Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TALAS LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TALAS LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ"— Sunum transkripti:

1 TALAS LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

2 REHBERLİK NEDİR?

3 Bireylere kendilerini ve çevrelerini, toplumda karşılaşacakları imkanları tanıma, karar verme ve

4 problem çözme süreçlerinde becerilerini geliştirme, duygu ve düşüncelerini etkin biçimde ifade edebilme,

5 ilgi ve yeteneklerinin farkında olma ve potansiyellerini açığa çıkartmaya yönelik olarak planlı, programlı ve alanında uzman kişilerce sunulan yardım hizmetidir.

6

7 Rehberlik bir süreçtir:
Rehberlik bir anda olup biten bir iş değildir.

8 Rehberlik bireye yardım etme işidir:
Rehberlik yardımı psikolojik bir yardımdır.

9 Rehberlik yardımı bireye dönüktür:
Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey vardır. Okul ortamında rehberliğin ilgilendiği birey, öğrencidir.

10 Rehberlik bilimsel bir hizmettir:
”Rehberlik çalışmaları bilimseldir.” Rehberlik yardımının dayandığı bilimsel ilkeler ve yöntemler vardır.

11 Rehberliğin temeli, bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardım etmektir.

12 Kendini gerçekleştirmekte olan birey ise;
Kendi kimliğini gerçekçi olarak algılar. Potansiyelinin farkındadır, nereye ulaşabileceğini bilir ve bu çerçevede hedeflerini belirler.

13 Kendi değerlerini geliştirir, diğer insanların sahip olduğu değerlere saygı duyar.
Değişmekte olan dünyanın, gelişmekte olan bir parçası olduğunun farkındadır

14 REHBERLİĞİN İLKELERİ

15 1.Rehberlikte bireye ve onun kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı esastır.

16 2.Rehberlik hizmetleri, eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasını oluşturur.

17 3.Etkili bir rehberlik hizmeti bireysel farkları dikkate alan eğitim sisteminde gerçekleşebilir 4.Rehberlik tüm bireylere yöneliktir

18 5.Rehberliğin amacı, bireylerin bir bütün olarak gelişmesine yardımcı olmaktır. 6.Rehberlikte süreklilik esastır.

19 7.Rehberlik hizmetleri bireye ve onun geleceğine yöneliktir.

20 8. Bireyin zayıf yönlerinden çok güçlü yönleri üzerinde durur. 9
8.Bireyin zayıf yönlerinden çok güçlü yönleri üzerinde durur. 9.Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır.

21 10.Rehberlik hizmetleri okulda öğrenci ile ilişkili tüm kişilerin işbirliği ile gerçekleşir.

22 11. Rehberlik tekniklerini uygulamak bir uzmanlık işidir
11.Rehberlik tekniklerini uygulamak bir uzmanlık işidir. Rehberlik; planlı, programlı, örgütlenmiş, profesyonel bir düzeyde uygulanmalıdır.

23 12. Tek tip bir rehberlik programı yoktur
12.Tek tip bir rehberlik programı yoktur. Rehberlik programı, öğrencilerin gereksinimlerini ve olanaklarını göz önüne alınarak hazırlanır

24 REHBERLİK MESLEKİ EĞİTSEL KİŞİSEL Olmak üzere 3’e ayrılır.

25 Mesleki rehberlik

26 Bireylerin meslekleri tanımaları,
kendi niteliklerine uygun meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri konusunda yapılan yardımlardır.

27 Eğitsel rehberlik

28 Eğitsel Rehberlik; öğrencilere okul seçme, okula uyum sağlama, alan ve ders konusunda sağlıklı eğitsel tercihler yapma, verimli çalışma alışkanlıkları kazandırma, öğrenme güçlüklerinden kurtularak başarılı olma,yeteneklerini geliştirme ve zamanı iyi kullanma konularında yardımı içerir

29 KİŞİSEL REHBERLİK

30 Eğitim sürecinde öğrencilerin kişisel-sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen rehberlik hizmeti kişisel rehberliktir.

31 PSİKOLOJİK DANIŞMA NEDİR
PSİKOLOJİK DANIŞMA NEDİR? Psikolojik danışma, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, varolan problemlerini çözme ve benzeri konularda

32 tarafsız, kişilik haklarına
saygılı, güven ve gizliliğe önem veren- eğitimli danışmanlardan yardım aldığı bir gelişim sürecidir.

33 Bu Hizmetler Yürütülürken Şu Hususlara Dikkat Etmek Gerekir; • Rehberlik; bireye doğrudan yapılan tek yönlü bir yardım değildir.

34 • Bireyin yapamadıklarını onun yerine yapmak değildir

35 • Bireyin sadece bir yönüyle ilgilenmek değildir.
• Disiplin, yargılama ve ceza verme işi değildir. • Sadece bilgi aktarma işi değildir.

36 Okullarımızda Yürütülen Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları;
Öğrencinin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle tanımasına,

37 Gelişimine yardımcı olacak fırsatları, okul içi ve dışı eğitim olanaklarını, meslekleri, toplumun beklentilerini tanımasına,

38 Temel eğitimden başlayarak ilgi ve yeteneklerine uygun bir üst programı tanıyıp seçmesine,

39 Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine

40 Ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.

41 REHBERLİK NEDİR, NE DEĞİLDİR?

42 Rehberlik ne değildir? Rehberlik çocuğun elinden tutup yürütmek, bütün ihtiyaçlarını karşılamak değildir.

43 Rehberlik öğrenciyi korumak, her sıkıntıdan kurtarmak, problemlerini çözmek için doğrudan yardım yapma değildir.

44 Rehberlik öğrenciye öğüt vermek, telkinde bulunmak, tavsiye yapmak değildir.

45 Rehberlik öğrencilere test uygulamak, anket yapmak, fiş doldurmak dosya tutmak gibi rutin işler değildir.

46 Rehberlik okulda disiplini
sağlama, öğrencileri tehdit etme, kontrol altında bulundurma, onları yargılama işi değildir.

47 Rehberlik idarenin istek ve arzularını öğrencilere empoze etmek, öğrenci ile okul idaresi arasında aracılık etmek işi değildir.

48 Rehberlik öğrencilerin devamsızlıklarını incelemek, karne yazmak sekreterlik yapmak değildir. Rehberlik öğrenciyle ahbaplık etmek, sohbet yapmak, dertleşmek değildir.

49 Rehberlik bilgi vermek, ikna etmek inandırarak ve önderlik ederek çocukların davranışlarını etkilemek değildir.

50 Rehberlik Nedir? Rehberlik öğrencinin kendisine yardım etmesi ağırlıklı çalışmalardır. Rehberlik isteklilik ve gönüllülüğe dayalı bir yardımdır.

51 Rehberlik öğrencinin kendisini tanıması ortaya koyması, kendi kararlarını kendisi vermesi, kendi hayatını kendisi yönlendirmesi ve sonuçlarında sorumlu olması işidir.

52 Rehberlikte öğrenci hakkında hazırlanan test, anket, bilgi toplama amaç değil, öğrencilere yardımcı olmak için kullanılan araçtır

53 Rehberlikte, danışan öğrencilerin özellikleri ne olursa olsun, hasta olarak algılanmaz ve özelliklerine kişiliklerine saygı duyularak yürütülen çalışmalardır.

54 Rehberlikte ilişkiler tek yönlü olmayıp, rehber ile öğrencinin karşılıklı saygı, hak, sorumluluk işbirliğine dayalı bir etkileşim ilişkisidir.

55 Rehberlikte öğrenci hakkında edinilen bilgiler açık yakalama, tehdit etme baskı aracı olarak kullanılmayıp gizli ve özel her türlü bilgiler onun en verimli gelişimi için kullanılır ve gizli tutulur.

56 Rehberlik öğrencinin karşılaştığı veya ileride karşılaşacağı problemler için öngörü kazandırmak, problemlere hazır hale getirmek, çözüm için beceri ve anlayış oluşturmaktır.

57 Rehberlik disiplin işi değildir
Rehberlik disiplin işi değildir. Yalnız öğrencilere her türlü uyumları için, program ve birlikte yaşama, bilmeden hatalara düşmemeye yönelik kurallar hakkında bilgi verilebilir.

58 Rehberlik bireyin benlik ve kişilik gelişimine yardımcı olmaktır
Rehberlik bireyin benlik ve kişilik gelişimine yardımcı olmaktır. Rehberlik öğrencilerin her türlü eğitimi ve gelişimi için uygun ortam yaratmaktır.

59 BAHAR ÜNAL AĞAÇ PSİKOLOJİK DANIŞMAN


"TALAS LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları