Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME"— Sunum transkripti:

1 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
DUYGU MAVİ

2 İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YENİ YÖNELİMLER TAM ÖĞRENME PROJE TABANLI ÖĞRENME
ÇOKLU ZEKA

3 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yapılan Araştırmalar
1900’lü yılların ortalarına doğru A.B.D.de sosyal araştırmacı ve eğitmenler değişik öğrenme ortamlarının öğrenme üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. 1960’lı yıllarda Minesota Üniversitesi profesörleri Dawid W. Johnson ve Roger T. Johnson “İşbirliğine Dayalı Öğrenme Merkezi”ni kurmuşlardır.

4 Johnson & Johnson

5 İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yapılan Araştırmalar
Ülkemizde işbirliğine dayalı öğrenme ile ilgili ilk araştırma Açıkgöz (1990) tarafından 80 ilkokul öğrencisinden oluşan dört grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada yapılandırılmış işbirliğinin yabancı dil başarısı ve hatırda tutma düzeyi üzerinde, grupla yarışma ve geleneksel öğretimle karşılaştırıldığında daha olumlu etkileri olduğu ortaya çıkarılmıştır.

6 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Temel Ögeleri
İşbirliğine dayalı öğrenmenin temel ögeleri; pozitif bağlılık, yüz yüze destekleyici eğitim, bireysel sorumluluk, kişiler arası ya da sosyal becerileri, grup sürecine yansıtma olarak sınıflanabilir.

7 Pozitif bağlılık: “Ben” yerine “Biz” Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için . Pozitif bağlılık, grubun bütün bireylerinin ortak amaca ulaşmak için birbirine bağlı olması anlamına gelir. Birbirlerinin desteği, açıklamaları ve rehberliğine ihtiyaçları vardır.

8 Yüz yüze destekleyici etkileşim: Grubun amaçlarına ulaşabilmesi ve verilen bir görevi başarı ile yerine getirebilmesi için üyelerin birbirlerinin çabasını desteklemesi, kolaylaştırması, yönlendirmesi ve ödüllendirmesidir.

9 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
Öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirme sürecidir.

10 İŞBİRLİĞİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
ORTAK ÜRÜN / GRUP ÖDÜLÜ OLUMLU BAĞIMLILIK BİREYSEL DEĞERLENDİRİLEBİLİRLİK YÜZYÜZE ETKİLEŞİM SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ EŞİT BAŞARI FIRSATI

11 Takım İçinde Etkinlikler ve Değerlendirme
Etkileşim gruplarındaki öğrenciler kendi gruplarına dönerek kendi konularını takım arkadaşlarına anlatmalarını sağlanılır. Değerlendirme Değerlendirme iki aşamadan oluşur: 1- Takım içerisindeki etkinliklerin değerlendirilmesi 2- Bireysel değerlendirme

12 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Avantajları
Öğrencilere, özellikle günümüzde “başarının sırrı” olarak ifade edilen ekip çalışması (team work) becerisinin kazandırılmasında, sosyal becerilerinin geliştirilmesinde ve iyi arkadaşlık ilişkilerinin oluşturulmasında oldukça etkili bir metottur.

13 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Avantajları
Yaşam boyu gerekli olan değişik sosyal rollerin öğrenilmesinde, karşılaşılan güçlüklerin çözümünde ve insanları tanıma ve anlama yeteneğinin gelişiminde önemli etkilere sahiptir.

14 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Avantajları
Birey kendi fikirlerini diğerlerine kabul ettirmeye çalışırken, diğerlerinin fikirlerini de analiz, sentez ve kritik etmeyi öğrenir ki bu da eleştirel düşüncenin gelişimine önemli katkılar sağlar. Kalabalık sınıflarda her öğrenciye soru sorma, cevaplama ve düşüncelerini açıklama fırsatı vermesi metodun önemli avantajlarındandır. Akademik başarı üzerindeki olumlu etkilerinin yanında yüksek özgüven (self-esteem), empatik yaklaşım, iletişim becerileri, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünmenin gelişimine de büyük katkılar sağlar

15 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin Dezavantajları
Grupların uygun yapısal özelliklere sahip olmadığı Örneğin: Hep aynı düzeye sahip öğrenciler. Öğrenme için gerekli motivasyonun yeterince sağlanamadığı durumlarda iş birliğine dayalı öğrenme metodundan istenilen verimin elde edilemeyeceğini araştırmalar göstermektedir.

16 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
Özellikleri Diğer öğrencilerle birlikte hareket ederler Ortak çalışma ve sosyal öğrenme sürecini yaşarlar Öğrenciler iki ile beş kişilik değişen gruplar halinde ortak hareket ederler Öğrenciler arasında kaçınılmaz olarak etkileşim ve bağımlılık vardır. Sorumluluk duygusu gelişir

17 Öğrencilerin Teknoloji Destekli İşbirlikli Öğrenme Ortamında Çalışmadan Önceki Beklentileri
Ön testde öğrencilerin teknoloji destekli işbirlikli öğrenme ortamına yönelik genel düşünceleri olumlu çıkmıştır. Öğrencilerin teknolojiye yönelik genel tutumları çalışma sonrasında anlamlı bir farklılık göstermiştir. Öğrenciler teknoloji destekli işbirlikli öğrenme ortamında çalışmadan önce ve çalıştıktan sonrada teknolojinin kurs üzerinde olumlu etkisi olduğunu ve teknolojinin kendilerine birçok fayda sağladığını belirtmişlerdir. Öğrenciler teknoloji destekli işbirlikli öğrenme ortamında çalışmadan önce teknolojiye olan güvenlerinin az olduğunu belirtmişler fakat teknoloji destekli işbirlikli öğrenme ortamında çalıştıktan sonra teknojiye güvenlerinin arttığını ifade etmektedirler.

18 Öğrencilerin teknoloji destekli işbirlikli öğrenme ortamında çalışmadan önce teknolojiye yönelik olan ilgileri teknoloji destekli işbirlikli öğrenme ortamında çalıştıktan sonra anlamlı bir şekilde artış göstermiştir. Öğrenciler teknoloji destekli işbirlikli öğrenme ortamında takım arkadaşlarıyla çalışmalarını sürdürürken herzaman işbirlikli öğrenme kriterlerini yerine getirmişlerdir. Öğrenciler “görevimizi tamamlamada yeterli zamanımız ve kaynağımız mevcuttu” kriterine genellikle sınırları içerisinde yanıt vermişlerdir. Bu kritere herzaman yanıtını alabilmek için öğrencilere zaman planlaması ve kaynak bulma açısından daha fazla rehberlik edilebilir.

19 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME İLKELERİ
Gruplar en az iki, en çok beş ya da altı kişiden oluşur. Öğrenme küçük gruplar içinde gerçekleştirilir. Öğrencilerin grup içindeki etkileşimleri önemlidir

20 İLKELER Gruplar arasındaki yarışma daha önemlidir.
Başarı ya da başarısızlık gruplara aittir. Öğrencileri bütünleştirir ve dostluk duygularını arttırır Bu öğrenme modeliyle bilişsel yönler değil, duyuşsal ve sosyal yönler de gelişir.

21 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME TEKNİKLERİ
ÖĞRENCİ TİMLERİ- BAŞARI GRUPLARI TARTIŞMA-KARŞILIKLI SORGULAMA AYRILIP BİRLEŞME TAKIM-OYUN-TURNUVA

22 UYGULAMA AŞAMALARI Heterojen gruplar oluşturma
Öğrenme ünitesini gruba sunma Çalışma tekniğinin belirlenmesi Her öğrencinin sınanması Başarı sırasının belirlenmesi Toplam puana göre en başarılı gruba ödül verilmesi

23 TARTIŞMA GRUBU TEKNİĞİ
Tartışma konusunun belirlenmesi Öğrenme ünitesinin belirlenmesi Kaynaklardan yararlanılması Grup raporunun hazırlanması Raporun sınıfa sunulması Tartışma yapılması ve değerlendirme

24 AYRILIP BİRLEŞME TEKNİĞİ
Konular, üye sayısı kadar küçük parçalara ayrılır Her gruptan bir üye ayrılır ve yeni bir grup oluşur Yeni grup üyeleri çalışma yapar Öğrendiklerini eski grup üyelerine aktarır Gruplara sınav verilir, sonuçlar bireysel olarak değerlendirilir.

25 TAKIM-OYUN-TURNUVA

26 TAKIM-OYUN-TURNUVA TEKNİĞİ
4-5 kişilik gruplar oluşur Turnuvaya uygun konular seçilir Turnuva için hazırlık yapılır Turnuvaya her gruptan bir kişi katılır En yüksek puan alan takım turnuvanın birincisi olur.

27 KAYNAKLAR.. http://ikokmen.blogcu.com http://www.mebnet.net
( ( ( ( (EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER,ÖZCAN DEMİREL,2005,ANKARA)

28 Teşekkür ederim


"İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları