukuki durumdur.

3 HASTA HAKLARI NEDİR? Hasta Hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları vasfıyla sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

4 Sağlık: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) anayasasında sağlık: “yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halidir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Sağlık hizmetleri Anne karnındaki evreden ölüme kadar tüm yaşam süresinde; koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici kapsamlı hizmet biçiminde sunulmalıdır.

5 SAĞLIK BAKANLIĞI HASTA HAKLARI MEVZUATI
Hasta hakları yönetmeliği (1998) Hasta hakları uygulama yönergesi ( /3077 sayılı olur)k

6 HASTA HAKLARI ASLINDA EN ÇOK SEVDİKLERİMİZİN DE HAKLARIDIR. BİR GÜN BİZ DE HASTA VEYA YAKINI OLABİLİRİZ.

7 HASTA HAKLARI Sağlık hizmetlerinden
adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde  faydalanma hakkı

8 2. Bilgi  talep edebilme hakkı
HASTA HAKLARI

9 3. Bilgi verilmemesini isteme hakkı
HASTA HAKLARI 3. Bilgi verilmemesini isteme hakkı

10 HASTA HAKLARI 4. Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı
TÜHHHTÜHTÜHHHH

11 HASTA HAKLARI 5. Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkı

12 HASTA HAKLARI 6. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı

13 HASTA HAKLARI 7. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı

14 HASTA HAKLARI 8. Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı

15 HASTA HAKLARI 9. Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı

16 HASTA HAKLARI 10. Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım isteme hakkı

17 HASTA HAKLARI 11. Rıza ve izin hakkı

18 HASTA HAKLARI 12. Tıbbi araştırmalarda rıza alınması hakkı

19 HASTA HAKLARI 13. Güvenliğin sağlanması hakkı

20 HASTA HAKLARI 14. İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı
Lokman Hekime “Hastalarımıza ne yedirelim” diye sormuşlar. O da “Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz olur” demiş.

21 HASTA HAKLARI 15. Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden     faydalanma

22 HASTA HAKLARI 16. Ötanazi yasaktır

23 HASTA HAKLARI 17. Müracaat, şikayet ve dava hakkı

24 ya bizim haklarımız ne olacak?
Hasta Hakları tamam da ya bizim haklarımız ne olacak?

25 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI
İyi bir eğitim alma hakkı Baskı altında olmadan mesleğini uygulama hakkı Sağlığını koruma hakkı Bilimsel gelişmeler doğrultusunda tanı tedavi ve bakımda çağdaş bilimsel tıp olanaklarını kullanma hakkı Hekimin hastayı reddetme hakkı Yetersiz kaldığı durumlarda danışma hakkı Hekimin iyileşme garantisi vermeme hakkı Yeterli zaman ayırma hakkı Tedavi yöntemlerini seçme hakkı Kişilik haklarına saygı gösterilmesi hakkı

26 HASTA SORUMLULUKLARI     1.Bilgi Verme: Hasta, hekimine mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur. Hasta, tedavi esnasında ve sonrasında durumunda meydana gelen, beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelidir. Yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendisinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını bildirmelidir.   Önerilere Uyma: Hasta, öngörülen tedavi planına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.   Planlanan Tedaviyi Reddetme: Hasta, tedaviyi reddetme ya da doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.  

27 HASTA SORUMLULUKLARI 4.Tetkik ve Tedavi Giderleri: Hasta, sosyal güvenlik kurumu ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır Hasta, sağlık kuruluşuna başvururken kimliğini yanında bulundurmalıdır Hasta, tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı (özel oda farkı, refakatcı ücreti, katkı payı vb.) kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür   Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları: Hasta, tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu sağlık kuruluşu kural ve uygulamalarına uymalıdır.

28 HASTA SORUMLULUKLARI 6.Saygı Gösterme:
Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır. Hasta, sağlık kuruluşu içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşu yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır. 7.Bulaşıcı Hastalık Hali: Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hasta, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça yasal nedenlerden dolayı taburcu olmayı talep edemez.

29 HASTA SORUMLULUKLARI 8.Uygunsuz Talep:
Hasta, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir. 9.Hasta Ziyaretçisi: Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir. 10.Tazmin Sorumluluğu: Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.

30 İNTERNETTEN www.saglik.gov.tr ADRESİNE
Hasta hakları sisteminde, şikayet, istek ve önerilerin yetkililere iletilmesi için üç yol var. HASTANELERDEKİ HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE İNTERNETTEN ADRESİNE ALO 184 SABİM HATTINA BAŞVURABİLİRSİNİZ.

31 TEŞEKKÜRLER


"Hoşgeldiniz HEM. YAŞAR IŞIK HASTA HAKLARI İLETİŞİM BİRİMİ HEMŞİRESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları