Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEKLİSANS 1.PROGRAM SAĞLIK HUKUKU ÖDEVİ-II HAZIRLAYAN Dr Beytullah ŞAHİN AKADEMİK DANIŞMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEKLİSANS 1.PROGRAM SAĞLIK HUKUKU ÖDEVİ-II HAZIRLAYAN Dr Beytullah ŞAHİN AKADEMİK DANIŞMAN."— Sunum transkripti:

1 T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEKLİSANS 1.PROGRAM SAĞLIK HUKUKU ÖDEVİ-II HAZIRLAYAN Dr Beytullah ŞAHİN AKADEMİK DANIŞMAN Yrd Doç Dr Nezih VAROL SAMSUN OCAK 2012

2 KALiTE YÖNETiM SiSTEMLERiNDEN ISO – JCI KARŞILAŞTIRMASI

3 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemidir.

4 ISO KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Müşteri (hasta) memnuniyetini artırmak için politika ve hedeflerin oluşturulması ve bu hedeflerin etkinliğinin sürekli değerlendirilerek gereken iyileştirme çalışmalarının yapılması ve bu çalışmaların süreç yaklaşımı ile gerçekleştirilmesini teşvik eden standartlar topluluğudur.

5 JCI Joint Commission’ın bir alt kuruluşu olan JCI tarafından, sağlık kuruluşunun hasta bakımının kalitesini iyileştirmek, güvenli bir çevre sağlamak ve hastalara/çalışanlara yönelik riskleri azaltmak için tasarlanmış bir dizi standardı karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi sürecidir.

6 ISO KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Kalite yönetim sisteminin genel/dokümantasyon şartları Yönetim sorumluluğu Kaynak yönetimi Ürün gerçekleştirme Ölçme, analiz ve iyileştirme

7 JCI AKREDİTASYONU Bakıma Ulaşım ve Bakımın Sürekliliği Hasta Hakları Hastaların Değerlendirilmesi Hasta Bakımı Hasta ve Yakınlarının Eğitimi

8 JCI AKREDİTASYONU Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü Yönetim, Liderlik ve Yönlendirme Tesis Yönetimi ve Güvenliği Çalışanların Niteliği ve Eğitimi Bilgi Yönetimi Hasta Güvenliği

9 I Kalite yönetim sisteminin genel/dokümantasyon şartları II Yönetim sorumluluğu III Kaynak yönetimi I Bilgi Yönetimi II Yönetim, liderlik ve yönlendirme III Çalışanların niteliği ve eğitimi; Hasta ve yakınlarının eğitimi; Tesis ISO-JCI STANDART BAŞLIKLARININ EŞLEŞTİRİLMESİ

10 IV Ürün gerçekleştirme V Ölçme, analiz ve iyileştirme IV Bakıma Ulaşım ve Bakımın Sürekliliği; Hasta Hakları; Hastaların Değerlendirilmesi; Hasta Bakımı; Hasta ve Yakınlarının Eğitimi V Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği; Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü ISO-JCI STANDART BAŞLIKLARININ EŞLEŞTİRİLMESİ

11 Kalite Yönetim Sisteminin Genel/Dokümantasyon Şartları  Dokümantasyon planının hazırlanması (ISO+JCI)  Dokümantasyon sisteminin belirlenmesi ve kontrol yöntemlerinin saptanması ve tanımlanması (ISO+JCI)  Kayıtların kontrolü (ISO+JCI)  Bilgi yönetim planı (JCI)  Hasta kayıtları (ISO +JCI)  Kalite El kitabı (ISO)

12 Yönetim Sorumluluğu  Organizasyon Şeması (ISO+JCI)  Misyon, vizyon ve kalite politikalarının belirlenmesi (ISO+JCI)  Kanun ve mevzuatlara uyulduğunun belgelenmesi (ISO+JCI)  Yönetim gözden geçirme (ISO)  Üst yönetimin kalite yönetim sistemine kaynakayırması(ISO+JCI)  Kurum içi iletişim (ISO)  Acil Eylem Planı (JCI)  Departman planları (JCI)  Kadro planlama (JCI)

13 Kaynak Yönetimi  Personel görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması (ISO+JCI)  Standart personel dosyası (ISO+JCI)  Kadro planlama (JCI)  Eğitim kayıtları (ISO+JCI)  CPR eğitimi (JCI)  Tıbbi kadrolarda yetkilendirme (JCI)  Performans değerlendirme (JCI)

14 Kaynak Yönetimi  Tesis yönetimi (ISO+JCI)  Yangın ve diğer acil durumlar için tatbikatların kayıtları (ISO+JCI)  Doğal afet, salgın ve toplumsal olaylara karşı plan (JCI)  Tehlikeli madde yönetimi (JCI)  Atık yönetimi (JCI)  Medikal cihaz ve destek sistemlerin denetimi, testi ve bakımı (ISO+JCI)

15 Ürün Gerçekleştirme Hasta kabul süreci ve kriterleri (Acil servis, yoğun bakım/özelleşmiş servisler) (JCI) Bakımın sürekliliğinin sağlanması (Tıbbi kayıtlara ulaşabilme,tanısal/tedavi birimlerinde koordinasyon vs.) (JCI) Kurum içi hasta transfer süreci (JCI) Taburculuk özeti (Epikriz) (JCI) Kurum dışı hasta transfer süreci (JCI) Hasta hakları (ISO+JCI)

16 Hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi (ISO+JCI) Hasta ve yakınlarının onayının alınması (ISO+JCI) Hasta mahremiyeti ve mülkiyeti (ISO+JCI) Hasta değerlendirme kriterleri (süre, içerik vs.) (JCI) Hasta değerlendirme bulguları ve bunların kayıt altına alınması (JCI) Laboratuar güvenlik programı (ISO+JCI)

17 Laboratuar kalite kontrol programı (ISO+JCI) Radyasyon güvenlik programı (ISO+JCI) Radyoloji kalite kontrol programı (ISO+JCI) Tanısal cihazlar yönetim programı (Cihaz seçimi, alımı, envanteri, bakımı, kalibrasyonu vs.) (ISO+JCI) Hasta bakım planları ve kayıt altına alınması (JCI) Klinik uygulama kılavuzları (JCI)

18 Yüksek riskli hasta bakımı (JCI) Anestezi öncesi / anestezi sırasında anestezi sonrasında değerlendirme (JCI) Cerrahi bakım planı ve kayıt altına alınması (JCI) İlaç yönetimi (JCI) İlaçların depolanması (ISO+JCI) Besinlerin hazırlanması, saklanması, taşınması ve dağıtımı (ISO+JCI)

19 Ağrı yönetimi (JCI) Hasta ve yakınlarının eğitimi (ISO+JCI) Tasarım ve geliştirme (planlama, girdiler, çıktılar, gözden geçirme, doğrulama, geçerli kılma) (ISO) Satın alma süreci, tedarikçi seçme ve değerlendirme (ISO)

20 ISO-JCI Karşılaştırmasına Genel Bakış ISO, klinik bakıma ve hizmet sunumuna yeterince eğilmemektedir! “Hasta”, hiçbir zaman “uygun bir ürün” olmamaktadır! Tıbbi süreçler hiçbir zaman ISO mantığında olduğu gibi standardize edilememektedir! Tüm tıbbi süreçlerde bulunan satın alma sürecine vurgusu, JCI’a göre en büyük üstünlüğüdür

21 ISO-JCI Karşılaştırmasına Genel Bakış Yönetim gözden geçirme zorunluluğu, üst yönetimde kalite yönetim sistemi farkındalığını ve bilincini pekiştirmektedir. Tasarım ve geliştirme süreci, zaten varolan ve sürekli yapılan tasarlama, yenileme, yeniden düzenleme faaliyetlerini daha disiplinli ve bilinçli olarak planlama, sürdürme ve sonuçlandırma olanağı sağlamaktadır. ISO-JCI kriterleri birlikteliği çok ideal bir kalite yönetim sistemini oluşturmaktadır

22 Ölçme, Analiz ve İyileştirme  Kalite iyileştirme ve hasta güvenlik programı (ISO+JCI)  Süreçlerin analizleri, süreç/bölüm endikatörleri (ISO+JCI)  Uygun olmayan hizmetin kontrolü (ISO)  Düzeltici ve önleyici faaliyetler (ISO)  İyileştirme faaliyetleri (ISO+JCI)  İç denetimler (ISO)  Enfeksiyon önleme ve kontrolü programı (JCI)


"T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEKLİSANS 1.PROGRAM SAĞLIK HUKUKU ÖDEVİ-II HAZIRLAYAN Dr Beytullah ŞAHİN AKADEMİK DANIŞMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları