Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ø Eğitim süreci içersinde öğretim ve yönetim etkinliklerine paralel olarak, öğrencinin eğitimöğretim etkinliklerinden üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ø Eğitim süreci içersinde öğretim ve yönetim etkinliklerine paralel olarak, öğrencinin eğitimöğretim etkinliklerinden üst düzeyde yararlanmasını sağlamak."— Sunum transkripti:

1 Ø Eğitim süreci içersinde öğretim ve yönetim etkinliklerine paralel olarak, öğrencinin eğitimöğretim etkinliklerinden üst düzeyde yararlanmasını sağlamak ve öğrenim bașarısının yükselmesini geliștirmek, Ø Öğrencinin duygusal, sosyal, fiziksel yönden ortam hazırlamak bir bütün olarak sağlıklı bir șekilde gelișmesine olanak sağlayacak eğitim ortamını yaratmak, giderek öğrencinin kapasitesi ölçüsünde gelișmesine ve kendini gerçekleștirmesine yardım etmektir. Öğrenci kișilik hizmetlerinin amacı:

2 Ø Amacı, öğrencinin eğitim ortamından en yüksek düzeyde yarar sağlayabilmesi için gerekli imkanları hazırlamak ve varolan engelleri kaldırmaktır. Ø Öğrencinin güçlü bir kișilik geliștirmesine ve çevreye uyum sağlamasına,

3 Öğrenci kișilik hizmetlerinin kapsamı: Ø Sağlık Hizmetleri: Öğrencilerin sağlıklarını korumaya yönelik her türlü hizmeti kapsar. Tüm öğrencileri kapsayan sağlık taramaları yapılarak sağlık sorunu olan öğrencilerin kontrolleri yapılır. Aileyle ișbirliği içinde öğrencinin tedavisi sağlanır. Ø Sosyal Yardım Hizmetleri: Öğrencilere burs ve kredi olanakları sağlayarak parasal yardımda bulunmak, gereksinim duyan öğrencileri yurt ya da pansiyonlara yerleștirmek, kantin ve yemekhaneler aracılığıyla beslenme olanakları sunmak, okula rahat geliș ve dönüșleri kolaylaștırmaya yönelik ulașım hizmetleriyle gereksinim duyan öğrencilere iș bulmak gibi çeșitli hizmetleri kapsamaktadır.

4 Ø Sosyal ve Kültürel Hizmetler: Öğrencilere, boș zamanlarını en verimli biçimde değerlendirebilmeleri için eğitim vererek olanaklar sunmak, öğrencilerin ilgilerine göre yönelebilecekleri sportif, sanatsal, kültürel etkinlikleri planlamak ve yürütmek gibi. Ø Özel Yetiștirme Hizmetleri: Öğrencilerin öğrenim bașarılarını desteklemek, bașarısızlıkları önlemek, gereksinim duyan öğrencileri akademik yönden daha da geliștirebilmek için özel olarak yetiștirmek, öğrencilerin özel yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliștirmek için çalıșmalar yapmak, gereksinim duyan öğrencilere çeșitli kurs olanaklarını sunmak.

5 Ø Rehberlik Hizmetleri: § Psikolojik danıșma § Bireyi tanıma § Bilgi toplama ve yayma § Yönlendirme ve yerleștirme § Oryantasyon § Müșavirlik (Konsültasyon) § Araștırma ve değerlendirme § İzleme § Çevre ve veliyle ilișkiler Bu 9 hizmet alanını merkezinde “Psikolojik danıșma” hizmeti yer almaktadır.

6 Psikolojik Damşma: Rehberlik hizmetlerinin merkezinde yer alan psikolojik danışma hizmetleri, rehberliğin tanımında verilen tüm amaçların gerçekleştirilmesinde temeli teşkil eden bir hizmet alanıdır. Zaman içerisinde rehberlik alanının isminin "Psikojik Danışma ve Rehberlik" biçiminde değişmesine yol açacak kadar ön plana geçen bu hizmet alan rehberlik hizmetlerinde en fazla uzmanlığı gerektiren hizmet grubudur. Bireyin kendini tanıması, geliştirmesi, kendisine ve çevresine uyum sağlaması, sorunlarını çözmesi ve sağlıklı kararlar verebilmesi için bireylere yapılan yardımları içerir.

7 Oryantasyon: Öğrencilere okulu,çevresini ve buralarda yararlanabileceği imkanları tanıtmaya yönelik etkinliklerdir. Bireyi Tanıma: Her öğrencinin tüm yönlerini, çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak ortaya çıkarmaya yönelik faaliyetleri içerir. Bireyi tanıma etkinliklerinin temel amacı öğrencilerin kendilerini tanımalarına yardım için gerekli verileri elde etmektir. Bilgi verme : Öğrencilerin ihtiyaç duyacağı eğitsel ve mesleki nitelikli tüm bilgilerin toplanması ve bunların çeşitli yöntemlerle öğrencilere duyurulmasına yönelik etkinlikleri içerir.

8 Müşavirlik: Okul personeli ve velilere yönelik olarak, okulun ve evin öğrenciler için öğrenmeye daha uygun bir ortam olmasını sağlamaya yönelik etkinliklerdir. Bir başka deyişle psikolojik danışma ve rehberlik anlayışının tüm personeli ve velilerce de benimsenmesini sağlayarak öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan etkinlikleri içerir Yerleştirme: Öğrencilerin kendi kişilik özellikleri, ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun derslere, programlara ya da tam zamanlı ya da yarı zamanlı işlere yerleştirilmelerine yönelik etkinliklerdir.

9 İzleme, Değerlendirme, Araştırma: Çeşitli ders, program ya da işlere yerleştirilen öğrencilerin buralardaki başarıları ya da memnuniyetleri, okulda verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden elde edilen sonuçlar, mezunların üst eğitim kurumları ve iş hayatlanndaki durumlarının belirlenmesi ile okulun rehberlik ihtiyaçlarının saptanması gibi etkinlikleri içerir.


"Ø Eğitim süreci içersinde öğretim ve yönetim etkinliklerine paralel olarak, öğrencinin eğitimöğretim etkinliklerinden üst düzeyde yararlanmasını sağlamak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları