Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 2009 Şubat

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 2009 Şubat"— Sunum transkripti:

1 İZMİR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 2009 Şubat

2 T E H L İ K E L İ ATIKLAR HAZIRLAYAN VE SUNAN : KİM. MÜH. MUSA ÖZDEMİR

3 Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıklar
Evsel Atıklar Ambalaj Atıkları Tıbbi Atıklar

4 Evsel Atıklar Ünite içersinde siyah torbalara konur

5 Ambalaj Atıkları Yasal Mevzuat
Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Atıklar Ünite içersinde mavi torbalara konur.

6 Tıbbi Atıklar Yasal Mevzuat
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tıbbi atıklar ünite içersinde üzerlerinde biyo tehlike atık amblemi taşıyan kırmızı torbalara konur.

7

8 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar
Evsel Nitelikli Atıklar Tıbbi Atıklar Tehlikeli Atıklar Radyoaktif Atıklar

9

10 Tehlikeli Atıklar F: Tehlikeli Atıklar
*, *, *, *, * Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel işleme tabi olacak atıklar Tehlikeli kimyasallar Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar Amalgam atıkları Genotoksik ve sitotoksik atıklar Farmasötik atıklar Ağır metal içeren atıklar Basınçlı kaplar

11 Tehlikeli Atıklar Yasal Mevzuat
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 2005 Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin Madde:9 da atık üreticilerinin yükümlülüklerini de tanımlanmıştır.

12 Atık Üreticilerinin Yükümlükleri
Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde tedbir almak Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 6 ay içersinde 3 yıllık atık yönetim planlarını hazırlanması valiliğin onayına sunulması

13 Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmak,
Atığın gönderileceği lisanslı geri kazanım tesisi veya bertaraf tesisin istemiş olduğu uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak, Atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak,Valiliğe bildirmek,

14 Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmek ve bertarafını sağlamakla, Ayda 1000 kg kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı 6000 kg mı geçmemek kaydıyla Valilikten izin almaksızın kendi arazisi içersinde en fazla 180 gün depolayabilir. Her türlü gerekli önlemleri almak

15 Tesis içersinde atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili tedbirleri almak, Kaza sonucu atıkların dökülmesi gibi durumlarında atığın cinsine bağlı gerekli tedbirleri almakla Yükümlüdür.

16 Atıkların Taşınması Atığın taşınması bu iş için lisans almış kişi ve kuruluşlarca taşınan atığın özelliğine uygun araçlarla yapılır. Aynı araçta aynı kap içersinde taşınacak atığın kod numarası aynı olmak zorundadır.

17 Araçlarda taşıma formunun bulundurulması zorunluluğu
Taşıma formları Atık üreticisi tarafından Valilikten temin edilir.

18

19 Ulusal Atık Taşıma Formu
6 Nüshadır. Yeşil(1),Mavi(2),Pembe(1),Beyaz(2) Taşımadan önce Ulusal atık taşıma formunun “Üretici” kısmı atık üreticisi tarafından doldurulur ve yeşil nüsha üreticide kalır. Mavi(2)Beyaz(2)Pembe(1) nüshaları lisanslı aracın yetki belgeli sürücüsüne teslim edilir. Atık kabulü gerçekleştikten sonra Mavi(1),Pembe(1),Beyaz(1) nüshaları onaylı olarak atık üreticisine döner.

20 Atıkların taşınması Atıklar lisanslı araçlar ile taşınır.

21 Lisanslı Araçla taşıma muafiyeti
Bu yönetmelik kapsamında olan ancak toplam 50 kg geçmeyen atıkların taşınmasında Ulusal atık taşıma formu düzenleme ve lisanslı araçla taşıma hükümlerinde muafiyet vardır.(Madde:14)

22 Tehlikeli kabul edilen atıkların özellikleri (Teh.kim.Yönetmeliği)
H1:patlayıcı H2:oksitleyici H3A:Yüksek Oranda tutuşabilen(21 derecenin altında parlama noktası) H3B:Tutuşabilen(21-55 derece de ) H4:Tahriş edici H5:Zararlı(solunduğunda veya deriye nüfuz ettiğinde sağlık riski içeren)

23 H6:Toksik H7:kansorejen H8 Korozotif H9:Enfeksiyon yapıcı H10:Üreme yetkisini azaltıcı H11:Mutajenik

24 H12 :Havayla, suyla temas ettiğinde zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar
H13:Yukarıda belirtilen atıkların bertarafı sırasında ortaya çıkan madde veya preparatlar H14:Ekotoksik(Çevrenin bir veya birden fazla kesimin üzerinde etki gösteren veya gösterme riskitaşıyan preparatlar

25 Hastanelerimizden olası kaynaklanan ilave atıklar
Kontamine ambalajlar(Genetoksik veya sitotoksik ilaç vb) Tehlikeli madde içeren Makine ve ekipmanları 16 02 Elektrikli veya elektronik ekipman atıkları Tehlike madde içeren aküler Atık florasan ampüller Tonerler,boya kartuşları, yazıcı kartuşları

26 Teşekkür ederim. Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü: Tel Fax


"İZMİR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü 2009 Şubat" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları