Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C KONYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C KONYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C KONYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2 Tıbbi Atık Sorumlularının Görev ve Yükümlülükleri
BERAT ÖZBEK KİMYA MÜHENDİSİ ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

3 Tıbbi Atık ? Dünya Sağlık Örgütü :
“Sağlık kuruluşları, araştırma kuruluşları ve laboratuvarlar tarafından oluşturulan tüm atıklar” Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: “Sağlık ünitelerinden kaynaklanan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklar”

4 Enfeksiyöz Atıklar (180103, ) Enfeksiyöz ajanların yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklar: Başlıca kaynakları; 1. Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları Kültür ve stoklar İnfeksiyöz vücut sıvıları Serolojik atıklar Diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam- lamel, pipet, petri v.b)

5 2. Kan, kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler 3
2. Kan, kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler 3. Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük, eldiven v.b) 4. Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar) 5. Karantina atıkları 6. Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, 7. Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler

6 Patalojik Atıklar (180102) Anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi v.b. tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları: Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar v.b (insani patolojik atıklar) Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri

7 Kesici Delici Atıklar (180101, 180201)
Batma, delme sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar: 1. Enjektör iğneleri, 2. İğne içeren diğer kesiciler 3. Bistüri 4. Lam-lamel 5. Cam pastör pipeti 6. Kırılmış diğer cam v.b

8 Tıbbi Atık Üreticilerinin Yükümlülükleri

9 Tıbbi Atık Üreticileri:
1. Atıkları kaynağından en aza indirecek sistemi kurmakla,

10 Tıbbi Atık Üreticileri:
2. Atıkların ayrı toplanması, taşınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla,

11 Ünite İçi Atık Yönetim Planı
Sağlık kuruluşları ünitelerinde oluşan atıklara ilişkin; Kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, Atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, Atık miktarları, Toplama sıklığı, Geçici depolama sistemleri, Toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu, Kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, Bu atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri

12 Tıbbi Atık Yönetim Planı Formatı
atikyonetimi.cevreorman.gov.tr

13 Tıbbi Atık Üreticileri:
3. Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını birbirleri ile karışmadan kaynağında ayrı olarak toplamakla,

14 I- Tıbbi atıklar Kesici-delici atıklar II-Evsel atıklar III- Ambalaj atıkları

15 IV- Tehlikeli atıklar V- Radyoaktif atıklar
TAEK

16 Tıbbi Atık Üreticileri:
4. Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri Yönetmelikte belirtilen torbaları ve kapları kullanmakla,

17 Tıbbi Atık Torbası

18 Tıbbi Atık Torbası Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; En az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz.

19 Kesici Delici Atık Kutusu

20 Kesici-Delici Atıklar
Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı plastik torbalara konur. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz.

21 Tıbbi Atık Üreticileri:
5. Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş araçlar ile ayrı ayrı taşımakla,

22 Ünite İçi Taşıma Aracı

23 Ünite İçi Taşıma Aracı Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınırlar. Tıbbi atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli olacak, üzerlerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunacaktır.

24 Tıbbi Atıklar Taşınırken;
1.Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına yüklenir 2. toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. 3. Atık torbaları asla elde taşınmazlar 4. Taşıma işlemi sırasında atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılmaz.

25

26

27 Tıbbi Atıklar Taşınırken;
5. Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmazlar. 6. Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler. 7. Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve taşıma aracı ivedilikle dezenfekte edilir.

28 Tıbbi Atıklar Taşınırken;
8. Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması ile görevlendirilen personelin, taşıma sırasında özel nitelikli turuncu renkli elbise giymesi zorunludur. 9. Ünite içinde uygulanan toplama programı ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak şekilde belirlenir.

29 Tıbbi Atık Üreticileri:
6. Atıkları geçici depolamak amacıyla geçici atık deposu inşa etmek veya konteynır bulundurmakla,

30 Geçici Atık Deposu 1.En az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler geçici atık deposu inşa etmekle, daha az yatağa sahip üniteler ise aynı işlevi görecek konteyner bulundurmakla yükümlüdürler. 2. Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak inşa edilir. Birinci bölmede tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar depolanır.

31 Geçici Depolama Alanı

32 3. Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda olur. 4. Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanır. 5. Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunur ve sıcak bölgelerde depo özel olarak soğutulur.

33 6. Depo kapıları dışarıya doğru açılır veya sürmeli yapılır
6. Depo kapıları dışarıya doğru açılır veya sürmeli yapılır. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge boyanır, üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur. 7. Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan kişilerin girmelerine izin verilmez. Depo ve kapıları, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde inşa edilir.

34 8. Geçici atık depolarının içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlarda inşa edilir. 9. Geçici atık deposu, atık taşıma araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve yanaşabileceği yerlerde ve şekilde inşa edilir.

35 10. Geçici atık deposu, hastane giriş ve çıkışı ve otopark gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına inşa edilemez. 11. Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme derhal dezenfekte edilir.

36 12. Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunur. Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir ve ilaçlanır. 13. Temizlik ekipmanı, koruyucu giysiler, atık torbaları ve konteynerler geçici atık depolarına yakın yerlerde depolanırlar.

37 Tıbbi Atık Üreticileri:
7. Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini sağlamakla,

38 Tıbbi Atık Üreticileri:
8. Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelinin özel giysilerini sağlamakla,

39 Personelin Özel Giysisi
Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik personeli çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer. Taşıma işleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza edilir. Bunların temizlenmesi belediyece veya belediyenin görevlendireceği kuruluşça yapılır.

40 Personelin Özel Giysisi

41 Tıbbi Atık Üreticileri:
9. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için gereken harcamaları atık bertarafçısına ödemekle,

42 Tıbbi Atık Üreticileri:
10. Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almak, yıl sonu itibari ile valiliğe göndermek, bu bilgileri en az üç yıl süre ile muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Bakanlığın incelemesine açık tutmakla,

43 Tespit Edilen Aksaklıklar
-Tıbbi atıklar ile evsel atıkların ayrımının yapılmayarak birlikte toplandığı veya tüm atıkların tıbbi atık poşetine atıldığı, -Ünitelerde belirlenen renkte tıbbi atık poşetinin kullanılmadığı, -Tıbbi atık torba ve kaplarının küçük olduğu, -Laboratuvarlar ile kan alma bölümlerinde iğne uçlarının ayrılması için kesici-delici atık kaplarının bulunmadığı, enjektörlerin uçları ile birlikte doğrudan tıbbi atık poşetine atıldığı, -Röntgen sularının doğrudan kanalizasyona verildiği, -Poşetlerin taşıma konteyneri ile taşınmadığı, özel kıyafeti olmayan kişilerce taşındığı, özel kıyafetlerde ise yazı ve amblem bulunmadığı,

44 -Geçici atık deposunun kapısında uyarı yazısı ve amblem olmadığı,
-Geçici atık depolarının olmadığı veya mevzuata uygun olmadığı, -Geçici atık deposunun kapısında uyarı yazısı ve amblem olmadığı, -Geçici atık deposunun çevresinin temizlenmemiş olduğu, -Geçici atık deposu yerine kullanılan konteynerde uygun depolama yapılmadığı, -Tıbbi atık konteynerinde evsel atıkların da depolandığı, -Konteynerlerin içinin kirli olduğu, üzerlerinde tıbbi atık amblemi ve yazısının bulunmadığı, -Sorumlu personele eğitim verilmediği, -Atıkların miktarının bilinmediği ve kayıt sisteminin bulunmadığı,

45 Berat ÖZBEK 0332-235-45-25/(240) berat.ozbek@csb.gov.tr
TEŞEKKÜRLER Berat ÖZBEK /(240)


"T.C KONYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları