Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşvereni bulunduğunuz 2-8559-01-01-1064245-55-null-67-000 sicil sayılı dosyada işlem gören işyerinizde çalışmakta olan 30745041914 TC kimlik numaralı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşvereni bulunduğunuz 2-8559-01-01-1064245-55-null-67-000 sicil sayılı dosyada işlem gören işyerinizde çalışmakta olan 30745041914 TC kimlik numaralı."— Sunum transkripti:

1

2 İşvereni bulunduğunuz 2-8559-01-01-1064245-55-null-67-000 sicil sayılı dosyada işlem gören işyerinizde çalışmakta olan 30745041914 TC kimlik numaralı DERYA YILMAZ 'ın 10553001 hastanesince\sağlık tesisince düzenlenen null başhekim onay tarihli istirahat raporu ünitemize intikal etmiş olup, 2012- 11-24/2013-01-07 tarihleri arasında istirahatli olan sigortalının rapor tarihini takip eden 5 iş günü içinde çalışılmadığına dair bildirim girişinin tarafınızca yapılmadığı tespit edilmiştir. 12/05/2010 tarihli İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve söz konusu tebliğ'in uygulanmasına ilişkin 13/06/2011 tarih ve 2011/50 sayılı Genelge gereği, bu tebligatın tebellüğ tarihinden itibaren 5 iş günü içinde çalışılmadığına dair bildirimin elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. Çalışılmadığına dair bildirim tebligatın tebellüğ tarihinden itibaren; 5 iş günü geçirildikten sonra yapılması halinde 5510 sayılı kanunun 102. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bilgi edinilmesini rica ederim.

3 1 - Rapor sisteme kaydedilecek, 2 - başhekim tarafından onaylanacak 3 - İşveren onay verecek 4 - Kurum ödeyecek

4 İş göremezlik ödemeleri hesaplanırken vaka tarihinden önceki son bir yıldaki son üç aya ait prime esas kazançları dikkate alınır. vaka tarihinden önceki son bir yıldaki son üç aya ait prime esas kazançları Kuruma intikal etmeyen raporlar hastane başhekimince onaylandığı anda Kurum tarafında işveren Onaysız Rapor Listesinde görülecektir. Söz konusu ödenekler, hak edilen istirahat süresinde ve vaka tarihinden önceki son aya ait kazançları Kuruma bildirilmeyen sigortalılar için hak edilen istirahat süresinde ve vaka tarihinden önceki son aya ait kazançların prim hizmet belgesi veya sigortalı hesap fişi ile Kuruma intikal ettiği tarih itibarıyla işveren Onaylı Ödeme işlemleri menüsünde görülebilecektir. Bu nedenle prime esas kazançların Kuruma bildirilmesi gereken son tarih olan, her ayı takip eden ayın özel işyerleri için 23 ünden, kamu işyerleri için 7 sinden önce sona eren istirahat raporlarına ait ödeneklerin sigortalılara bekletilmeden ödenebilmesi için vaka tarihinden önceki son aya ait kazancın, sigortalı hesap pusulası ile Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

5 «BELİRTİLEN KİŞİYE AİT KİMLİK KAYDI BULUNAMADI» uyarısı geliyorsa sigortalının sağlık aktivasyonunda bir problem vardır. Bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezinin sağlık aktivasyon biriminden düzeltme yapılması gerekmektedir.

6 TCKimlikNoAd SoyadVaka YRapBaşTa r YRapBitTar A rap BaşTar A rap BitTar Durum RAPOR DETAYRAPOR DETAY ARSIVE KALDIR 2924634873 8 ERDEM MIRIK HASTALIK0001-01-01 2013-01-072013-01-09 Rapor sisteme kaydedilerek, bashekim tarafından onaylanmıştır. İşveren onay vermemiş ve tebligatda çekilmemiştir !

7

8

9 TCKimlikNoAd SoyadVaka YRapBaşTa r YRapBitTar ARapBaşTa r ARapBitTarDurum RAPOR DETAYRAPOR DETAY ARSIVE KALDIR 2924634873 8 ERDEM MIRIK HASTALIK0001-01-01 2013-01-072013-01-09 Rapor sisteme kaydedilerek, bashekim tarafından onaylanmıştır. İşveren onay vermemiş ve tebligatda çekilmemiştir !


"İşvereni bulunduğunuz 2-8559-01-01-1064245-55-null-67-000 sicil sayılı dosyada işlem gören işyerinizde çalışmakta olan 30745041914 TC kimlik numaralı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları