Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARLAMA KARMA ELEMANLARI: SÜREÇLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARLAMA KARMA ELEMANLARI: SÜREÇLER"— Sunum transkripti:

1 PAZARLAMA KARMA ELEMANLARI: SÜREÇLER

2 SÜREÇLER Süreçler, ürünlerin müşterilere sunulmasına kadar olan tüm aşamaların; analiz edilmesini, planlanmasını ve uyumlaştırılmasını içerir.

3 Turizm ürünlerini kullanan müşteriler, bu ürünlerin kendilerine sunulma sürecindeki uygulamalardan yüksek derecede etkilenirler.

4 Turizm işletmeleri, geleneksel olarak bölümlere göre faaliyet gösterdikleri için süreçlerin yönetimi önemlidir.

5 Bir konaklama işletmesinde, süreçler, müşterinin tesise gelmesi ile ilgili faaliyetlerden başlar ve hizmetlerden yararlanıp tesislerden ayrılmasına kadar devam eder.

6 Süreçler, “pazarlama fırsatlarını analiz etmek, hedef pazarı seçmek, fiyat, satış, tutundurma, işgörenlerin yönetimi, fiziksel kanıtların yönetimi” gibi çabaların analiz edilmesini, planlanmasını ve uyumlaştırılmasını içerir.

7 Sürecin Özellikleri 1) Alt süreçler ve toplam süreçler (üst/temel süreçler) olarak incelenebilir.

8 2) Süreçler, girdileri çıktılara dönüştüren birbirini izleyen adımlar, görevler ya da aktivitelerdir. Diğer bir deyişle, süreçlerin girdi-çıktı işlemleri arasında bir “dönüştürücü süreçleri” vardır.

9 3) Süreçler, müşteri için “değer” yaratır.

10 Sürecin 3 Temel Özelliği
1) Tanımlanabilirlik: Girdilerin, müşterilerin, müşterilerin beklentilerinin ve gereksinimlerinin, süreçlerin performansının ölçümünün, süreci oluşturan faaliyetlerin belgelenebilir olması gereklidir.

11 Sürecin 3 Temel Özelliği
2) Yinelenebilirlik: Süreç içindeki faaliyetlerin açıkça tanımlanması, uygulayıcılar tarafından anlaşılması, tutarlı ve sürekli bir şekilde yinelenebilmesidir.

12 Sürecin 3 Temel Özelliği
3) Tutarlılık: Süreçlerin istatistiksel anlamda denetim altında tutulabilmesine dayanmaktadır.

13 Süreçleri Oluşturan Unsurlar
1) Turizm sektöründe her bir sürecin bir müşterisi vardır.

14 Süreçleri Oluşturan Unsurlar
2) Süreç, müşteri ve ürün sağlayıcı arasındaki karşılıklı ilişkiyi içerir. Bu karşılıklı ilişkinin etkili olabilmesi için, müşteri ve ürünü sağlayan tarafından ortaya konan beklentilerin açık ve net olması gerekir.

15 3) Bir süreç, dönüşümü tanımlar.
Bu durum, bazı şeylerin değişikliğe uğradığını gösterir.

16 4) Bir süreç, kaynakları tüketir ve bir maliyet oluşturur.

17 5) Sürecin yönetim, sınırlar ve değişkenler tarafından ifade edilebilen denetim noktaları vardır.

18 6) Bir süreç, müşterilerce sürecin kendi çıktılarının ölçülmesiyle oluşan geri dönüşümlerin analiz edilmesiyle ilişkilidir.

19 Turizm Sektöründe Süreçlerin Alt Bileşenleri
1. Girdiler 2. Üretim unsurları 3. Çıktılar 4. Pazarlama unsurları.

20 1. GİRDİLER: Girdiler, süreci harekete geçirir
1. GİRDİLER: Girdiler, süreci harekete geçirir. Süreçlerin değişik aşamaları boyunca işlenerek, çıktı haline dönüşür. İnsan, hammadde, müşteri, tesis, enerji, makine, kültür, pazarlama karması, yönetim..

21 2. ÜRETİM UNSURLARI: Faaliyetler, organizasyon, standartlar.
Faaliyetler: Süreçlerde durum değişikliği yaratan temel faaliyetlerin titizlikle seçilmesi gerekir.

22 Organizasyon: Bir sürecin girdileri, faaliyetleri ve çıktılarının yapılandırılması ile ilgilenir.

23 Standartlar: Süreçlerin standartları, bir işlevi değerlendirmeye yönelik ve saptanması oldukça güç olan ölçülerdir. Personele, işlevsel ve fiziksel etmenlere ilişkin standartlar gibi.

24 3. ÇIKTILAR: Çıktılar, süreçler tarafından üretilen ürünler ve hizmetlerdir.

25 3. ÇIKTILAR: Turizm sektöründe bir sürecin çıktısı, tatmin olmuş/olmamış müşteridir. Turizm sektöründe bir başka çıktı ise imajdır.

26 4. PAZARLAMA UNSURLARI: Pazarlama unsurları arasında süreci etkileyen başlıca konu, pazarlama karması elemanlarıdır.

27 Süreci Etkileyen Etmenler
Yönetim Müşteriler Fiziksel unsurlar Aracılar Yerli halk Kamu yönetimi Yasal düzenlemeler Standartlar İşgörenler


"PAZARLAMA KARMA ELEMANLARI: SÜREÇLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları