Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM İSTASYONLARININ DENETİMİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ EGZOZ EMİSYON İŞLETMELERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ VE DENETİMİ AŞAMASINDA DİKKAT EDİLEN BAŞLIKLAR 1-Çevresel Etki Değerlendirmesi - Çed Belgesi 2-Aski Bağlantı Belgesi 3-Emisyon Kaynakları 4-Tehlikeli Ve Tehlikesiz Atık Alanları 5-Kapasite Raporları 6-Personel Bilgileri 7- Baca Boyları Ve Baca Çıkışları 8- Egzoz Emisyon Ölçüm Cihazı 9-Uygulanacak İdari Para Cezaları

3 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ - ÇED BELGESİ

4 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ASKİ BAĞLANTI BELGESİ 1-Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı 2- Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı

5 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

6 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

7 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ EMİSYON KAYNAKLARI 1- Boyama Kabinleri 2- Kurutma Fırınları 3- Astarlama Üniteleri 4- Egzoz Emiş Bacaları 5- Boya Hazırlama Üniteleri 6- İç Ortam Havalandırma Birimleri 7- Brölür Bacaları

8 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARI 1- Atıklar Kaynağında Ayrı Toplanmalıdır. 2- Atık Geçici Depolama Alanları İlgili Yönetmeliklerde Belirtildiği Şekilde Düzenlenmelidir. 3- Üç Yıllık Atık Yönetim Planı Hazırlanmalıdır. 4- Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü’nden Onay Alınmalıdır. 5- Atıklar Türlerine Göre Çevre İzni/Lisansı Bulunan Firmalar Kanalı ile Geri Kazanıma/Bertarafa Gönderilmelidir.

9 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIK ALANLARI

10 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAPASİTE RAPORLARI 1- İşletme Bilgileri 2- Çalışan Kişi Sayısı 2- Yapılan İş Miktarı ve Durumu 3-Kullanılan Ham Madde Miktarı 4- İşletmede Kullanılan Ekipmanlar Ve Özellikleri 5- Kazan ve Diğer Isıtma Kaynaklarının Isıl Güçleri

11 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİLGİLERİ 1- Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm İstasyonunda En Az İki Ölçüm Personeli Çalıştırmak zorundadır. 2- Personelin; en az meslek liselerinin teknik eğitim veren motor, makine, elektrik, elektronik, kimya veya fizik bölümlerinden veya yüksekokulların teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olması veya en az lise mezunu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen motor,makine, elektrik, elektronik, kimya veya fizik konularındaki teknik eğitimleri almış olması gerekir. 3- Personellerin egzoz gazı emisyon ölçümü konusunda eğitim aldıklarına dair belgeye sahip olması gerekir. 4- Personelin görev tanımı ile ölçüm talimatını hazırlamakla yükümlüdür. 5- Personellerin Sigorta Bildirimlerinin Yapılması

12 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BACA BOYLARI VE BACA ÇIKIŞLARI 1- Baca Çıkışları Uygun Olmalıdır. 2- Baca Boyları Emişi Sağlamalıdır. 3- Emisyon Azaltıcı ve Tutucu Önlemlerin Alınması Gerekmektedir.

13 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BACA BOYLARI VE BACA ÇIKIŞLARI

14 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZI 1- Egzoz Emisyon cihazları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanmış bulunan yasal metroloji mevzuatı kapsamında; ilgili teknik düzenlemesine göre tip onayları alınmış, muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmış ve onaylanmış veya muayene kuruluşu ile işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilmiş olmaları gerekir. 2- Piyasaya arz edilen ve/veya kullanıma sunulan birinci fıkrada belirtilen cihazların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan yasal metroloji mevzuatı kapsamında muayenelerinin yaptırılarak damgalattırılması gerekmektedir. 3- Ölçüm cihazına üreticisinin belirlediği ekipman dışında; ek ekipman, hortum, filtre gibi emiş hattını bozacak ve egzoz gazına ilaveten hava çekecek herhangi bir ek düzenleme yapılamaz.

15 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZI 4- Egzoz gazı emisyon ölçümünde kullandığı cihazların teknik özellikleri ile ilgili belgeler ve cihazların periyodik bakım ve muayenelerinin yaptırıldığına dair raporları, il müdürlüğüne bildirmek ve yapılacak denetimlerde denetim yetkililerine ibraz etmek zorundadır. 5- Cihaz 2 adet çıktı vermelidir. 6- Ölçüm cihazına ölçüm sonuçlarını etkileyecek şekilde müdahalede bulunulması. 7- Ölçüm cihazının tutulduğu yer araçların kolaylıkla girebilmesine uygun olmalıdır.

16 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZNİ VEYA ÇEVRE MUAFİYETİ

17 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU CEZA MİKTARLARI Madde 20.c Yönetmelikte Belirtilen standartlar üstünde emisyon verilmesi ……… TL. Madde 20.c 2 katı Hava Kirliliği Yönünden Önlem Almayan Tesisler ………………… TL. Madde 20. j Her Türlü atık ve artığı toprağa verenler …………………………… TL.

18 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU CEZA MİKTARLARI Madde 20 r. Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere …………………. … TL. Madde 20 v. Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara ………………… – TL.

19 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ "DOĞA BİZE BABALARIMIZDAN MİRAS KALMADI, ONU ÇOCUKLARIMIZDAN ÖDÜNÇ ALDIK."

20 Teşekkürler… Adres: Eskişehir yolu 8. km. No:146
Odtü B kapısı Karşısı Lodumlu / Ankara Santral: (5 hat)


"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları