Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULLARDA REHBERLİK SERVİSLERİ-HİZMETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULLARDA REHBERLİK SERVİSLERİ-HİZMETLERİ"— Sunum transkripti:

1 OKULLARDA REHBERLİK SERVİSLERİ-HİZMETLERİ

2 OKULLARDA REHBERLİK SERVİSLERİ-HİZMETLERİ

3 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Çağdaş Örgün Eğitimin neresinde yer almaktadır?
Öğrenci Kişilik Hizmetleri Öğretim Yönetim -Sağlık Hizmetleri -Sosyal Yardım Hizmetleri -Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri -Doğrudan PDR Hizmetleri -Özel Eğitim ve Özel Yerleştirme Hizmetleri -Dolaylı PDR Hizmetleri Okul PDR Programı Hazırlama Psikolojik Danışma Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Konsültasyon Oryantasyon (uyum) Anne-Babaya Rehberlik Bireyi Tanıma Çevre İle İlişkiler Bilgi Toplama ve Yayma Araştırma ve Değerlendirme Sevk Yöneltme ve Yerleştirme İzleme ve Değerlendirme

4 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Çağdaş Örgün Eğitimin neresinde yer almaktadır?
Öğrenci Kişilik Hizmetleri Yönetim Öğretim Öğretim insan yaşamının belli dönemlerinde planlı,programlı, destekli genellikle bir belge ile sonuçlanan,bireyde istenen yönde davranışların gelişmesi için uygulanan süreçler toplamıdır.

5 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Çağdaş Örgün Eğitimin neresinde yer almaktadır?
Öğretim Yönetim Öğrenci Kişilik Hizmetleri Öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden en etkili biçimde yararlanabilmeleri ve kendilerini her yönüyle tüm olarak geliştirmeleri için uygun ortam sağlama- ya yönelik hizmetlerin tümü olarak tanımlanmaktadır.

6 Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
Boş zamanları değerlendirme gereksinimi(İnsanların boş zamanlarını kendilerini geliştirmek için kullanmaları gerekir. Bu alışkanlığın da en iyi verilebileceği kurum okullardır.) Meslek seçiminin önemi Öğrenci başarısızlıkları ……………

7 Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 6.Maddesine göre: Okul Kurumu öğrenciye bireysel farklılıklarını dikkate alarak, gizilgüçlerini ortaya çıkarıcı ,kendi ilgi ve yeteneği doğrultusunda yönelme,bu özelliklerinden en üst düzeyde yararlanma ve bir bütün olarak gelişme ortamı oluşturmalıdır.

8 Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin programlanmasında ve yürütülmesinde bu konuyla ilgili MEB Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliği göz önünde bulundurulur.

9 Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Çalışma Aşamaları:
1.Aşama:Okulların Özelliği ,kademe ve türüne göre Çerçeve Programı hazırlanması 2.Aşama:PDR Hizmetlerini yürütmek üzere PDR servisi kurulur. 3.Aşama:PDR danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulması 4.Aşama:Okul PDR Hizmetleri programı sınıf düzeyi,okul türü,öğrenci özelliklerine göre hazırlanır. Çerçeve Programı PDR Sevisi Kurulması PDR Yürütme Komisyonu Okul PDR Programı Haz.

10 5.Aşama: PDR Yürütme Komisyonu programın uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlar.
6.Aşama:Okul müdürü program ile yürütme planın birer örneğini ders yılı başında RAM’a gönderir. 7.Aşama:Okul Müdürü Sınıf Rehber Öğretmenini Belirler ve İş Bölümü yapar. PDR Yürütme Komisyonu Rehberlik programını inceler Okul Müdürü Programı RAM’a gönderir Okul Müdürü öğretmenlere görev bölümü yapması

11 Sınıf Rehber Öğretmeni Sınıfın
Rehberlik Programını PDR Servisine Verir. 8.Aşama:Sınıf rehber öğretmeni okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını planlar ve PDR servisine verir. 9.Aşama:Raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir. 10.Aşama:Okul Müdürü yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bağlı bulunduğu RAM’a gönderir. Sınıf Rehber Öğretmeni İhtiyaç ve Önerilerini PDR Servisine Raporlar Okul Müdürü Yıl Sonu Raporunu RAM’a Gönderir.

12 Okullardaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Sınıflandırılması
Okullarda verilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ulaşmaya çalıştığı nihai nokta; “bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır.”Bu aynı zamanda rehberliğin birinci işlevidir. Rehberliğin ikinci işlevi ise bireyin çevresindeki imkanları öğrenmesine yönelik hizmetler(bilgi verme) Rehberliğin üçüncü işlevi ise,Psikolojik danışmadır.

13 Okullardaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Sınıflandırılması
Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri öğrenciye yönelik doğrudan hizmetler ile yine öğrencinin gelişimine katkı sağlayan dolaylı hizmetler olarak sınıflandırılmaktadır. -Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri -Doğrudan PDR Hizmetleri -Dolaylı PDR Hizmetleri

14 Okullardaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Sınıflandırılması
Doğrudan Öğrenciye Dönük Psikolojik Danışma Ve Rehberlik İçerik olarak öğrencinin birçok yönünü geliştirme ,uyum sağlama ve kendisini tanımaya yönelik olduğu kadar yöneltme,yerleştirme ve izleme hizmetleriyle geniş zaman dilimini kapsamaktadır. -Doğrudan PDR Hizmetleri Psikolojik Danışma Oryantasyon (uyum) Bireyi Tanıma Bilgi Toplama ve Yayma Sevk Yöneltme ve Yerleştirme İzleme ve Değerlendirme

15 Psikolojik Danışma Hizmetleri
Rehberlik servislerinin doğrudan hizmet alanlarının merkezinde bulunan psikolojik danışma hizmeti bu konuda eğitim almış "psikolojik danışmanlar tarafından yürütülür.

16 Psikolojik Danışman MEB Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliğinde rehber öğretmen (psikolojik danışman): "Eğitim-öğretim kurumlarında öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler alanında lisans eğitimi almış personel" olarak tanımlanmıştır

17 Psikolojik Danışma Nedir?
Gelişim süreci içinde kendini tanıma, kabul etme ve kendilerini gerçekleştirme isteği gösteren kişilere, bireysel olarak yada grupla, bu işi kendine meslek edinmiş olan uzmanlarca yapılan düzenli ve sürekli yardımlardır.

18 Psikolojik Danışmanın Amacı
Psikolojik danışma hizmetinin amacı olarak bireyin kendini gerçekleştirmesini sürekli gelişmekte olan bir düzey ve erişilmek istenen genel bir sonuç olarak algılamak gerekir. Kuşkusuz, her psikolojik danışma süreci yada hizmetinin gerçekleştirmek istediği yakın amaçlar bulunabilir.

19 Psikolojik Danışmanın Amacı
Psikolojik danışma yardımında kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli amaçlardan söz edilebilir Bu amaçlar genel olarak bireyin mesleki, eğitsel ve kişisel olan tüm problemleri hakkında daha çok bilinçlenerek kendine en uygun ve gerçekçi bir çözüm bulması yardım olarak özetlenebilir.

20 Psikolojik Danışma Uygulamalarında Genel Ölçütler
Bireysel psikolojik danışma, danışan ile danışmanın uygun bir ortamda yüzyüze yapmış Oldukları danışmaya denir Grupta psikolojik danışma ise adından anlaşıldığı gibi birden fazla danışanla aynı anda yapılan danışmaya denilmektedir

21 Psikolojik Danışma Uygulamalarında Genel Ölçütler
Bireysel psikolojik danışma süresi ortalama 50 dakika iken grupla psikolojik danışmada bu süre 1-1,5 saattir. Oturumları, genellikle, uygun aralıklarla haftada iki kez yapılması önerilmektedir. Ancak, ilke olarak, iki oturum arasında bir haftadan fazla bir süre bulunmamalıdır..

22 Psikolojik Danışma Süreci ne Değildir?
Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmet alanlarının merkezinde bulunan psikolojik danışma hizmetine okul personeli, öğrenci ve velinin yükledi ği anlam ve beklenti çoğu zaman bu hizmetin amacından farklı olmaktadır

23 Psikolojik Danışma Süreci ne Değildir?
Psikolojik danışmada bilgi yenilebilir; ancak psikolojik danışma bilgi verme işi değildir. Psikolojik danışma yol gösterme, tavsiye ve akıl verme, öneride bulunma değildir.

24 Psikolojik Danışma Süreci ne Değildir?
Hangi şekilde verilirse verilsin, psikolojik danışma ikna ederek, inandırarak, önderlik ederek tutum, inanç ve davranışları etkilemek değildir. Psikolojik danışma ikaz ederek, korkutarak, tehdit ederek, fiziksel güç kullanarak davranışları etkileme değildir. Yani, psikolojik danışma disiplin işi değildir.

25 Psikolojik Danışma Süreci ne Değildir?
Psikolojik danışma bireyi türlü işlere, mesleklere ve etkinliklere seçme ve ayırma da değildir. Mülakatla ilgili olsa bile, psikolojik danışma mülakat değildir. Yani, psikolojik danışma ile mülakat eş-anlamlı değildir.

26 Öğrenciyi Tanıma Hizmetleri
"Rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşabilmesi, verimli ve etkili olabilmesi ancak öğrenciyi tanıma hizmetlerine bağlıdır" Öğrenciye sunulacak olan doğrudan hizmetler ile dolaylı hizmetlere temel oluşturmaktadır

27 Öğrenciyi Tanıma Hizmetleri
Öğrencinin fiziksel ve kişisel özellikleri, yetenek ve ilgileri, güçlü ve zayıf yönleri, basarı durumu, amaç ve beklentileri, ailesel özellikleri v.b. yönleri hakkında edinilecek bilgiler ona verilecek psikolojik yardım hizmetinin niteliğini ve önceliğini belirleyecektir

28 Öğrenciyi Tanıma Hizmetleri
Öğrenim yaşamı boyunca öğrencilere onları çeşitli yönleriyle tanımayı amaçlayan bir çok teknik ve testler uygulanmaktadır. Bu test ve tekniklerden elde edilen sonuçlar öğrencinin kendisini birçok yönüyle tanımasına, problemlerini daha iyi anlamasına, böylece isabetli seçimler yaparak gerçekçi kararlar almasına yardımcı olmaktır.

29 Öğrenciyi Tanıma Hizmetleri
Bireyi tanıma çalışmalarının asıl amacı, bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Kuşkusuz danışmanların ve öğretmenlerin de bireyi yakından tanımaları gereklidir ama, bu çalışmaların asıl amacı bireyin kendine ilişkin algı ve değerlendirmelerinin daha zengin ve gerçekçi bir hale gelmesine katkıda bulunmaktır

30 5-SEVK (YARDIM ALMAYA YÖNLENDİRME) HİZMETLERİ
Öğrencilerin yararlanmaları ve yardım almaları amacı ile okul içinde ve okul dışında gereksinim duydukları kişi ve kurumlara yönlendirme hizmetidir.

31 6-Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri
Yöneltme ve yerleştirme hizmetinin ön koşulu; öğrenciyi tanıma, bilgi toplama ve bilgilendirme hizmetidir. Bu hizmetlerin bir sonucu niteliğindedir. Yönlendirme kavramından kasıt öğrencinin adına karar vermek, onu seçeneklerden birini seçmeye ikna etmek değildir.

32 Yönlendirme İle İlgili Rehber Öğretmenin (Psikolojik Danışman) Yapacağı İşler
a) Okulun, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını, yöneltme etkinliklerini de kapsayacak şekilde hazırlar. b) Sınıf öğretmeni / şube rehber öğretmeni ile işbirliği yaparak eğitsel, mesleki, bireysel rehberlik ile bireyi tanıma uygulamaları ve sonuçlarını pasif ve aktif yöneltme sürecinde kullanılmak üzere bütünleştirir, değerlendirir. c) Yöneltme sürecinde ; öğrencilere, okul yönetimine, öğretmenlere, velilere danışmanlık hizmeti verir. d) Veli bilgilendirme toplantısında hazır bulunur, görüşme talep eden ve velilere yöneltme çalışmaları hakkında bilgi verir.

33 İzleme ve Değerlendirme

34 1. OKUL-İÇİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME İZLEME & DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ
Oryantasyon, bilgi toplama ve bilgilendirme hizmetleri sonrasında öğrencilerin okula uyumlarının izlenmesi

35 DOLAYLI PDR HİZMETLERİ

36 DOLAYLI OLARAK ÖĞRENCİYE DÖNÜK HİZMETLER
Öğrenciye direk olarak değil de, dolaylı olarak katkı sağlayan hizmetlerden söz edilecektir. PDR hizmetlerini etkili ve verimli kılan hem de öğrenciye dolaylı olarak yararlar sağlayan hizmetleri kapsar.

37 REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ
-Doğrudan PDR Hizmetleri Psikolojik Danışma Hizmetleri Oryantasyon (Uyum) Hizmetleri Bireyi Tanıma Hizmetleri Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri Sevk (Yardım Almaya Yönlendirme) Hizmetleri Yönetme ve Yerleştirme Hizmetleri İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri -Dolaylı PDR Hizmetleri Okul PDR Programının Hazırlanması Konsültasyon Anne-Baba’ya Rehberlik Çevre İle İlişkiler Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri

38 Okullardaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Sınıflandırılması
Okullardaki rehberlik hizmetleri konusunda şu dört nokta önemlidir; 1. Rehberlik hizmetleri bir bütündür, birbirlerini tamamlar. 2. Hizmetler birbirlerinin alanlarını kısmen kapsasa da kendine özgü etkinlikleri de içerir. 3. Tüm hizmetlerin merkezinde psikolojik danışma yardımı yer alır. 4. Hizmetler arasındaki ilişkiler aynı ağırlıkta ve yoğunlukta olan çok yönlü bir yapıya sahiptir.


"OKULLARDA REHBERLİK SERVİSLERİ-HİZMETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları