Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarih Bilimleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarih Bilimleri."— Sunum transkripti:

1 Tarih Bilimleri

2 Tarih Bilimleri Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek, sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.

3 Tarih biliminin arkeoloji ve antropoloji gibi pek çok yardımcı bilimi vardır.

4 Arkeoloji (Kazıbilim)
Kazı gibi yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihi yapıtları, kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen bir bilimdir. Özellikle yazılı kaynakların olmadığı dönemlerin aydınlatılması açısından önemlidir. Arkeolojinin en zengin kaynakları Orta Doğu’da bulunmaktadır.

5 Kronoloji Tarihi bir olay için en önemli unsur zamandır. Kronoloji de olayların gerçekleştiği zamanlar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmasına yardımcı olur.

6

7 Coğrafya Tarihi olayların gerçekleştiği mekanın, iklim, konum, ekonomi faaliyetleri ve yeryüzü şekilleri gibi açılardan incelenmesi bilimidir.

8 Antropoloji İnsan ırklarını inceleyen bilim dalıdır. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerini aydınlatılmasına yardımcı olurken iskelet ve kafatası gibi kalıntıları kullanırlar.

9 Etnografya Eski medeniyetlerin örf ve adetlerini, yaşayış biçimlerini, kültürlerini inceleyen bilime etnografya denir.

10 Nümizmatik Eski paraları inceleyerek dönemin medeniyetleri hakkında incelemeler yapan nümizmatik bilimi, bulunan paraların üzerindeki yazılar ile o medeniyetin mali gücü ve hükümdarıyla ilgili önemli ipuçları verir.

11 Heraldik Heraldik, armaları inceleyen bilim dalıdır. Armaların üzerindeki semboller de tarihin aydınlatılmasında önemli bir rol oynar.

12 Paleografi Eski yazıların okunmasını sağlayan, yazıları tür ve şekillerine göre inceleyen bilim dalıdır. Toplumun kullandığı dili ve yazıyı bilmek o topluma dair pek çok bilgi verir.

13

14 Tutankhamun Etkinlik

15 Tutankhamun Etkinlik

16 Sonuç: Tutankhamun’un fiziksel özellikleri, elde edilen veriler ile bilgisayar ortamında hazırlanmış, yaşına, ülkeyi nasıl yönettiğine ve kişiliğine dair pek çok sonuca ulaşılmıştır. Elde edilen bilgiler ise bir kitapta toplanmıştır.

17 Epigrafi Kitabelerin yerlerini tespit eden, onları çözümlemeye ve yorumlamaya çalışan bilimdir.Filoloji ve paleografi bilimleri ile iş birliği içerisinde olup kitabelerin ait olduğu dönem hakkında bilgiler verir.

18

19 Hukuk Toplum içerisinde ki düzeni sağlayıp insanların toplumla ve devletle olan ilişkilerinin düzenli olabilmesi için konulan kurallardır.

20 Ülkemizde Hukuk… Ülkemiz de hukuk alanında birçok fakülte ve dernek açılmıştır.

21 Edebiyat Edebiyat insanların duygu ve düşüncülerini söz ve yazı ile etkili bir biçimde anlatabilme sanatıdır.

22 Felsefe Akıl ve mantık ilkelerine uygun düşünmeyi konu alan bir bilimdir.Tarihin ve felsefenin ortak olarak çalıştığı kol ise ‘ Tarih felsefesidir ’.

23 ‘Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.’ –Aristoteles-

24 Sosyoloji Sosyoloji genel olarak toplumsal olayların bağlı olduğu kuralları, toplum tarafından kurulan kurum ve kuruluşların insan ve toplum yaşamına olan etkilerini araştırarak tarih bilimine katkıda bulunur.

25 Filoloji Filoloji genel olarak var olmuş ve var olmaya devam eden dilleri inceler. Diller arasındaki bağları inceleyen bu bilim toplulukların yakınlık derecelerini ortaya koyarak tarih bilimine yardımcı olur.

26

27 Diplomatik Devletler arası yazışmaları ve anlaşmaları inceleyen bilim dalıdır. Ayrıca belgelerin sahte olup olmadıklarını, hangi makamdan hangi makama yazıldıklarını ve bu belgelerin ne anlama geldiğini inceleyen bilimdir.

28 İstatistik İstatistik belirli bir konu hakkında veri toplama ve bu verileri tablo ve grafiklerle özetleyip sonucu yorumlayarak bir çok konu hakkında geleceğe ilişkin tahminler yapan bir bilimdir.

29 NÜFUS GRAFİĞİ

30 Ekoloji Ekoloji canlıların kendi içlerinde ve toplum ile olan ilişkilerini inceleyen ve doğanın korunması adına çalışmalar yapan bilimdir.Doğanın üretim ve tüketim faaliyetlerinin bozulması sonucu bu bilim dalı doğmuştur.

31 Kimya Bulunan eserlerin hangi dönemden kalma olduklarını inceleyen bilimdir. Araştırmalarda carbon- 14 maddesi kullanılmaktadır.

32 CARBON-14 Kimya bilimine ait olan bu madde . Fosil ve kalıntıların hangi döneme ve devlete ait olduğunu ve yaşını belirlemede büyük önem taşır.

33 Sanat Tarihi Görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır. Sanatın tanımına dair fikirler tarih boyunca sürekli değişmesine rağmen sanat tarihi sanattaki değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunları sınıflandırmayı yaratıcılık yoluyla şekillendirilmelerini anlamayı ve yorumlamayı amaç edinmiştir.

34 Kaynakça: Tarih Kitabı


"Tarih Bilimleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları