Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMDE AKADEMİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMDE AKADEMİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİMDE AKADEMİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

2 2 REHBERLİĞİN TANIMI Rehberlik kişinin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçeklerştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen Akademik yardımlardır (Kepçeoğlu, 2001). Öğrencilerin başarılı davranış kazanmalarını sağlamak ve yanlış davranışlar kazanmalarını önlemek için onlara rehberlik etmek gerekmektedir. Her öğrenci kendine özgü bir şekilde öğrendiğinden rehberlik etme etkinliği öğrenciye göre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca rehberlik ve Akademik danışma hizmetleri, bir uzmanlık alanı olarak profesyonel düzeyde yürütülecek hizmetleri kapsar.

3 UZAKTAN EĞİTİMDE REHBERLİK
3 UZAKTAN EĞİTİMDE REHBERLİK Uzaktan eğitimde kurum ve kuruluşları farklı ortam ve coğrafyadaki öğrencilere eğitim hizmeti sunan bir sistem olarak çağdaş eğitimin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Uzaktan eğitimde rehber rolünü de üstlenmesi gereken öğretmen, öğrenenlerle birebir ilgilenilmesi, onların derse daha fazla katılmalarını sağlama yönünde önerilerde bulunulması, yol gösterilmesi göreviyle de görevlidir. Uzaktan eğitim, çeşitli nedenlerle (yaş, hastalık, coğrafi uzaklık, ailevi durumlar, zaman ve para sıkıntısı vb.) örgün okul ve eğitim kurumlarında eğitim/öğretim olanağı bulunmayan kişilere, çeşitli türdeki basılı, yüz yüze eğitim (rehberlik ve akademik danışmanlık gibi) ve elektronik materyaller kullanılarak eğitim/öğrenim olanağı sunan bir eğitim yönetimidir.

4 AKADEMİK DANIŞMA HİZMETLERİ
4 AKADEMİK DANIŞMA HİZMETLERİ Akademik yardıma ihtiyacı olan ve yardım alana ‘Danışan’, yardım edene ise ‘Akademik Danışman’ denir. Akademik danışma sadece bir danışan ve danışman arasındaki bir görüşme ise buna ‘bireysel Akademik ‘danışma’, birden fazla danışanla aynı anda görüşme şeklinde yürütülüyorsa buna da ‘grupla Akademik danışma’ denir. Bireysel danışmada görüşmelerin ne kadar süreceğini genellikle danışanın sorununun niteliği ve danışmaya olan ihtiyacı belirler. Görüşmelere devam edip etmemeye danışan ve danışman birlikte karar verir. Akademik danışma oturumunda gerçekleştirilebilecek amaçlar kısa vadeli, bir kaç akademik danışma ile bireyin mevcut sorunlarının giderilmesi amaç olarak gösterilebilir. Kendini gerçekleştirme ise Akademik danışma yardımının uzun vadeli amacıdır.

5 AKADEMİK DANIŞMANIN İLKELERİ
Akademik danışma demokratik, insancıl kuralların işlediği bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Danışma herkese açık olmalıdır. Danışma, en etkili biçimde olabilmesi için video videolu göreüşme tarzı olmalıdır. Danışanla danışman arasında bir duygusal yakınlık kurulmalıdır. Danışma karşılıklı saygı, güven içtenlik oluşmasını ve iki yanlı gönüllülüğü gerektirmektedir. Danışma rahat ve uygun bir ortamda yürütülmelidir.

6 AKADEMİK DANIŞMANIN İLKELERİ
Danışan ne denli sorunlu olursa olsun, bir hasta olarak değil, normal bir kişi olarak karşılanmalıdır. Danışman, başkası adına karar verme, seçim yapma hakkına sahip olmadığı bilinciyle davranmalıdır. Danışanla ilgili eleştirme, yargılama, değerlendirme yapmamalıdır. Akademik danışma hizmeti, bu işi kendine meslek edinmiş kişilerce yürütülmelidir. Akademik danışma sürekliliği olan bir hizmettir. Danışmaya özgü ahlak kurallarına uyulmalıdır.

7 AKADEMİK DANIŞMADA UYULMASI GEREKEN ETİK KURALLAR
Akademik danışma hizmetleri ile ilgilenen ve bu konularda sorumluluk alan uzmanların sürekli olarak verdikleri hizmetin kalitesini yükseltmeye çalışması; bunun için mesleki hazırlığını yine sürekli olarak yenilemeye ve geliştirmeye çaba göstermesi gerekir. Uzmanlar Akademik danışma hizmetlerinin bireyin özgürlük ve bütünlüğüne dayanan bir felsefesi ve bu hizmetlerin bütünlüğüne dayanan bir felsefesi ve bu hizmetlerin kendine özgü etik kuralları bulunduğunu kabul etmek; mesleki uygulamalarında her zaman bu felsefe ve etik kurallar doğrultusunda davranmak zorundadır. Akademik danışma hizmetlerinde uygulamalarda bulunan uzmanlar bu hizmetlerin toplumda benimsenmesi ve yaygınlaşması ve böylece bir meslek olarak gelişmesi için bu mesleklerin çevrede tanıtılması ve böylece bu hizmetler hakkında olumlu bir kamuoyu gelişmesine çaba göstermelidir.

8 AKADEMİK DANIŞMADA UYULMASI GEREKEN ETİK KURALLAR
Akademik danışma uzmanları kendi meslektaşlarından her zaman etik kurallara uygun davranışlar beklemelidir. Uzmanlar görevli bulundukları kurumun amaç ve ilkeleriyle genel bir uyum içinde, Akademik danışma hizmetlerinin dayandığı temel felsefe ve etik anlayışların kurumun diğer üyeleri tarafından da benimsenmesi yolunda çaba göstermelidir. Uzmanlar kendi çalışmaları hakkında gerektiğinde arkadaşlarına, diğer kişilere, üst yöneticilere ya da kamuya bilgi verirken mesleki etik kurallar içinde kalmalı, verilen bilginin doğru ve sunuş biçiminin duruma uygun olmasını sağlamalıdır.

9 AKADEMİK DANIŞMADA UYULMASI GEREKEN ETİK KURALLAR
Akademik danışma hizmeti veren uzmanlar, Akademik yardım isteyen danışmanların sahip olduğu tüm seçme ve karar verme haklarına saygılı olmak ve bu hakların devamını sağlamak zorundadır. Akademik danışma uzmanları kurduğu Akademik danışma ilişkisini ve bu ilişki süresince danışanlar hakkında edindiği bilgileri gizli tutmak zorundadır. Akademik danışma ilişkisi sırasında başka kişiler için açık ve yakın bir tehlikenin bulunduğu anlaşıldığında danışman, danışan kişinin kimliğini açığa vurmaksızın durumu ilgili sorumlulara bildirmeli ve durumun gerektirdiği önlemleri almalıdır.

10 AKADEMİK DANIŞMADA KULLANILABİLECEK BAZI TEKNİKLER
1. Dinleme Tekniği: Akademik danışmanın başlangıcında, ilk konuşmadan sonra, danışman danışana kendisini ve sorununu anlatmasına yardım ve danışanın yararlanabileceği atmosferi oluşturma düşüncesi içindedir. Bu durumda danışman aktif bir dinleyici olmak durumundadır.

11 AKADEMİK DANIŞMADA KULLANILABİLECEK BAZI TEKNİKLER
2. Yansıtma ve Açıklığa Kavuşturma Teknikleri: Bu teknikte esas, danışanın düşünce ve duygularına tepkilerde bulunmaktır. Böylece danışman, danışanı dinlediğini, anlamaya çalıştığını ve yanlış anlamış ise düzeltilmesini istediğini göstermekte ve ayrıca danışanın karmaşık bir biçimde anlatmaya çalıştığının özüne ilişkin açıklamalarla ona yardım etmeyi amaçlamaktadır.

12 AKADEMİK DANIŞMADA KULLANILABİLECEK BAZI TEKNİKLER
3. Yorumlama: Danışmanın, danışanın belirlenen akademik danışma amacına doğru gelişme göstermesine onun düşüncelerini ve duygularını daha örgütlenmiş ve tutarlı bir yapıda ortaya koymasına yardım etmesi olmaktadır. Yorumlama olaya danışanın kontrolüne girebilecek düzeyde bir yapı, çerçeve kazandırmak olmaktadır.

13 TEŞEKKÜRLER


"UZAKTAN EĞİTİMDE AKADEMİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları