Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 REHBERLİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2 Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli faaliyetlerdir
Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli faaliyetlerdir. Bu nedenle hizmetlerin hiyerarşik bir şekilde örgütlenmesi, görev ve sorumlulukların belirlenmesi gerekir. Örgütlenme Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde başlayarak, il düzeyine ve okul düzeyine yayılır. Okuldaki yönetici, sınıf öğretmeni ve uzmanların görev ve sorumlulukları yönetmeliklerle belirlenmiştir.

3 1. Bakanlık Düzeyinde (Merkezi düzeyde) Rehberlik Hizmetleri Örgütlenmesi MEB
Talim Terbiye İlköğretim Orta öğretim Özel eğitim ve Reh. Mesleki ve Teknik Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Genel Müdür Yard. Genel Müdür Yard. Rehberlik Daire Başkanı Özel Eğitim Daire Başkanı İdari İşler Daire Başkanı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Şubesi Okul Öncesi ve İlköğretim Rehberlik İşleri Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Rehberlik Şubesi Özel Sınıflar ve Kaynaştırma Şubesi Ölçme Araçları Şubesi Dış İlişkiler ve Proje Şubesi Öğrenci İşleri Şubesi

4 2. İl/İlçe Düzeyinde Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi

5 İl / İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürlerinin Görevleri ● İl Milli Eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, ildeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin organizasyonu ve yönetiminden sorumludur. ● Bakanlık ile Kurumlar arasındaki haberleşmeyi sağlar, gelen yazıları ilgili kurumlara ulaştırır. ● İl ve ilçelerde rehberlik hizmetlerini yürüten kurumların bütçe işlerini yürütür. ● Personel ihtiyacını belirler, yerel olanaklarla giderilemeyen ihtiyaçları bakanlığa bildirir. ● Rehberlik servislerinde görev alan bireylerin atamalarında komisyon üyeliği yapar ve atamalara ilişkin Rehberlik Araştırma Müdürlüklerini bilgilendirir. ● İl danışma komisyonunda alınan kararların zamanında bakanlığa iletilmesini sağlar. ● Eğitim bölgesinde bulunan eğitim-öğretim kurumlarının yöneltme konusundaki eşgüdümünü ve organizasyonunu sağlar. ● Rehberlik programlarını değerlendirerek bakanlığa gönderir. ● Diğer kurumlar ve üniversitelerle işbirliği yapar ve onlardan faydalanır.

6 İL DANIŞMA KOMİSYONU İldeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması amacıyla il danışma komisyonu kurulur. Öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılan toplantı ile çalışmaların planlanması ve değerlendirilmesi işlevlerini yerine getirir. (Eylül ve Haziran aylarında toplanır) Milli eğitim müdürü veya şube müdürü başkanlığında toplanır.

7 Komisyonda bulunanlar
a) İldeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumlu şube müdürü b) İlçelerdeki şube müdürleri c) RAM müdürleri d) RAM’ın rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanları e) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarından seçilen birer okul müdürü (Büyük şehirlerde her ilçeden birer okul müdürü) f) Değişik türden okullarda çalışan en az üç psikolojik danışman

8 Komisyonun Görevi; a) Eylül ayında yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde yapılması düşünülen rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarına ilişkin gerekli ihtiyaçları belirler, çalışmalarla ilgili önerileri değerlendirir ve bunların sağlanması yönünde kararlar alır. b) Haziran ayında yapılacak toplantıda il ve ilçelerde yapılan rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının sonuçlarını değerlendirir. Sonraki öğretim yılı için önerilerde bulunur. c) Toplantıda alınan kararlar, toplantının yapıldığı ay içerisinde ildeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümünce bakanlığa ulaştırır. Not: Evde eğitim hizmetleri yönergesi – 6 ay rapor alan özel eğitim öğrencilerini arama tarama çalışması.

9 REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ – RAM Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin merkezinde yer alır. Eğitim – öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar. İl Düzeyinde Ram Müdürlüğü Yapısı (Birimleri) a) Merkez müdürlüğü b) Merkez müdür yardımcılığı c) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanlığı d) Özel eğitim hizmetleri bölüm başkanlığı RAM müdürlüğü, ilde rehberlik hizmetlerinden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcılığına karşı sorumludur.

10 Merkez müdürünün görevleri;
● Merkez müdür yardımcıları arasında işbölümü yapar. ● Merkezin bölümlerine, mesleki formasyonu uygun olan birini bölüm başkanı olarak görevlendirir. ● Bölümlerin çalışmalarını izler, hazırladıkları program, rapor ve projelerini inceleyerek onaylar, sonuçlarını değerlendirir. ● Merkezden hizmet alan bireylerin kayıtlarını tutar. Gizliliğini sağlar. ● Bölümler arası çalışmaları koordine eder. ● Personelin adaylığının kaldırılmasına ilişkin işlemleri yürütür. Merkez elemanlarının yetiştirilmelerini sağlar. ● Yöneltme ile ilgili hizmetlerin düzenlenmesi için gerekli çalışmaların planlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlar. ● Merkezin personel, bütçe, ayniyat, özlük ve demirbaş işleri ile gereken araç gerecin sağlanması için uygun çalışmaları yapar. ● İl danışma komisyonunun yıla en az iki kez yapılan toplantılarına katılır. ● Özel eğitim gerektiren öğrencileri tespit eder ve uygun hizmetleri verir. ● Rehberlik ile ilgili çalışma yapan diğer kurumlarla eşgüdümü sağlar.

11 Okul müdürünün görevleri;
● Rehberlik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç gereci sağlar. ● Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu kurar, başkanlık eder. ● Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık program ve yürütme planının hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler. ● Okulda birden fazla psikolojik danışman varsa bunlardan birini koordinatör olarak görevlendirir. ● Psikolojik danışmanlar arasında işbölümü yapar. Bu işbölümünü öğrenci sayısı, sınıflar, mesleki formasyon veya özel becerilere göre yapar. ● Rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle işbölümü yaparak okuldaki öğretmenleri her sınıfa bir sınıf öğretmeni olmak üzere görevlendirir. Mümkünse aynı öğretmen öğrencilerin mezuniyetine kadar bu görevi üstlenmelidir. ● Başka okullardan gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını, geldikleri eğitim kurumlarından ister ve rehberlik servisine iletir.

12 son


"REHBERLİK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları