Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kullanıldığı Durumlar? Tekniğin Dezavantajları?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kullanıldığı Durumlar? Tekniğin Dezavantajları?"— Sunum transkripti:

1 Kullanıldığı Durumlar? Tekniğin Dezavantajları?
ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ Nedir? Amaçları nelerdir? Kullanıldığı Durumlar? Tekniğin Yararları? Tekniğin Dezavantajları?

2 Örnek olay Tekniği Belirli bir öğretim konusu ile ilgili gerçek hayatta karşılaşılan problemin sınıf ortamında neden, nasıl ve sonuç ilişkisine göre incelenmesidir. Burada temel amaç, örnek olayın çözümlemesinin öğrenciler tarafından yapılmasıdır. Bu durum, öğrencilere, olaylara geniş boyutlu yaklaşma ve insanları bu yaklaşım içerisinde değerlendirme görüşünü kavratır.

3 Örnek olay tekniği, şu amaçları gerçekleştirmeye dayalıdır :
1. Bir olayla veya durumla ilgili sorunlar hakkında farklı görüşleri ortaya koymak, 2. Sorunlara çözüm yolu aramaya yardımcı olmak, 3. Bir olay, durum veya düşüncenin farklı açılardan yorumlanabileceğini göstermek, 4. Katılanların çözümleme yeteneğinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

4 Örnek Olay Tekniğiyle Ele Alınabilecek Konular
İnsanların kötü alışkanlıklarıyla ilgili olarak değişik örnek olay sorunları oluşturulabilir. Trafik canavarı örnek olay etkinliğini için çok uygulanılabilir bir konudur. Görgü kurallarıyla ilgili iyi bir örnek çocuklara çok etkili mesajlar verebilir. Zenginlik-fakirlik sorunları Anne ve Babaların çocuklar üzerine yanlış eğitimi

5 Kullanıldığı Durumlar
Örnek olay tekniğinin kullanıldığı durumlar, şöyle sıralanabilir: 1. Konunun davranış biçimlerine dayalı olması, 2. Bir kararın çözümlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesinin istenilmesi, 3. Grubun küçük ve katılımcıların olayı inceleyebilecek düzeyde olması, 4. Eğitim kurumu politikasının bu tekniğin kullanılmasına elverişli olması ve personelin eleştirilere açık olması.

6 Örnek olay Tekniğinin Yararları
Örnek olay tekniği, katılanların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanması; öğrencilerde sorun çözme yeterliğini geliştirmesi; olayın incelenmesi sonucunda geliştirilen ilkelerin öğrencilerde davranış değişikliğini sağlaması; öğrencilere, grup içerisinde tartışma, konuşma ve karşı görüşe saygı duyma yeterliği kazandırması gibi yararlar sağlamaktadır.

7 Örnek olay Tekniğinin Dezavantajları:
Bu tekniğin; her konu ile ilgili örnek olay bulmanın güçlüğü, olayı rapor haline getirmenin ve sunmanın uzun zaman alması, uygulama amaçlarından sapma gibi olumsuz yönleri ve güçlükleri bulunmaktadır (Bülbül, 1991, s. 203).

8 AYSEL ÇELİK FETHİYE YILMAZ


"Kullanıldığı Durumlar? Tekniğin Dezavantajları?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları