Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM İÇERİĞİ Süreç Nedir? Neden Süreç Yönetimi?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM İÇERİĞİ Süreç Nedir? Neden Süreç Yönetimi?"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM İÇERİĞİ Süreç Nedir? Neden Süreç Yönetimi?
Okulun Süreçlerinin Tanımlanması Okulun Temel Süreçleri Alt Süreçleri Detay Süreçleri Okulun Süreçlerinin; Amacı Sınırları Sürecin Başlangıç Etkinliği Sürecin Bitiş Etkinliği Akış Şeması Girdisi Çıktısı Tedarikçisi/Tedarikçileri Sürecin Müşterisi/Müşterileri Sürecin Performansı Göstergeleri ve hedefleri

2 Yönetimde kalite Sonuçlara odaklı denetimlerle değil, süreçlerin sürekli sorgulanarak geliştirilmesiyle oluşur.

3 Sadece sonuca odaklanan, sonunda...
yıkılır

4 Süreç Nedir? ÖLÇME S Ü R E Ç GİRDİ ÇIKTI
F F F F S Ü R E Ç AMAÇLANAN BİR ÇIKTIYI ELDE ETME FAALİYETLERİ (İŞLEMLERİ)

5 Süreç Nedir? Süreçlerde yapılan faaliyetler (işlemler) sonucu girdiler çıktılara dönüşür. Fiziksel Dönüşüm Konumsal Dönüşüm Değersel Dönüşüm Bilgisel Dönüşüm

6 5-Katma değer oluşturan
Süreç Özellikleri 1-Tanımlanabilen 2-Ölçülebilen 3-Yinelenebilen 4-Kontrol edilebilen 5-Katma değer oluşturan

7 1-Tanımlanabilirlik Sürecin temel unsurlarının belirlenebilmesi özelliğidir. Bunlar; Tedarikçiler, Girdiler(Bilgi, Metot, Hizmet Alanının Talebi), Çıktılar(Rapor, Bilgi, Hizmet), Hizmet Alanlar, Süreç performans ölçümleri(Hizmet Alanların sesi), Süreci oluşturan faaliyetler, olarak tanımlanabilir ve belgelenebilir olmalıdır.

8 3-Yinelenebilirlik Süreci harekete geçiren girdilerin işlenmesi sonucu oluşan çıktının Hizmet alanların ihtiyaç/beklentilerini devamlı karşılayabilmesi özelliğidir. (Ayrıca, bir sürecin yinelenebilir olması için; faaliyetler açıkça tanımlanmalı, uygulayıcılar tarafından tam olarak öğrenilmelidir)

9 4-Kontrol edilebilirlik
Süreç sorumlularının süreç performansından her zaman bilgi sahibi olabilmesi ve gerektiğinde düzeltici faaliyetleri yerine getirebilmesi özelliğidir.

10 5-Katma Değer Oluşturabilirlik
Kaliteli çıktı, Hizmet alanların memnuniyetinde olumlu etki, oluşturma özelliğidir

11 Sürecin Temel Unsurları
1-Tedarikçiler:Sürecin girdilerinin birini veya birkaçını temin eden kişi veya kuruluşlardır 2-Girdiler:Sermaye, İşgücü, Zaman, Ekipman,vb.Süreç girdileridir. 3-Çıktılar:Girdilerin, süreç içinde hizmet alanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde katma değer oluşturmasını sağlayan dönüşümün sonucudur. 4- Hizmet alanlar:Sürecin çıktılarını kullanan kurum içinden veya dışından gerçek veya tüzel kişiliklerdir

12 EĞİTİMDE BİLGİSEL DÖNÜŞÜM
Beceri Davranış Tutum Değer S Ü R E Ç Hizmet alanlar GİRDİ ÇIKTI F F F F TEDARİKÇİLER

13 SÜREÇ YÖNETİMİ-Deming Çarkı
Planla Önlem al Uygula Kontrol et

14 Eğitimde Süreç Yönetimi
İnsan Kaynağının seçimi ve eğitimi, Eğitim ortamının hazırlanması, Ders araç ve gereçleri, Eğitim Programları, Eğitim öğretim faaliyetleri, Rehberlik hizmetleri, Ölçme ve değerlendirme

15 Yönetim ve Organizasyon
GİRDİLER İŞLEMLER SONUÇLAR Süreçler 1) Yönetsel 2) İşlevsel süreçler Öğrenci İşleri Personel İşleri Öğretim İşleri Eğitim İşleri İşletmecilik 3) Detay Öğrenci ile ilgili sonuçlar Finansal Sonuçlar ve Temel Performans Sonuçları Planlama Çalışanlarla ilgili sonuçlar İnsan Kaynakları Yönetimi Yönetim ve Organizasyon Veli ile ilgili sonuçlar Maddi Kaynakların ve Bilgi Birikiminin Yöntimi YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME

16 Fonksiyonel Yönetim “Süreçlerle Yönetim” Dikey, Fonksiyonel Yönetim
Süreçlerle çakışan Fonksiyonel Yönetim Fonksiyonlarla çakışan Süreçlerle Yönetim Yatay, Süreçlerle Yönetim

17 FONKSİYONEL YÖNETİM Fonksiyonel yönetim, iş bölümü ve hiyerarşiye dayanır. İş, istenen sonuçları elde etmek için birbirini takip eden faaliyetlerdir. Hiyerarşi ve fonksiyonel bölünme işin doğal akışını engeller.

18 NEDEN SÜREÇ YÖNETİMİ Önceliklere Hizmet alanlara Odaklanabilmek
Ben yerine biz Kaynakların etkili kullanımı Hızlı karar Sorumlulukların netleşmesi

19 4.SINIF S.BİL. 5.SINIF S.BİL. ÖĞRETİM SÜRECİ TÜRKÇE RESİM-İŞ MATEMATİK

20 GİRDİ GİRDİ GİRDİ GİRDİ İŞLEM ÇIKTI TÜRKÇE RESİM-İŞ MATEMATİK
5.SINIF S.BİL. ÖĞRETİM SÜRECİ TEDARİKCİ TÜRKÇE RESİM-İŞ MATEMATİK 4.SINIF S.BİL. Oran ve orantı Türkçe’yi Doğru kullanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersleri ve Öğretmenleri Türkçe, Matematik, Resim-İş, Renkleri tanıma HARİTA ÜZERİNDE VERİLEN BİR UZUNLUĞUN GERÇEK UZUNLĞUNU ÖLÇME BECERİSİ ÖĞRENME ÖĞRETME FAALİYETİ Uzunluk Ölçüleri Bilgi Beceri Davranış GİRDİ GİRDİ GİRDİ GİRDİ İŞLEM ÇIKTI

21 Süreç yönetimi çalışmasına başlamadan önce yapılması gerekenler
Süreç hakkında bilgi topla Önem sırasını sapta Süreç Haritası çıkar

22 Süreçlerin Belirlenmesi
TEMEL SÜREÇLER ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER

23 Süreç Hiyerarşisi Ana Süreç, bir çok bölümü kapsayan ve içerisinde birden çok sürecin bulunduğu süreçlerdir. Ana sürecin içerisinde yer alan süreçlere ise “alt süreç” adı verilir. Alt sürecin altında da süreçler bulunabilir. Bu süreçlere “alt alt süreç” veya “detay süreç” adı verilir. Sonunda bir çıktısı olmayan ve tek başına bir anlam ifade etmeyen işlemler ise aktivite olarak tanımlanır.

24 Süreç Hiyerarşisi TEMEL SÜREÇLER ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER

25 Süreç Haritası Süreç haritası tüm süreçlerin birbirleri ile olan ilişkilerini şekillerle gösterme biçimidir. Bu çalışmayı yapabilmek için öncelikle süreçlerin hiyararşik olarak analizi ve tanımlanması gerekir. Süreçler hiyerarşik olarak tasnif edildiğinde; ana, alt, detay (veya alt alt) ve aktiviteler şeklinde süreçleri tasnif etmek gerekir.

26 5. Kriter: SÜREÇLER Bir okulda süreçler; yönetimsel ve işlevsel olmak üzere iki başlıkta ele alınabilir. Yönetimsel Süreçler Karar verme Planlama Organize etme İletişimi sağlama Etkileme Koordinasyon sağlama Değerlendirme B. İşlevsel Süreçler Öğrenci işleri Personel işleri Öğretim işleri Eğitim işleri İşletmecilik

27 Örnek Süreç Hiyerarşisi
ANA SÜREÇLER ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER Öğrenci kayıt kabul Hizmet Alan Süreçlerinin Yönetilmesi İlişkilerin başlatılması ve sonuçlanması Süreci Nakil isteme ve gönderme İlişkilerin Yürütülmesi Süreci Hizmet alan Memnuniyeti Ölçme Süreci Öğrenci belgeleri düzenleme Çalışanların yönetilmesi ve geliştirilmesi Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi süreci Okul-Aile birliği Veli toplantıları Personel özlük işleri süreci Devam takip Rehberlik Hzm.

28 Süreç haritasında tasnif üç veya dört adımda tamamlanmalıdır
Süreç haritasında tasnif üç veya dört adımda tamamlanmalıdır. Sonraki bölümler aktivite olarak tanımlanmalıdır. Süreçlerin hiyararşik tanımlaması yapıldıktan sonra her bir sürecin ayrıntılı tanımının yapılması ve süreç tanıtım kartlarına işlenmesi gerekir. Bu aşamada sürecin girdileri, işlemleri, çıktıları, standartları, sahibi, bir önceki süreç ve bir sonraki süreç gibi bilgi başlıklarına açıklama getirilmelidir.

29 Süreçler nasıl Tanımlanır
Amacı Hangi etkinlikle başlayıp Hangi etkinlikle bittiği Girdileri Tedarikçileri Çıktıları Müşterileri Alt Süreçleri/ Detay süreçleri Sahibi/Sorumlusu Uygulayıcıları Performans Göstergeleri ve Hedefleri .. ilgili herkes tarafından açıkça anlaşılacak, tutarlı ve sürekli olarak yinelenebilecek şekilde tanımlanmalıdır.

30 Sürecin Unsurları SÜREÇ GİRDİLER ÇIKTILAR İSTENİLEN İSTENMEYEN
FİZİKSEL EKONOMİK İSTENİLEN İNSAN İSTENMEYEN KONTROL ORTAMSAL Çevreye zararlı) (Kusurlu, Uyumsuz,

31 Girdiler Fiziksel, İnsan, Ekonomik, Ortamsal (istenmeyen yan girdiler)

32 Her sürecin sahibi olmalıdır!
Bu kişiler: Kalite sorunlarını kendi sorunları gibi benimsemeli, Kendiliklerinden çözüm yolu getirebilmeli, Yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmelidir.


"EĞİTİM İÇERİĞİ Süreç Nedir? Neden Süreç Yönetimi?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları