Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK KURULUŞU ATIKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN MEVZUAT Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ( – R.G) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( – R.G.) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( – R.G.) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( R.G.) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( R.G.) ve diğer ilgili Özel Atık mevzuatı… 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

3 KAPSAM •atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması
geçici depolanması •taşınması •bertaraf edilmesi 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

4 GENEL İLKELER Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi esas olup; tıbbi atıkların alıcı ortama verilmesi yasaktır. Tıbbi atıkların tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması, kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması, bertarafı esastır. Tıbbi atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı tıbbi atık üreticileri, taşıyıcıları ve bertarafçıları kusur şartı olmaksızın sorumludurlar. Tıbbi atık üreticileri atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdürler. Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Tıbbi atık yönetimiyle ilgili personelin periyodik olarak eğitimden ve sağlık kontrolünden geçirilmesi esastır. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

5 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Yönetmelik ile; -Bakanlık ve Mülki Amirlere görev ve yetkiler -Tıbbi Atık Üreticileri ve Belediyelere yükümlülükler verilmiştir. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

6 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BAKANLIK; Program ve politikaları saptamak, uygulamaya yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2006/7 sayılı Genelge 2006/25 sayılı Genelge 2008/9 sayılı Genelge 2010/17 sayılı Genelge Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili faaliyetlerin denetimini yapmak, Tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerine çevre lisansı vermek. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

7 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜLKİ AMİRLER; Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili bütün faaliyetlerin denetimini yapmak, aykırılık halinde yaptırım uygulamak, Oluşan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını temin etmek, değerlendirmek ve yıl sonunda rapor halinde Bakanlığa göndermek, – Tıbbi atık taşıma denetlemek, araçlarına taşıma lisansı vermek, faaliyetlerini Tıbbi atıkların toplama, taşıma ve bertaraf ücretini MÇK aracılığıyla belirlemek, Bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerini denetlemek, aykırılık halinde yaptırım uygulamak. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

8 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI
•Üniversite hastaneleri ve klinikleri, •Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, •Doğum hastaneleri ve klinikleri, •Askeri hastaneler ve klinikleri. BÜYÜK MİKTARDA ATIK ÜRETEN SAĞLIK KURULUŞLARI •Sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler, •Ayakta tedavi merkezleri, •Morglar ve otopsi merkezleri, •Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar, •Bakımevleri ve huzurevleri, •Tıbbi ve biyomedikal laboratuarlar, •Hayvan hastaneleri, •Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri, •Acil yardım ve ilk yardım merkezleri, •Diyaliz merkezleri, •Rehabilitasyon merkezleri, •Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri, •Tıbbi araştırma merkezleri. ORTA MİKTARDA ATIK ÜRETEN SAĞLIK KURULUŞLARI •Sağlık hizmeti verilen diğer üniteler (muayenehaneler, diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri vb), •Veteriner muayenehaneleri, •Akapunktur merkezleri, •Fizik tedavi merkezleri, •Evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri, •Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri, •Eczaneler, •Ambulans hizmetleri, •Hayvanat bahçeleri. KÜÇÜK MİKTARDA ATIK ÜRETEN SAĞLIK KURULUŞLARI 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

9 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

10 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamak •atıkların kaynağında ayrı toplanması, •kullanılacak ekipman ve araçlar, •atık miktarları, •toplama sıklığı, •geçici depolama sistemleri, •toplama ekipmanlarının temizliği, dezenfeksiyonu, •kaza anında alınacak önlemler, •sorumlu personel ve eğitimleri. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

11 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Atıkları kaynağında ayrı toplamak Evsel Atıklar Ambalaj Atıkları Tehlikeli Atıklar Tıbbi Atıklar 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

12 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Tıbbi Atıkların Toplanmasında kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. -yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; -orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden üretilmiş, -sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz, -çift kat kalınlığı 100 mikron, -en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, -üzerinde “Uluslar arası Biyotehlike” amblemi ve “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan Kesici-Delici Atıkların Toplanmasında plastik veya aynı özelliklere sahip kartondan yapılmış kutu veya konteynerler kullanılır. -delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, -su geçirmez, -açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, -üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

13 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Torbalar ve biriktirme kapları en fazla ¾ oranında doldurulur, Torbaların ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Doldurulan biriktirme kaplarının ağızları kapatılır ve kırmızı plastik torbalara konur. Dolu tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz. Bu torbalar ve kaplar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

14 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Ayrı toplanmış atıkları bu iş için tahsis edilmiş araçlar ile ayrı ayrı taşımak 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

15 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Tıbbi atık torbaları, sağlık kuruluşu içinde özel araçlar ile toplanırlar. -tekerlekli ve kapaklı, -paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, -keskin kenarları olmayan, -temizlenmesi, dezenfeksiyonu kolay, -sadece bu iş için ayrılmış, -turuncu renkli, -üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ve “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunan. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

16 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI) Atıkları geçici depolamak 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

17 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
20 ve üstü yatağa sahip sağlık kuruluşları -iki bölmeli (evsel+tıbbi), -en az 2 günlük atık kapasiteli, -temizlenmesi kolay malzeme ile kaplı, -yeterli aydınlatma ve pasif havalandırması bulunan, -dışa açılan veya sürmeli kapıları olan, -tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapıları turuncu renkli, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ve “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunan, -araçların rahat ulaşabileceği yerde, yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerlerden uzak, -evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunur. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

18 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
20 ‘den az yatağa sahip sağlık kuruluşları -en az 2 günlük atık kapasiteli, -kilitlenebilir kapaklı, -dik köşeler içermez, kesişen yüzeyler yumuşak dönüşlerle birbirine birleşir, -dış yüzeyi turuncu renkli, - üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ve “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur, -yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzakta bulunmalıdır, -her gün veya herhangi bir kazadan hemen sonra temizlenir/dezenfekte edilir. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

19 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Görevli personeli eğitmek/eğitimini ve özel giysilerini sağlamak 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

20 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Atıkların taşınmasıyla görevli personel, turuncu renkli özel elbise giyer. -eldiven -koruyucu gözlük -maske -çizme Personelin eğitimi sağlanır. Tıbbi atıkların -toplanması, -taşınması, -geçici depolanması, -yarattığı sağlık riskleri, -neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar, -bir kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirler konusunda eğitime tabi tutulur. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

21 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
İl mahalli çevre kurulu tarafından tespit edilen tıbbi atık bertaraf ücretini bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemek 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

22 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
 Oluşan tıbbi atık miktarını düzenli olarak kayıt altına almak ve yıl sonu itibari ile Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) göndermek Tıbbi atık miktarı 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

23 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Tıbbi atıkların geçici atık depolarından bertaraf tesislerine taşınması sırasında Ulusal Atık Taşıma Formunun kullanılması zorunludur. Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan (c) bölümünde belirtilen ünitelerden kaynaklanan tıbbi atıkların taşınması sırasında ulusal atık taşıma formu kullanılması şartı aranmaz; ancak tıbbi atıkların bu ünitelerden alınması esnasında tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu kullanılması zorunludur. Ulusal Atık Taşıma Formlarının kullanılmasında ve tıbbi atık taşıma lisansı alınmasında, tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayoluyla Taşınmasına İliş kin Tebliğ ’in ilgili maddelerinde belirtilen esaslara uyulur. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

24 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)
Taşıma işlemi yapılacak araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Ulusal Atık Taşıma Formları atık üreticisi tarafından il gil i Val il ikten (Çevre ve Şehirc il ik İl Müdürlüğ ü) temin edilir. Form 4 Nüshadan oluşur A, B, C, D, E (Uluslararası Taşıma için kullanılır) C A B C D A ve C nüshaları 2şer adet 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

25 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYELER Tıbbi atık yönetim planını hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamak; •hizmet verdikleri sağlık kuruluşları, •bu kuruluşların tıbbi atık miktarları, •geçici depolama sistemleri, •toplama ve taşınmada kullanılacak ekipman ve araçlar, toplama rotaları, •araç temizleme ve dezenfeksiyon, •kaza anında alınacak önlemler, yapılacak işlemler, •sorumlular ve eğitim, •tıbbi atıkların bertarafında uyguladıkları sistemler, 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

26 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYELER Tıbbi atıkları sağlık kuruluşlarından alarak bertaraf tesisine taşımak / taşıttırmak ( Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise belediyeler sorumludur.) Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı almak 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

27 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYELER Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermek 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

28 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYELER Görevli personeli eğitmek/eğitimini ve özel giysilerini sağlamak 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

29 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYELER Sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarını kayıt altına almak ve yıl sonu itibari ile Valiliğe (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) göndermek Tıbbi Atık Miktarı 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

30 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYELER Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmek Kuracakları tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için çevre lisansı almak 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

31 TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI
Sterilizasyon Y a k m a Sterilize edilen tıbbi atıklar evsel atık düzenli depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilir 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

32 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YAKMA Tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Yakma sistemleri büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde belediyeler veya bunların yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir. Ülkemizdeki tek yakma tesisi olan İZAYDAŞ Kocaeli İlinde faaliyet göstermekte olup, patolojik atıkların bertarafını yapmaktadır. SAĞLIK KURULUŞLARI tarafından MÜNFERİT YAKMA TESİSİ KURULAMAZ ve İŞLETİLEMEZ! 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

33 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
YAKMA – Yakma işlemine tabi tutulacak atıklar içinde büyük miktarlarda genotoksik atık mevcutsa, sıcaklığın en az 1100 ◦C olması zorunludur. – Yakılacak tıbbi atıklar içinde termometreler, kullanılmış piller/bataryalar, civa ve kadmiyum içeren atıklar, radyolojik basınçlı kaplar bulunmaz. atıklar, ampuller ve – Tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilmesinde, tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yöne tm e liği n Atıkl arın Yakılm asına İlişkin belirtilen ilgili maddelerinde esaslara uyulur. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

34 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
STERİLİZASYON – Tıbbi atıkların bertarafında alternatif bir teknolojidir. – Bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon yoluyla tamamen yok edilmesi veya bu mikroorganizmaların seviyesinin %99, oranında azaltılması olarak tanımlanır. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

35 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
STERİLİZASYON Enfeksiyöz atıklar ile kesici-delici atıklar sterilizasyon yöntemi ile zararsız hale getirilebilirler. Zararsız hale getirilen atıklar, evsel atık depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilebilirler. Patolojik atıklar ile kimyasal maddeler, genotoksik/sitotoksik ajanlar, radyolojik atıklar ve basınçlı kaplar sterilizasyona tabi tutulamaz. Sterilizasyon sistemleri büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler veya bunların yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir. SAĞLIK KURULUŞLARI tarafından MÜNFERİT STERİLİZASYON TESİSİ KURULAMAZ ve İŞLETİLEMEZ! 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

36 STERİLİZASYON TESİSLERİNİN BÖLÜMLERİ
GEÇİCİ ATIK DEPOSU Atıkların işleme tabi tutulmadan önce güvenli bir şekilde depolanabileceği kapalı bir mekandır. Kapı (dışa doğru açılan/sürmeli, turuncu renkli, amblem) En az iki günlük kapasite İç yüzeyi özel malzeme ile kaplı Soğutma tertibatı (+4 ºC) Pasif havalandırma 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

37 STERİLİZASYON TESİSLERİNİN BÖLÜMLERİ
STERİLİZASYON ÜNİTESİ Mekanik güvenlik ve performans açısından uluslar arası standartlara uygunluk Atık parçalama mekanizması Yardımcı üniteler (buhar kazanı, kompresör, su yumuşatma ünitesi ) 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

38 STERİLİZASYON TESİSLERİNİN BÖLÜMLERİ
STERİLİZASYON İŞLEMİNİN KONTROLÜ Kimyasal indikatörler (renk değişikliği) Biyolojik indikatöler (Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis Minimum 4 log10-6 log10 azalma) Rutin testler (haftalık, altı aylık) 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

39 STERİLİZASYON TESİSLERİNİN BÖLÜMLERİ
Kayıt (Miktar, Basınç, Sıcaklık, Süre, Testler) Konteyner/araç yıkama-dezenfeksiyon ünitesi (Konteynerler ve araçlar günde en az bir kere dezenfekte edilir) İdari bölümler (Büro, Laboratuvar, Yemekhane, Soyunma odası, WC-duş) 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

40 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - EDİRNE
24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

41 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - BURSA
24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

42 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - AYDIN
24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

43 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - DENİZLİ
24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

44 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - ZONGULDAK
24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

45 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE LİSANSI Yakma sistemleri ve sterilizasyon sistemleri büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir. Tıbbi atık sterilizasyon ve/veya bertaraf tesisi kurmak ve işletmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan çevre lisansı almak zorundadır. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alı nm ası Gereken İzin ve Lisanslar Hakk ında Yöne t m e lik hükümleri uygulanır. Çevre lisansı almış olan tesis işletmecileri tesisin işletme koşulları, tesisle ilgili ölçümler ve mevzuata uygun çalıştığına ilişkin bilgi ve belgeleri içeren raporları Bakanlığın belirleyeceği periyotlarda Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

46 2010/17 SAYILI GENELGE VE UYGULAMALARI
Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıklar diğer atık türlerinden daha yüksek oranda enfeksiyon riski taşırlar. Tıbbi atıkların yetersiz ve uygunsuz muamelesi, ciddi halk sağlığı sonuçları oluşturduğu gibi çevre üzerinde de olumsuz etkiler yapmaktadır. Güvenli tıbbi atık yönetimi, çevre ve insan sağlığının korunmasında önem arz etmektedir. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

47 2010/17 SAYILI GENELGE VE UYGULAMALARI
tarihli ve sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’in 9 uncu maddesi 2 nci fıkrasının (c) bendi gereğince enfeksiyon yapıcı olarak tanımlanan, herhangi bir ön işleme tabi tutulmamış tıp ve veterinerlik kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların düzenli depolama alanlarına kabul edilmesi yasaklanmıştır. Bu nedenle tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilmesi ya da sterilizasyon işlemine tabi tutularak zararsız hale getirilmesi gerekmektedir. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

48 2010/17 SAYILI GENELGE VE UYGULAMALARI
Mevcut sterilizasyon tesislerinin Ülke geneline yaygınlaşması gayesi ile 05 Kasım tarihinde 2010/17 sayılı genelge yayımlanmıştır. Taşıma maliyetleri ve tesis kapasiteleri göz önüne alınarak Genelgenin EK-1’inde “Tıbbi Atık Gönderecek İller” ile bu illerin tıbbi atıklarını alacak olan “Tıbbi Atık Alacak İller” listelenmiştir. – Genelgenin EK-2’sinde Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Kurması Gereken İller listelenmiştir. 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

49 2010/17 SAYILI GENELGE VE UYGULAMALARI
ile Ülkemizde kurulu bulunan sterilizasyon tesislerinin diğer il ve ilçelerin tıbbi atıklarını da toplayacak şekilde, bu illerde sterilizasyon tesisleri kuruluncaya kadar faaliyette bulunması istenmiştir. – Yapılan planlama kapsamı uygun dışında sterilizasyon belediyelerin tesislerini kendilerine belirleyerek tesislerle sağlanmıştır. daha Bakanlığın onayını almak kaydı ile bu de sözleşme yapabilmelerine olanak 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

50 TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ
Sterilizasyon tesislerinin bulunduğu iller (Haritada sterilizasyon tesisinin bulunduğu il ile aynı renkte gösterilen illerin tıbbi atıkları ilgili sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğiticilerin Eğitimi Programı /04/2014 ZONGULDAK 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

51 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE V ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜRLER İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve denetimlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü Telefon : Faks : 24-25/11/ İZMİR ÇEVRE V ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


"TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları