Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları Şubesi HASTA HAKLARI NEDİR?

2 İNSAN HAKLARI Hak: İnsanın doğuştan getirdiği ve daha sonra hukuk düzeninin verdiği maddi-manevi yetkilerdir. İnsan Hakları: Tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit, onurlu ve özgür doğduğu anlayışına dayanır.

3 İNSAN HAKLARI Batıda ilk kez 1215 yılında İngiltere’de gündeme gelmiştir. Amerikan Haklar Bildirgesi (18.YY. sonlarında) Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi(1789) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi(1948)

4 İNSAN HAKLARI Kazanımlara göre insan haklarının sınıflandırılmış durumu

5 HASTA HAKLARI NEDİR? Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasabiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder. (Hasta Hakları Yönetmeliği)

6 HASTA HAKLARI İLKELERİ
Herkesin insan olması dolayısıyla saygı görmeye hakkı vardır. Herkes kendi yaşamını belirleme hakkına sahiptir. Herkes fiziksel ve zihinsel bütünlüğe sahip olma hakkına sahiptir.

7 HASTA HAKLARI İLKELERİ
Herkesin özel yaşamına saygı gösterilmelidir. Herkes koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanma ve en yüksek sağlık seviyesine kavuşma hakkına sahiptir.

8 HASTA HAKLARININ AMAÇLARI
Hastalara sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma konusunda yardım etmek, Hastalarla sağlık çalışanları arasındaki ilişkiyi desteklemek ve geliştirmek, Hastaların sağlık hizmeti sürecine aktif katılımını cesaretlendirmek,

9 HASTA HAKLARININ AMAÇLARI
Hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık hizmeti etkinliğini artırmak, Hasta hakları ile ilgili düzenli başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti ortamında oto kontrol sağlamak, Hasta-hekim ilişkisinde edilgen modeli değiştirerek sağlık hizmetlerinin insancıllaştırılmasını sağlamak.

10 DÜNYADA HASTA HAKLARI Nuremberg Kanunları (2.Dünya Savaşı)
Helsinki Deklerasyonu (1963) Lizbon Bildirgesi (1981) Amsterdam Bildirgesi (28-30 Mart 1994) Bali Bildirgesi (Eylül 1995)

11 DÜNYADA HASTA HAKLARI Çocuk Hastaların Hakları Bildirgesi
(22-26 Ekim 1996) Varşova Toplantısı(7-8 Kasım 1996) İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (Kasım 1996) Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü (Ana Sözleşmesi) (Kasım 2002)

12 ÜLKEMİZDE HASTA HAKLARI
Anayasa (56.Madde) Tıbbi Deontoloji Tüzüğü (1960) Hasta Hakları Yönetmeliği( ) Hasta Hakları Uygulama Yönergesi( ) ile düzenlenmiştir.

13 TEMEL HASTA HAKLARI Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı
Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı Sağlık Kuruluşunu, Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı Mahremiyet

14 TEMEL HASTA HAKLARI Bilgilendirilmiş Rıza Güvenlik
Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Saygınlık Görme ve Rahatlık Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Başvuru ve Dava

15 TEMEL HASTA HAKLARI Bilgilerin gizli tutulması hakkı
Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı

16 HASTA SORUMLULUĞU Bir yerde hak varsa hemen yanı başında sorumluluk da vardır. Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

17 HASTA SORUMLULUKLARI Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.  Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

18 HASTA SORUMLULUKLARI Hasta; tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır . Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

19 HASTA SORUMLULUKLARI Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.  Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

20 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.
MUTLULUĞUN RESMİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.


"Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları