Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK."— Sunum transkripti:

1 REHBERLİK

2 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim
Eğitimin Amacı Çağdaş Örgün Eğitimde Rehberliğin Yeri Öğrenci Kişilik Hizmetleri Rehberlik ve Amacı Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Yanlış Anlayışlar Rehberliğin Ortaya Çıkmasını Gerektiren Nedenler Rehberliğin Gelişimini Etkileyen Etmenler Rehberlik Hizmetlerinin Gelişimi Rehberlik Modelleri Gelişimsel Rehberlik PDR de Hizmet Türleri

3 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim
Bireyin bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal yeteneklerinin kendisi ve toplumu için en uygun şekilde gelişmesi oluşumudur. Bireyin her yönüyle bir bütün olarak kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde geliştirilmesi sürecidir.

4 Eğitimin Amacı 1. Bireyi Kendisi İçin Yetiştirmek
2. Bireyi Toplum İçin Yetiştirmek

5 Eğitimin Amacı 1. Bireyi Kendisi İçin Yetiştirmek
Bireyi meslek sahibi yapmak Toplumsal uyumunu sağlamak Kendisini geliştirme olanakları vermek

6 Eğitimin Amacı 2. Bireyi Toplum İçin Yetiştirmek
Toplumun düzenini ve sürekliliğini sağlayacak iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirmek Toplumun ekonomik yaşamı için nitelikli insan gücünü sağlamak Bireye iş yaşamında esnek, gelişmeye açık, yaratıcı ve verimli olabilecek davranışlar kazandırmak

7 Çağdaş Örgün Eğitimde Rehberliğin Yeri
ÖĞRETİM ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ YÖNETİM

8 Öğrenci Kişilik Hizmetleri
Çağdaş eğitim anlayışının örgün eğitim etkinlikleri içine katmayı zorunlu gördüğü profesyonel bir hizmetler grubudur. Beslenme, barınma, kurslar, sosyal etkinlikler, eğitsel kollar, rehberlik, sağlık vb hizmetleri içerir. Amacı, bireyin okulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinden etkili bir şekilde yararlanmasını sağlamak, her yönü ile tüm olarak gelişmesine ve sağlıklı bir kişilik kazanmasına olanak sağlayacak eğitim öğretim ortamı yaratmaktır.

9 Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Kapsamı
ÖZEL YETİŞTİRME HİZMETLERİ REHBERLİK HİZMETLERİ SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ SOSYAL ve KÜLTÜREL HİZMETLER ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ

10 A) Öğrenci kişilik hizmeti B) Yönetme hizmeti C) Öğretim hizmeti
Bir okulda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri çağdaş eğitim anlayışı çerçevesinde aşağıda verilen boyutlardan hangisinin kapsamında yer alır? A) Öğrenci kişilik hizmeti B) Yönetme hizmeti C) Öğretim hizmeti D) Okul aile birliği E) Değerlendirme hizmeti

11 Aşağıdakilerden hangisi Öğrenci Kişilik Hizmeti kapsamında verilebilecek hizmetlerden biri değildir?
A) Denetim hizmeti B) Sağlık hizmeti C) Rehberlik hizmeti C) Özel eğitim hizmeti E) Sosyal yardım hizmeti

12 Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçlarından birisi değildir? (2005 KPSS)
A) İhtiyacı olan öğrencilere sosyal yardımda bulunmak B) Öğrencilere sağlık hizmetleri sunmak C) Psikolojik danışmanlık hizmetlerinde bulunmak D) Bireylerin gizilgüçlerini geliştirmek E) Bireysel farklılıkları ortadan kaldırmak

13 Öğrenci Kişilik Hizmetleri
SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlıkla ilgili önlemler alma Sağlık eğitimi verme Sağlık kontrolleri ve taramaları yapma Tedavi hizmetleri

14 ÖZEL YETİŞTİRME HİZMETLERİ
Öğrenci Kişilik Hizmetleri ÖZEL YETİŞTİRME HİZMETLERİ Başarısızlığı giderici, yetiştirme kursları Özel yetenekleri geliştirme çalışmaları İhtiyaca göre gerekli hazırlıklar

15 SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
Öğrenci Kişilik Hizmetleri SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Parasal yardım hizmetleri (burs) Ek görev iş bulma Barınma hizmetleri (pansiyon, yurt) Beslenme hizmetleri(yemekhane)

16 SOSYAL ve KÜLTÜREL HİZMETLER
Öğrenci Kişilik Hizmetleri SOSYAL ve KÜLTÜREL HİZMETLER Boş zaman eğitimi verme Boş zamanları değerlendirme olanakları hazırlama İlgilere göre çeşitli etkinlikleri planlama ve yürütme

17 Öğrenci Kişilik Hizmetleri
REHBERLİK HİZMETLERİ Psikolojik danışma hizmeti Oryantasyon hizmeti Bireyi tanıma hizmeti Bilgi toplama ve yayma hizmeti Yöneltme ve yerleştirme hizmeti İzleme ve değerlendirme hizmeti

18 REHBERLİK Kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır.

19 Rehberliğin Tanımında Vurgulanan Önemli Noktalar
Rehberlik bireye vardım etme sürecidir Rehberlik bir süreçtir Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey vardır Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır. Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir

20 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik tanımındaki ortak öğelerden birisi değildir? (2005 KPSS)
A) Profesyonel bir süreçtir B) Bireye dönük bir hizmettir C) Amaç bireyin kendini gerçekleştirmesidir D) Bir yardım sürecidir E) Öğüt verme vardır

21 REHBERLİĞİN AMACI KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME SONAL AMAÇ
BİREY Kendini tanıma Kendini anlama ve kabul etme Bulunduğu ortamı ve çevreyi tanıma Ben ne yapabilirim? Ne yapmalıyım? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME SONAL AMAÇ

22 Aşağıdakilerden. hangisi
Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmekte olan bireyde bulunması beklenmez? A) Başkaları hakkında olumlu düşünür. B) Kendine ve başkalarına saygılıdır. C) Gerçekçidir, kim olduğunun ve ne olabileceğinin farkındadır. D) Geçmişten çok geleceğe dönüktür. E) Çabuk karar verir, korkusuzdur risk almaktan korkmaz.

23 Aşağıdakilerden hangisi, kendini gerçekleştirmiş bir bireyin özelliği değildir? (2001 KMS)
A) Sadece yetişkin ve kültürlü kişilerin doğru karar verebileceklerini düşünmek. B) Dış dünyayı ve diğer insanları oldukları gibi kabullenmek. C) Bir konunun farklı biçimlerde de ele alınabileceği görüşünde olmak. D) Tüm insanların eşit değerde olduğuna inandığını ortaya koymak. E) Sorunları kişiselleştirmeden, nesnel bir biçimde ele alabilmek.

24 Aşağıdakilerden hangisi PDR'de her bireyin kendini gerçekleştirmeyi amaçladığını gösteren uygun bir seçenektir? (2005 KPSS) A) Öğrenciye alacağı kararlarda yardımcı olmak B) Her birey doğuştan gizilgüçlerini gerçekleştirme eğilimine sahiptir C) Öğrencilerin topluma uyumlu bireyler olmalarını sağlamak D) Bireylerin verecekleri kararlara saygılı olmak E) Her alanda bireysel gelişimi desteklemek

25 Rehberliğin Amacı Desteği kendi içinden alma Zamanını iyi kullanma
Kendine özgü verimli ders çalışma yöntemlerini belirleme Karar verme stratejileri geliştirme ve etkin kararlar alma problem çözme Plan yapma İyi insan ilişkileri kurma ve geliştirme Kendini tanıma ve kabul etme Öğrenme ve çalışmaya karşı olumlu tutum geliştirme Kişisel ve zihinsel özelliklerin farkına varma

26 Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel amacını ortaya koyar
Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel amacını ortaya koyar? (2001 KPSS-110) A) Bireyin çeşitli özellikleri hakkında bilgi toplamak B) Bireyin ihtiyaçlarını belirleyip okulun yakın çevresini buna göre düzenlemek C) Bireye, ne yapması gerektiğini söylemek D) Bireyin kendisini tanımasına ve çevresindeki olanakları fark etmesine yardımcı olmak E) Bireyin sorunlarını belirlemek

27 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin amaçlarından biri değildir?
A) Öğrencilerin bedensel ve zihinsel yeteneklerini tanıyıp etkili bir şekilde geliştirebilmelerine yardım etmek B) ilgi yetenek ve ihtiyaçlarına uygun dersleri ve ders dışı etkinlikleri tanıma ve seçmelerinde onlara yol göstermek C) İlgi, yetenek ve değerlerine uygun bir işi veya mesleği tanıyıp, seçebilmelerine yardım etmek D) Boş zamanlarını etkili bir şekilde değerlendirmelerine yardım etmek E) Verimli çatışma alışkanlığı kazanabilmelerine yardım etmek

28 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin amaçlarından biri değildir?
A) Öğrencilerin Türk Milli Eğitiminin amaçları dışında uygun olan zihinsel, bedensel, sosyal yönden gelişmelerine yardım etmek B) Topluma uyum sağlama sürecinde ortaya çıkan problemleri çözebilme yeterliliği kazanabilmelerine yardım etmek C) Yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabilmelerine yardım etmek D) Etkili iletişim becerileri kazanabilmelerine yardım etmek E) Sosyal ilişkileri geliştirebilmede, gerekli tutum ve becerileri kazanabilmelerine yardım etmek

29 A) Başarısızlıklarını kabul edip; nedenlerini araştırabilir.
"Kendini gerçekleştirme Maslovv'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alır. Kendini gerçekleştirme yaşam boyu süren bir süreçtir." Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirme sürecinde olan bir bireyin göstereceği bir davranış biçimi değildir? A) Başarısızlıklarını kabul edip; nedenlerini araştırabilir. B) Toplum kural ve normlarına kayıtsız uyar ve çevresini bu yönde bilinçlendirir. C) Çevresindeki kişilerle etkili ve verimli ilişkiler geliştirebilir. D) Karşı cinsle başarılı ve yakın ilişkiler geliştirebilir. E) Yapılan eleştirileri mantıklı bir biçimde değerlendirebilir.

30 A) Rehberliğin sistemli ve profesyonel olduğu
"Rehberlik hayat boyu süren, bireyin kendini ve çevresini tanıması için yapılan yardım süreçlerini kapsar." Yukarıda yapılan rehberlik tanımı Rehberliğin hangi yönünü vurgulamaktadır? A) Rehberliğin sistemli ve profesyonel olduğu B) Bireyin sosyal uyum becerilerini geliştirici olduğu C) Amacının bireyin kendini gerçekleştirmesi olduğu D) Yapılan yardımların izlenmesi için yapılan çalışmaları E) Bireyin duygusal yaşamına dönük olduğu

31 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Yanlış Anlayışlar
1 Psikolojik Danışma ve Rehberlik yardımı bireye tek yönlü olarak doğrudan doğruya yapılan bir yardım değildir 2 Psikolojik Danışma ve rehberliğin temelinde bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kol kanat germek gibi bir anlayış yoktur 3 Psikolojik Danışma ve Rehberlik bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez

32 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Yanlış Anlayışlar
4 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte kullanılan bütün yöntemler ve teknikler amaç değil, sadece araçtırlar 5 Psikolojik Danışma ve Rehberlik bu yardımı alan birey bakımından akademik bir öğrenme konusu ya da ders değildir 6 Rehberlik bir disiplin görevi değildir 7 Psikolojik Danışma ve Rehberlik her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir

33 REHBERLİK VE ÖĞRETİM Rehberlik ve öğretimin nihai amaçları ortaktır. Kendini gerçekleştirme her ikisinin de amacıdır her ikisi de öğrencide davranış değişikliği beklemektedir ancak kullanılan yöntem ve teknikler farklıdır.

34 REHBERLİK VE ÖĞRETİM Öğretim daha çok gruplara, rehberlik ise daha çok bireylere yapılır. Öğretimde paylaşılan bilgiler bireyin dışındaki bilgilerken, rehberlikte kendisi ile ilgili bilgilerdir. Öğretimde ölçme ve değerlendirme varken; rehberlikte kendini anlama ve değerlendirme vardır. Öğretmenler ve psikolojik danışmanlar farklı eğitimler almaktadır.

35 REHBERLİK VE ÖĞRETİM Eğitim ve öğretimde disiplin varken; rehberlikte öz disiplin vardır. Öz disiplin bireyin kendini ve çevresini tanıdıkça ulaşacağı olgunluk düzeyidir. Rehberlik bireyin öznel dünyasına, öğretim ise nesnel dünyasına yöneliktir Öğretmen öğretimi sınıfta tek başına yürütebilir. Psikolojik danışma ise öğrencinin gelişimi ile ilgili herkesin işbirliğini gerektirir.

36 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetleriyle öğretim hizmetleri arasındaki farkı gösteren ifadelerdendir? A) Öğretim hizmetleri zorunludur. Rehberlik hizmetleri ise gönüllülüğe dayanır. B) Öğretim hizmetleri bireyin iç dünyasına yönelikti, Rehberlik hizmetleri ise bireyin dış dünyasına yöneliktir. C) Öğretim hizmetleri daha çok bireye yöneliktir. D) Öğretim hizmetleri gönüllüdür, Rehberlik hizmetleri ise zorunluluğa dayanır. E) Öğretim hizmetleri bireyin davranışlarıyla ilgilidir, rehberlik hizmetleri ise sadece duygusal dünyasıyla ilgilidir.

37 Rehberliğin İlkeleri 1. Bireyin kişisel gelişimi sistematik olarak dikkate alınır. 2. Bireye dönük ve birey merkezlidir. 3. Birey değerli, saygı gösterilmesi gereken bir varlıktır. 4. Rehberlik hizmetlerinde karşılıklı olarak gönüllü olmak şarttır. 5. Rehberlik hizmetlerinin tümünde gizlilik vardır.

38 Rehberliğin İlkeleri 6. Rehberlik hizmetleri bir takım çalışması gerektirir. 7. Her birey kendini geliştirme kapasitesine sahiptir. 8. Her birey kendi kararlarını verme ve seçme hakkına sahiptir. 9. Rehberlik hizmetlerinde devamlılık vardır ve eğitimsel sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. 10. Rehberlik hizmetleri yaşam boyu devam eder.

39 Rehberliğin İlkeleri 11. Rehberlikte bireysel farklılıklara saygı gösterilir. 12. Rehberlik hizmetleri profesyoneldir ve bu alanda eğitimli uzmanlar tarafından yürütülür. 13. Rehberlik hizmetleri bir program dahilinde örgütlenmiş bir şekilde yürütülür. 14. Rehberlik hizmetleri yürütülürken kurum, birey ve problem alanlarındaki farklılık dikkate alınır. 15. Rehberlik, eğitim kurumlarında yönetim ve öğretim ile bir bütünlük içerisindedir.

40 A) Tüm bireylere açık olması B) Öğüt vererek gerçekleştirilmesi
Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden biri değildir? (2001 KPSS) A) Tüm bireylere açık olması B) Öğüt vererek gerçekleştirilmesi C) Eğitimin ayrılmaz bir parçası olması D) Her bireyin değerli olduğuna inanılması E) Hizmetlerin bir bütün olması

41 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ilkelerinden değildir?
A) Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak gönüllülüğü gerektirir B) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde gizlilik esastır C) Rehberlik hizmetleri sorunlu öğrencilere yöneliktir D) Rehberlik hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır E) Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır

42 Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel ilkelerinden biri değildir?
A) Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun olan alanlarda yoğunlaştırılmalıdır B) Her okul için geçerli olabilecek tek tip ve standart bir PDR programı yoktur C) Okullarda nitelikli ve etkin eğitim programı, PDR hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulmasını gerektirir D) PDR programını okullarda sınıf rehber öğretmenleri hazırlamalıdır E) Rehberlik hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır

43 A) Yeni insanlarla tanışmak B) Yalnız hareket etmeye alıştırmak
Aşağıdakilerden hangisi arkadaşları tarafından fazla sevilmediğini düşünen ergenlik dönemindeki bir gence en etkili yardımdır? (2002 KPSS) A) Yeni insanlarla tanışmak B) Yalnız hareket etmeye alıştırmak C) Sosyal becerilerini geliştirmek D) Öğütler vermek E) Yalnızlığını teselliyle gidermek

44 A) Yararlanılacak teknikler B) İzlenecek programlar
Farklı öğretim kademelerindeki rehberlik uygulamalarında aynen geçerliğini koruyan hangisidir? (2003 KPSS) A) Yararlanılacak teknikler B) İzlenecek programlar C) Rehberliğin temel ilkeleri D) Öğrencilerin gereksinimleri E) Gerçekleştirilecek uygulamalar

45 A) Herkese açıklık B) Empati C) Saygı D) Gizlilik E) Gönüllülük
Danışanın arzularına, düşüncelerine, tercihlerine ve kararlarına önem vermek ve onu değerli bulmak rehberliğin hangi ilkesi ile ilgilidir? A) Herkese açıklık B) Empati C) Saygı D) Gizlilik E) Gönüllülük

46 I. Rehberlik tüm öğrencilere açıktır.
II.Rehberlik problemi olan öğrencilere açıktır. III.Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir. IV. Rehberlik okul döneminde yararlanılan bir hizmettir. V. Rehberlikte gönüllülük esastır. Yukarıdakilerden hangisi rehberlik ilkelerinden değildir?

47 Rehberlik ilkeleriyle ilgili olarak;
I.Bireysel farklılıklara saygı esastır. II.Gizlilik esastır. III.Bireyi tanımak esastır. IV.Rehberlik ilköğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. V.Rehberlikte bireye kol kanat germe vardır. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? A) III-IV-V B) II-III-IV C) I-II-V D) I-II-IV E) l-ll-lll

48 Bir okulda rehberlik hizmetlerinin kaliteli ve verimli olabilmesi, aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisiyle daha çok sağlanır? A) Rehberliğin tutumsal boyutunda yeterli olmak B) Rehberliğin sosyal boyutunda yeterli olmak C) Ortak ve yeterli bir rehberlik anlayışı oluşturmak D) Rehberlikte gizlilik ilkesine uymak E) Rehberlik uygulamalarında bireysel farklara saygı göstermek.

49 Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerine yön veren ilkelerden biri olamaz?
A) Rehberlik hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir B)Rehberlik kriz durumlarında bireye yönelik olarak sunulan bir hizmettir C) Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır D) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışmasını gerektirir E) Rehberlik bireye dönüktür ve onun değerine önem verir

50 Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru değildir?
A) Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklar dikkate alınır B) Rehberlik hizmetlerinde süreklilik ve gönüllülük esastır C) Bütün öğrencilerin rehberlik ihtiyaçları aynıdır D) Rehberlik hizmetlerinin amaçlarından biri, bireyin çevresiyle etkili iletişim kurmasına yardımcı olmaktır E) Rehberlik hizmetleri bireyin bulunduğu her alanda verilir

51 Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden birisi degildir
Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden birisi degildir? (2001 KMS) A) Tüm bireylere açık olması B) Öğüt vererek gerçekleştirilmesi C) Eğitimin ayrılmaz bir parçası olması D) Her bireyin değerli olduğuna inanılması E) Hizmetlerin bir bütün olması

52 REHBERLİĞİN ORTAYA ÇIKMASINI GEREKTİREN NEDENLER
Aşağıda rehberliğin ortaya çıkmasını gerektiren nedenler sıralanmıştır (Kuzgun, 1992) Meslek çeşidinin artmasıyla seçimin zorlaşması. Bireysel farkların eğitimde dikkate alınmasının zorunluluğu. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte geleneksel aile yapısının bozulması. Çağdaş eğitim anlayışının benimsenmesi. Demokratik toplumlarda bireylere tanınan seçme özgürlüğünün artması. Demokratik yaşamın karar verme gücüne sahip bireyler gerektirmesi. Eğitimde bireyin duygusal yönüne verilen önemin giderek artması. Psikometrideki gelişmeler, ölçme araçlarının çoğalması.

53 Rehberliğin Gelişimini Etkileyen Etmenler
İnsan ihtiyaçlarını karşılama İnsancıl (hümanist) yaklaşım ve insan sevgisi Din Zihinsel sağlık Sosyal değişmeler Öğrencileri bireyler olarak tanıma hareketi Ölçme hareketi Danışman merkezli psikolojik danışma

54 Rehberliğin Gelişimini Etkileyen Etmenler
A) Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Etkenler Hızlı değişmeler sonrası toplumda uyumun güçleşmesi Aile yapısının ve fonksiyonlarının değişmesi Toplumun nitelikli iş gücü ihtiyacının artması B) Felsefi ve Psikolojik Etkenler Toplumda demokratik fikir ve düşüncelerin gelişmesi Demokrasinin eğitime etkisi Psikoloji/Psikometrideki gelişmeler

55 Rehberlik Hizmetlerinin Gelişimi
İlk rehberlik uygulamaları mesleki rehberliğe yönelik olarak başlamıştır. 1908'de Boston'da F. Parsons iş arayanlara yardım hizmetleri verdiği bir büro açmıştır. Bu büroya "Boston Meslek Bürosu" adını vermiş ve kendisine başvuranların ilgi ve yeteneklerini saptayıp kendilerine uygun işlere yerleşmelerine yardımcı olmuştur. Bu hizmetlerin başarıya ulaşması sonucu bir yıl sonra "Meslek Seçimi" adında bir kitap yazan Parsons bu çalışmalarıyla rehberlik hareketinin başlatıcısı olmuştur.

56 Rehberlik Hizmetlerinin Gelişimi
Ülkemizde rehberlik çalışmaları 1950'li yıllarda başlamıştır. Bu yıllarda Amerikalı uzmanlar eğitim sistemimizde incelemeler yapmak üzere Türkiye'ye davet edilmiş, yaptıkları incelemeler sonucu raporlar hazırlayarak yeni uygulamaların başlatılmasını sağlamışlardır.

57 Rehberlik Hizmetlerinin Gelişimi
Bu gelişmeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı gerekli çalışmaları gerçekleştirmiş ve 1953 yılında Talim ve Terbiye Dairesine bağlı olmak üzere Test ve Araştırıma Bürosu kurulmuştur. 1955 de Ankara Demirlibahçe ilkokulunda ilk rehberlik merkezi açılmıştır.

58 REHBERLİK MODELLERİ 1. Mesleki yardım süreci olarak rehberlik
2. Eğitimle kaynaştırılmış rehberlik 3. Klinik yaklaşım olarak ele alınan rehberlik 4. Rehberliği karar verme sürecine yardım olarak ele alan model 5. Gelişimsel rehberlik model

59 REHBERLİK MODELLERİ 1. Mesleki Yardım Süreci Olarak Rehberlik(Persons)
Bu model rehberlik hizmetlerini, meslek seçimine yardım süreci olarak görmektedir. Bu modele göre bireylerin özellikleri ile mesleğin gerektirdiği nitelikler araştırılır, bu iki alandaki özellikler incelenir, bireylerin kendilerine uygun mesleklere yönlendirilmeleri sağlanır

60 REHBERLİK MODELLERİ 2. Eğitimle Kaynaştırılmış Rehberlik
Bu görüşün savunucusu Bruner'e göre eğitim ve rehberliğin amaçları aynıdır. Her ikisi de bireylerin gelişmesini ve uyumlu olmalarını sağlamaya çalışmaktadır.

61 REHBERLİK MODELLERİ 3. Klinik Yaklaşım Olarak Ele Alınan Rehberlik
Rehberliğin bu modelinde bireyin tüm yönleri ile ayrıntılı bir şekilde incelenmesiyle özelliklerinin belirlenmesine ve böylece kendisine uygun kararlar vermesine yardım edilmektedir. Klinik modelde bireyin kişilik özelliklerinin tanınması önemlidir. Geliştirilen birçok testin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bireyin problemini ortaya çıkarmak önemlidir.

62 REHBERLİK MODELLERİ 4. Rehberliği Karar Verme Sürecine Yardım Olarak Ele Alan Model Rehberliği karar verme sürecine yardım olarak tanımlayanlara göre rehberlik, iş ve meslek seçimi gibi kararlar verme sürecindeyken bireye yapılan yardımlardır. Karar vermede bireyin değerleri önemli bir role sahip olduğundan bu yaklaşımda bireyin değerler sistemini incelemek önemlidir

63 REHBERLİK MODELLERİ 5. Gelişimsel Rehberlik
Gelişimsel rehberlik modelinde bireyin tek bir yönüyle değil, bir bütün olarak gelişmesi, bireyin kendisini ve çevresini tanıyan, kendisine uygun seçimler yapabilen bir duruma gelmesi amaçlanmaktadır. Diğer modeller bireyin bir bütün olarak gelişimine önem vermemişlerdir. Sadece tek bir problemle ilgilenmişlerdir.

64 REHBERLİK MODELLERİ ASCA (Amerikan Danışmanlar Birliği) 1979 yılında gelişimsel rehberliği şu şekilde tanımlamıştır; ■ Gelişimsel rehberlik, insan yaşamının her alanındaki eğitimsel ve diğer insani hizmetlere yönelik olarak planlanmış müdahaleleri teşvik eden; bireyin kişisel, sosyal, duygusal, mesleki, ahlaki, duyuşsal ve estetik alanlardaki tüm gelişimini etkin bir şekilde uyaran ve kolaylaştıran bunun yanı sıra bireyin yaşam tarzını oluşturan parçaların bütünleşmesini sağlamak doğrultusunda yürütülen bütün rehberlik çabalarının bir bileşimidir.

65 GELİŞİMSEL YAKLAŞIMLAR GELENEKSEL YAKLAŞIMLAR
Gelişmeyi sağlayıcı ve kolaylaştırıcı yardım hizmeti. Krize yönelik Danışma Tüm gelişim alanlarına yönelik yeterlilik kazandırma Bilgilendirme Hizmeti Öğretmen Odaklı/ Program bütünlüğü Kariyer Bilgilendirme Zaman çizelgesi ile sınırlı Yaratıcı ve Esnek / Amaç Yönelimli Tepkisel Öğretimle kaynaştırılmış Görev Yönelimli Sürekli aşamalı, ardışık uygulamalar Genel ve Yapılanmamış Ölçülebilir, Değerlendirir ve Değiştirir Profesyonel hizmet Statükoyu Devam ettirir Profesyonel müdahale

66 Gelişimsel Rehberlik Müfredatı
Gelişimsel yaklaşım içinde rehberliğin müfredatı bulunmaktadır. Rehberlik müfredatı gelişim dönemlerine, görevlerine ve öğrenme şartlarına dayanarak öğrencinin başarısını artırmaya yardım eden, ona öğrenme becerisi ve deneyimi sağlayan plânlı bir çabadır. Gelişimsel rehberlik programının amaç ve hedefleri öğrenim işlerini kolaylaştırmakla ilgilidir. Kişisel gelişim hedefleri tüm öğretim programının bütünleyici bir parçasıdır. Hedefler kişisel büyüme üzerinde duruyor gibi görünmesine rağmen, sonuçta elde edilen, eğitim programı için hedeflenen çıktılardır.

67 Gelişimsel Rehberlik Müfredatının Amaçları
Amaç 1: Okul ve Çevresini Tanıma Amaç 2: Kendini ve Başkalarını Tanıma Amaç 3: Tutum ve Davranışları Anlama Amaç 4: Karar Verme ve Problem Çözme Amaç 5: Kişiler arası ilişki ve iletişim Becerileri Amaç 6: Okul Başarısı Becerileri Amaç 7: Meslekî Farkındalık ve Eğitimsel Plânlama Amaç 8: Toplumsal Katılım

68 Gelişimsel Rehberlikte Yeterlik Alanları
Gelişimsel Rehberlik Müfredatı Amaçlarından Hareketle, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programında 7 Yeterlik Alanı Belirlenmiştir. Bunlar; Okul ve Çevreye Uyum Eğitsel Başarı Kendini Kabul Kişiler Arası İlişkiler Aile ve Toplum Güvenli ve Sağlıklı Hayat Eğitsel ve Mesleki Gelişim

69 Söz konusu yeterlik alanları birbiri ile ilişkilidir ve birbirinden tam olarak soyutlanamaz.

70 B) Karar vermeye yardımcı bir süreç olarak rehberlik
Bireylerin özellikleri ile mesleklerin özelliklerinin ayrı ayrı incelenmesi ve bunun sonucunda bireylerin özellikleri ile mesleklerin özelliklerinin eşleştirilmesi yoluyla mesleki çalışmaların yapılması, aşağıda verilen hangi rehberlik modeli kapsamında yer alır? A) Parson modeli B) Karar vermeye yardımcı bir süreç olarak rehberlik C) Klinik yaklaşım D) Eğitim süreci ile kaynaştırılmış model E) Gelişimsel model

71 B) Karar vermeye yardımcı bir süreç olarakrehberlik C) Klinik yaklaşım
Aşağıda verilen hangi rehberlik modelinde bireyin yaşamı boyunca içinde bulunduğu gelişim dönemlerini sağlıklı şekilde atlatmasına yardımcı olma amacı söz konusudur? A) Parson modeli B) Karar vermeye yardımcı bir süreç olarakrehberlik C) Klinik yaklaşım D) Eğitim süreci ile kaynaştırılmış model E) Gelişimsel model

72 Türk Eğitimi'nin genel amaçlarından biri "beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler yetiştirmektir". Bu amaç; hangi nitelikteki bir rehberlik anlayışı ile ifade edilebilir? (2003 KPSS) A) Önleyici B) Gelişimsel C) Problem odaklı D) Araştırıcı E) Bilgilendirici

73 Rehberlik anlayışı açısından bireyin olumsuz deneyimleri, aşağıdakilerden hangisi için önemli bir fırsat oluşturabilir? (2004 KPSS) A) Yanılgıya düşmeme B) Lider olma C) Kendini kanıtlama D) Gelişme ve uyma E) Başkalarıyla mücadele etme

74 Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik anlayışının özelliği değildir? (2005 KPSS)
A) Bireyin her yönden kendini geliştirmesine yardım edilmelidir B) Bireylerin gelişim görevlerini gerçekleştirmesine ilişkin yardımları içerir C) Kendini gerçekleştirme hizmetlerin temelindedir D) Bireylere gelişim sürecinde destek olunmalıdır E) Sadece problemi olan öğrenciye yönelik hizmet verilmelidir

75 PDR de Hizmet Türleri

76 BİREY SAYISINA GÖRE REHBERLİK
Birey sayısına göre rehberlik bireysel rehberlik ve grup rehberliği olarak ikiye ayrılır. BİREYSEL REHBERLİK : Rehberlik ya da psikolojik danışma hizmetinin, bir seferde yalnızca bir bireye yapılıyor olmasıdır. GRUP REHBERLİĞİ: Rehberlik ya da psikolojik danışma hizmetinin, bir seferde bir grup bireye aynı anda verilmesidir.

77 TEMEL İŞLEVİNE GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri TEMEL İŞLEVİNE GÖRE REHBERLİK 1.UYUM SAĞLAYICI REHBERLİK 2.YÖNELTİCİ REHBERLİK 3.AYARLAYICI REHBERLİK 4.GELİŞTİRİCİ REHBERLİK 5.ÖNLEYİCİ REHBERLİK 6.TAMAMLAYICI REHBERLİK

78 PDR de Hizmet Türleri TEMEL İŞLEVİNE GÖRE REHBERLİK
UYUM SAĞLAYICI REHBERLİK Uyum sağlayıcı rehberliğin işlevi, uyum sorunu olan öğrencileri tanıyarak, psikolojik durumunu düzeltmek ve mevcut ortama uyum sağlamalarına yardımcı olmak anlamına gelir.

79 PDR de Hizmet Türleri TEMEL İŞLEVİNE GÖRE REHBERLİK
YÖNELTİCİ REHBERLİK Rehberliğin bu fonksiyonu, bireyi tanıma tekniklerini kullanarak onun yeteneklerinin, ilgi ve gereksinimlerinin, kişilik özelliklerinin ve içinde bulunduğu koşulların ortaya çıkarılarak, bireyin de bunları anlamasını sağlayarak, okul içinde bir alan seçmesinde veya bir meslek seçmesinde ona yardımcı olur.

80 PDR de Hizmet Türleri TEMEL İŞLEVİNE GÖRE REHBERLİK
AYARLAYICI REHBERLİK Ayarlayıcı rehberlik, daha çok program yapıcılar ve eğitim planlayıcılarına yardım eder. Ayarlayıcı rehberlik, bireyleri tanıma, değerlendirme ve izleme yoluyla topladıkları bilgileri, rahatlıkla program yapıcıların, geliştiricilerin hizmetine sunabilir ve böylelikle program geliştirme ve iyileştirmede yapılabilecek değişiklikler ve yararlılıkların dayanağı olabilirler. Otokontrol

81 PDR de Hizmet Türleri TEMEL İŞLEVİNE GÖRE REHBERLİK
GELİŞTİRİCİ REHBERLİK Bireyin en iyi şekilde gelişmesini sağlayabilecek yaklaşımların düşünce ve davranışların eğitim kurumlarında yerleşmesini sağlamak ve gelişmeleri engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak için yapılan tüm etkinlik ve çabalar rehberliğin geliştirici işlevi olarak görülmektedir.

82 PDR de Hizmet Türleri TEMEL İŞLEVİNE GÖRE REHBERLİK ÖNLEYİCİ REHBERLİK
Rehberliğin önleyici işlevi, özellikle bazı olumsuz durumları ortaya çıkmadan ve bu durumların birey üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçlar görülmeden önlenmesini vurgular. Eğitim kurumlarında, demokratik ortamların oluşturulması, sınıflarda ve okulda disiplin ve özgürlüklerin dengeli bir şekilde yaşanması için yapılan çalışmalar ve olumsuzlukların ortaya çıkmadan önlenmesi rehberliğin önleyici işlevini göstermektedir.

83 PDR de Hizmet Türleri TEMEL İŞLEVİNE GÖRE REHBERLİK
TAMAMLAYICI REHBERLİK Tamamlayıcı rehberlik, rehberliğin öğretim etkinliklerini tamamlayıcı bir yanı olduğu gerçeğini vurgular. Okullarda yürütülen eğitim-öğretim etkinliklerinin, yeterli düzeyde verimli olabilmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi için rehberlik hizmetleriyle birlikte gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

84 HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK 1 Eğitim alanında psikolojik danışma ve rehberlik 2 Sağlık alanında psikolojik danışma ve rehberlik 3 Sosyal yardım alanında psikolojik danışma ve rehberlik 4 Endüstride psikolojik danışma ve rehberlik

85 HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK Eğitim alanında psikolojik danışma ve rehberlik Rehberlik hizmetlerine gereksinim duyulan ilk alan eğitim alanıdır. Eğitim kurumlarında, öğrencilerin bedeni, zihni, ahlaki ve sosyal açılardan Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarına uygun bir şekilde gelişebilmeleri, kendi problemlerini çözebilmeleri, çeşitli alanlarda beklenen uyumu sağlayabilmeleri, ilgi ve yeteneklerine uygun bir öğrenim görebilmeleri, bir mesleğe yönlendirilebilmeleri konu­sunda kendilerine sistemli ve sürekli bir yardım sağlanabilmesi amacıyla rehberlik çalışmalarının yürütülmesi gereklidir.

86 HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK Eğitim alanında psikolojik danışma ve rehberlik 1.Okul öncesi eğitim 2.İlköğretim 3.Ortaöğretim 4.Yükseköğretim

87 PDR de Hizmet Türleri HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
Sağlık alanında psikolojik danışma ve rehberlik Günümüzde, eğitim ve sağlık ile ilgili kurumların rehberlik hizmetlerine iliş­kin işbirliği içinde çalışma gerekliliği belirgin şekilde artmıştır. Çünkü her iki alanda da temel amaç, insanlara hizmet sunmaktır. Sağlık kurumlarında, özellikle de psikiyatri bölümlerinde ve ruh sağlığı merkezlerinde psikolojik danışma ve reh­berlik hizmetlerinin benimsendiği, tıp kökenli uzmanlarla (Psikyatristler) , tıp kökenli olmayan uzmanların (Klinik Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar) hizmetle­rini işbirliği içinde yürüttükleri görülmektedir.

88 PDR de Hizmet Türleri HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
Sosyal yardım alanında psikolojik danışma ve rehberlik Sosyal yardım kurumları arasında sayabileceğimiz mediko-sosyal merkezlerde, yaşlılar için huzur evlerinde, Çocuk Esirgeme Kurumlarında, Kızılay Derneği ve Sosyal Dayanışma Kurumu gibi kurumlarda rehberlik ve psikolojik danışma anlayış ve uygulamaları hızlı bir gelişme içindedir. Sosyal yardım kurum­larındaki bireyler ruh sağlığı açısından risk gruplarıdır. Bu grupların ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi için bu kurumlarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine duyulan gereksinim gittikçe artmaktadır.

89 HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK Endüstride psikolojik danışma ve rehberlik Endüstri alanında rehberlik hizmetleri, ağırlıklı olarak; sanayi kuruluşlarında işlerin karmaşıklaşıp çeşitlenmesi sonucu ortaya çıkan uyumsuzlukla ve bunların doğurduğu sorunlarla başa çıkmada, personel seçimi ve personelin kariyer geli­şimine yardımcı olmada, çalışanların iş yaşamıyla bağlantılı streslerinin azaltılma­sında, iş arayanların meslekler konusunda bilgilendirilmesinde, mesleğe yetiştir­mede işlev görmektedir

90 PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK 1 Eğitsel rehberlik 2 Mesleki rehberlik 3 Kişisel rehberlik olarak bir sınıflandırma yapılmıştır.

91 PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK Eğitsel Rehberlik Eğitim sürecindeki birey ya da bireylere eğitsel yaşamıyla ilgili bütün sorunlarına yönelik olarak sunulan tüm yardım etkinliklerine eğitsel rehberlik denir. Bu yardım etkinlikleri öğrencinin bir okulu seçmesi girdiği okuldaki alanlardan ve seçmeli derslerden kendine yararlı olanları seçebilmesi için gerekli çalışma alışkanlıklarını  verimli çalışma alışkanlıklarını verimli öğrenme yollarını kazanması gereksinimlerine uygun eğitim programlarına yöneltilmeleri gibi etkinlikleri kapsar.

92 PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK Eğitsel rehberliğin kapsamı  Eğitsel rehberliğin genel amacı öğrenciye öğrenmeyi öğretmektir. Bunu başarabilmek için iç ve dış motivasyonun sağlanması etkili ve verimli ders çalışma yöntemlerinin bilinmesi bilgileri uzun süreli bellekte uzun süre saklayabilmenin yöntemleri karar verme ve seçim yapabilme becerisi eğitsel rehberliğin kapsamına girmektedir. ( Yeşil yaprak )

93 PDR de Hizmet Türleri PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
Eğitsel rehberliğin yoğunlaştığı alanlar 1.  Öğrencilerin uygun okul seçmelerine yardımcı olmak 2.  Okula yeni kayıt yaptıran bireylerin okula uyum süreçlerine yardımcı olmak 3.  Öğrencilerin seçtikleri sınıfta karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olmak 4.  Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak ulaşabilecekleri başarı seviyelerine ulaşmalarına yardım etmek 5.  Öğrencilere etkili çalışma  yöntem ve teknikleri konusunda yardım etmek (Yeşil yaprak )

94 A) Kişisel / sosyal rehberlik B) Eğitsel rehberlik
Derslerine ne kadar çok çalışırsa çalışsın sınavlarda yüksek not alamayan bir öğrencinin hangi rehberlik hizmetinden yararlanması uygun olur? A) Kişisel / sosyal rehberlik B) Eğitsel rehberlik C) Uyum sağlayıcı rehberlik D) Önleyici rehberlik E) Tamamlayıcı rehberlik

95 Aşağıdaki hizmetler hangi rehberlik hizmeti kapsamındadır?
Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetler verilir. A) Mesleki rehberlik B) Eğitsel rehberlik C) Grup rehberliği D) Kişisel-sosyal rehberlik E) Bireyi tanıma hizmetleri

96 Aşağıdakilerden hangisi eğitimsel rehberlik kapsamı içinde ver almaz?
A) Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme B) Öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme C) Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırma D) Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme olarak ele alınır. E) Öğrencilerin kendilerine ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmelerine yardım edilir.

97 A) Kişisel / sosyal rehberlik B) Mesleki rehberlik
Bir sınıfa yeni gelen öğrenciye oryantasyon hizmeti sağlama, aşağıda verilen rehberlik türlerinden hangisinin kapsamında ele alınır? A) Kişisel / sosyal rehberlik B) Mesleki rehberlik C) Önleyici rehberlik D) Ayarlayıcı rehberlik E) Eğitsel rehberlik

98 PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK Mesleki Rehberlik Bireylerin farklı meslekleri tanımaları kendi bireysel özelliklerine uygun meslekleri seçmeleri seçtikleri bu mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişe bilmeleri için kendilerine yapılan yardım hizmetleri olarak tanımlanabilir.

99 PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK Mesleki rehberlikte a) Bireyi tanımak onun yetenek ve ilgilerini belirlemek b) Meslekleri inceleyip tüm özellikleriyle tanımak c) Bireyi kendi özelliklerine uygun bir mesleğe yöneltebilmek için kendi nitelikleriyle mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantı kurarak uygun mesleklere yöneltmek ve meslek arsında bağlantı kurarak uygun mesleklere yöneltmek temel amaçtır.

100 Mesleki rehberliğin en önemli boyutlarından biri de mesleklerin çok yönlü olarak öğrencilere tanıtılmasıdır Aşağıdaki yöntemlerden hangisi öğrencilere meslekleri tanıtmak açısından diğerlerine göre daha etkisiz kalır? A) Mesleklerle ilgili yazılı materyaller B) İşyeri gezileri C) Kısa zamanlı iş deneyimi D) Meslekte çalışanların vereceği konferanslar E) Meslek inceleme grupları

101 PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK Kişisel rehberlik Eğitim sürecinde öğrencilerin kişisel sosyal  gelişim gereksinimlerini karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen rehberlik hizmetlerine kişisel rehberlik denir.(Yeşilyaprak) Kişisel rehberlik eğitsel ve mesleki rehberlik dışında kalan rehberlik hizmetleridir. Bireylerin kendileriyle ilgili kişisel problemlerinin çözümü için yapılan psikolojik yardımlar kişisel rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri olarak tanımlanır.(Can)

102 PDR de Hizmet Türleri PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
Kişisel rehberlik hizmetlerinin kapsamı Atılganlık becerilerini geliştirme Günlük yaşam becerileri geliştirme İletişim becerileri geliştirme Sorun çözme becerileri geliştirme Öfkeyle baş etme becerileri geliştirme Kaygıyla baş etme becerileri geliştirme

103 PDR de Hizmet Türleri PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
Kişisel rehberlik hizmetlerinin kapsamı Çatışma çözme becerileri geliştirme Kar verme becerileri geliştirme Zaman yönetimi becerileri geliştirme Öz saygı geliştirme Sorumluluk ve görev bilinci geliştirme Oto kontrol becerileri geliştirme Özgüven becerileri geliştirme

104 Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir. Bu hizmetler hangi rehberlik hizmeti kapsamındadır? A) Mesleki rehberlik B) Eğitsel rehberlik C) Grup rehberliği D) Kişisel-sosyal rehberlik E) Bireyi tanıma hizmetleri

105 Aşağıda belirtilen durum Rehberliğin hangi problem alanına ilişkin bir çeşididir?
"Teknoloji ve yaşamdaki hızlı değişim günlük yaşamda rehberlik ve psikolojik danışmanın önemini arttırmaktadır. Rehberlik bireyin bu hızlı yaşama uyum sağlayabilme becerilerini geliştirmeli, bireye sosyal uyum zorluklarıyla baş edebilme becerisini kazandırmalıdır." A) Kişisel Rehberlik B) Eğitsel Rehberlik C) Mesleki Rehberlik D) Psikoterapi E) Grup Rehberliği

106 HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK 1.  Okul öncesi eğitimde rehberlik 2.  İlköğretimde rehberlik 3.  Orta öğretimde rehberlik 4.  Yüksek öğretimde rehberlik olarak sınıflandırılabilir.

107 HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK Okul öncesi eğitimde rehberlik Okul öncesi eğitim döneminde çocukların her yönüyle sağlıklı gelişmelerinin, okul ortamına uyum sağlamaları, kapasitelerini ortaya koyabilmeleri için eğitim çalışmalarını rehberlik hizmetleri ile birlikte yürütülmesi gerçeği ortaya çıkmıştır. Özellikle bu dönem için rehberlik hizmetleri, çocuğun kendini kabul, özgüvenini geliştirme, benlik kavramını oluşturma, sosyalleşmeyi sağlama, bağımsızlığını kazanma, bedenini kullanma, merakını gidererek hayal ve isteklerini açığa vurma gibi gereksinimlere yönelik etkinlikleri kapsayacaktır.

108 HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK İlköğretimde rehberlik Bir okuldaki rehberlik çalışmaları; okulun amaçları, imkanları ve ihtiyaçlarının gerek duyduğu alanlarda yoğunlaşabilir. ancak, rehberlik çalışmalarının bütünlüğü açısından her okulda şu alanlarda rehberlik hizmetleri düzenlenmeli ve yürütülmelidir. 1-     Okula ve çevreye alıştırma çalışmaları 2-     Öğrenciyi tanıma çalışmaları 3-     Psikolojik danışma çalışmaları 4-     Bilgi toplama, okula ve mesleğe yöneltme çalışmaları 5-     İzleme ve değerlendirme çalışmaları

109 HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK İlköğretim Rehberlik hizmetleri İlköğretimde sınıf öğretmenliği esastır. Rehberlik hizmetlerini yürütmede öğretmen anahtar konumdadır. Öğretmen çocuk için modeldir. Olumlu sınıf ortamı yaratılmalıdır. Fiziksel etkinlikler ve oyun önemlidir. Aile ile işbirliği en yüksek düzeyde sağlanmalıdır.

110 İlköğretim Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları
1. Öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, özellikleri ile çevrelerindeki fırsatlar arasındaki ilişki kurabilmelerini arttırmak. 2. Başkalarının ihtiyaçlarına duyarlılıkla beraber, sosyalleşme süreçlerini kolaylaştırmak. Sosyal ilgi ve ait olma duygusunu geliştirmek. 3. Eğitsel ve mesleki hedefler oluşturmasına yardım ederek akademik başarısı için gerekli olan içsel bir öğrenme güdüsü geliştirmesine yardım etmek. 4. Çocuğun öz-yönetim, problem çözme ve karar verme konularındaki düzeylerini yükseltmelerine yardım etmek. Eğitimsel süreçlere daha fazla katılmaya teşvik etmek.

111 İlköğretim Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları
5. Çocuğun kendisi hakkında olumlu kavramlar ve tutumlar geliştirmesine, kendini kabul düzeyini artırmasına yardım etmek. Yaşam görevlerini yerine getirme konusunda cesaretlendirmek. 6. Öğrencilerin her türlü gelişim ihtiyaçlarını karşılamaları için ders içi ve ders dışı tüm eğitim programlarına yardımcı olmak 7. Bireyin kişisel özellikleri ile eğitim programlarını bağdaştırmak için öğretmenler, yöneticiler ve tüm çalışanların rehberlik ilke ve yöntemlerini kullanmalarına destek vermek. 8. Ana babalara çocuklarıyla ilgili sorunları çözmeleri ve gelişimlerini destekleme konusunda yardımcı olmak

112 HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK Orta öğretimde rehberlik Ortaöğretim okullarının özellikleri ve bu okullara devam eden öğrencilerin gelişmeleri, gereksinimleri ve sorunları, ilköğretim okullarındakilerinken belirgin şekilde farklılaştığı için psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin özel amaçları, kullanımı, yöntem ve teknikleri ortaöğretim kurumlarında farklılaşmaktadır. Her öğretim düzeyinde uygulanacak rehberlik, o dönemin gelişim özelliklerine uygun ve gelişim görevlerini karşılayabilecek nitelikte olmalıdır. Ortaöğretim döneminde, rehberlik hizmetlerinin sürdürülmesi; “ortaöğretim yani gençlik” döneminin özelliğinden kaynaklanmaktadır.

113 HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
PDR de Hizmet Türleri HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK Yüksek öğretimde rehberlik Üniversite öğrencileri, bağımsızlık, cinsel kimlik ve kişisel benlik yönünden gelişmelerini sağlayarak, uygun davranışları edinirlerken öğretimleri süresince, beslenme, barınma, başarılı olma, aile kurmaya hazırlık, mali koşullarını uygun tutma gibi sorunlarla baş etmek zorundadır. Öğrencilerin bu sorunlarla baş etmesini sağlamak için yükseköğretim kurumlarında “öğrenci kişilik hizmetleri” adıyla birimler oluşturulmuştur.Yükseköğretimde öğrenci kişilik hizmetleri, işlevsel acıdan öğrencilerin kaydından, barınma, beslenme, sınav, başarı durumu,not vb. gibi bir çok alanda yarar sağlamaktadır.

114 Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında yürütülen rehberlik hizmetlerinin farklılaşmasının nedenlerinden biri değildir? A) Rehberliğin amacının yaş düzeyine göre farklılaşması B) Öğrencilerle kurulan ilişkinin biçiminin farklılaşması C) Öğrencilerin psikolojik gelişim özelliklerinin farklılaşması D) Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının farklılaşması E) Öğrenci-öğretmen arasındaki ilişkilerin niteliğinin farklılaşması

115 Öğrencilere etkili ders çalışma yollarını öğretmek rehberlik hizmetlerinden hangisine girer?
A)Eğitsel B)Kişisel C)Mesleki D)Ayarlayıcı E) Önleyici

116 Bireyi tanıma hizmetleri, aşağıda verilen hangi rehberlik türü için önemlidir?
A) Kişisel rehberlik B) Sosyal rehberlik C) Mesleki rehberlik D) Eğitsel rehberlik E) Hepsi

117 Aşağıdakilerden hangisi öğrencilere sunulabilecek kişisel/sosyal rehberlik etkinliklerinden biri değildir? A) Öğrencinin iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olma B) Öğrencinin okula uyum sağlamasına yardımcı olma C) Öğrencinin problem çözme becerisi geliştirmesine yardımcı olma D) Öğrencinin stresle başa çıkmasına yardımcı olma E) Öğrencinin özsaygı düzeyini arttırmasına yardımcı olma

118 Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberlik kapsamında yapılabilecek etkinliklerden biri değildir?
A) Bireyin kendini tanımasına yardımcı olma B) Bireyin bilinçli şekilde doğru kararlar almasına yardımcı olma C) Bireyin kişisel/sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olma D) Bireyin meslek seçimine yardımcı olma amacıyla ihtiyaç duyduğu bilgileri sunma E) Bireyin ilgi alanlarını tanımasına yardımcı olma


"REHBERLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları