Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAMSUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAMSUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU"— Sunum transkripti:

1 SAMSUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
TEŞVİKLER

2 TEŞVİKLER 5510 6111 4857 15921 25510 55225 25225 16322

3 5510 ( BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ )
* Bu Teşvikten, Özel sektör devamlı mahiyetteki işyerleri ile inşaat işyerleri faydalanabilir. İhaleli işlerde faydalanılması mümkün değildir. İşyeri dosyasında yasal ödeme süresi geçmiş borcun bulunmaması, Borç olması halinde borçların taksitlendirilmiş olması, Aylık prim hizmet belgesinin 5510 belge türünden süresinde verilmesi, Tahakkuk eden primin süresinde ödenmesi halinde teşvikten faydalanılabilir.

4 5510 ( BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ )
Söz konusu teşvik hazine tarafından karşılanmakta olup, tüm sigorta kollarına tabi çalışanlardan dolayı teşvikten faydalanılabilir. SGDP ye tabi çalışanlar, yurt dışında çalıştırılanlar için bu teşvikten faydalanılmaz. İşyerinde kayıt dışı çalışanın tespiti halinde teşvik 1 yıl süreyle durur. Burada süre, tespit SGK denetmenlerince yapılmışsa, tutanağı takip eden ay başından, diğer resmi kurumların denetimle görevli elemanlarınca yapılmışsa tespitin kayıtlarımıza intikalini takip eden ay başından itibaren başlar.

5 6111 SAYILI TEŞVİK Bu teşvikten,
Özel sektör devamlı mahiyetteki işyerleri ile inşaat işyerleri faydalanabilir. İhaleli işlerde faydalanılması mümkün değildir. İşveren olarak işe alınan sigortalının işe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde çalışan sigortalının ortalamasının üstünde bildirilmesi ortalama sigortalı sayısı küsüratlı çıkarsa 0,01 ila 0,49 arası dikkate alınmaz, 0,50 ila 0,99 arası tama iblağ edilir.

6 6111 SAYILI TEŞVİK Bu teşvikte işverenin sabit bir ortalama sigortalı sayısı yoktur. Her işe giren için geriye dönük 6 ayda çalışanın ortalaması alınır. Yasal ödeme süresi geçmiş borcun bulunmaması borç olması halinde borçların taksitlendirilmiş olması gerekir. Aylık prim hizmet belgesinin 6111 belge türünden süresinde verilmesi tahakkuk eden primin süresinde ödenmesi gerekir.

7 6111 SAYILI TEŞVİK SİGORTALI OLARAK
ile tarihleri arasında işe başlamış olmalı, 18 yaşından büyük olmalı, Sigortalı 18 yaşın altında olması halinde 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren teşvikten faydalanabilir. İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönem çalışması bulunmamalı, Bu süre incelenirken 4/B De, çırak, stajyer ve kursiyer olarak yapılan bildirimler dikkate alınmaz. İşyerinde fiilen çalışmalıdır.

8 6111 SAYILI TEŞVİK Sigortalı için bunlar genel şartlar olup;
Teşvik süresini erkek sigortalının yaş aralığında ya da 29 yaşından büyük olması sigortalının işe girdiği tarihte ve ya çalışırken aldığı belgeler iş kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı belirler.

9 48 42 30 36 54 24 18 > >29 18 > MESLEKİ YETERLİK BELGESİ
İŞKUR KAYDI İŞKUR KAYDI İŞKUR KAYDI OKUL VEYA İŞKUR KURSU MESLEKİ YETERLİK BELGESİ 18 > 18 > >29

10 24 30 6 24 30 29 > MESLEKİ YETERLİK BELGESİ İŞKUR KAYDI İŞKUR KAYDI
İŞKUR KAYDI İŞKUR KAYDI İŞKUR KAYDI OKUL VEYA İŞKUR KURSU MESLEKİ YETERLİK BELGESİ 29 >

11 6111 SAYILI TEŞVİK Buna göre;
Her sigortalı için teşvikten bir defa faydalanılabilir. Buna göre teşvik süresini doldurmadan işten ayrılan sigortalı ile ilgili aynı veya ayrı işyerinde yeniden geçici 10. Maddenin sağladığı teşvikten faydalanmak mümkün değil. Söz konusu teşvikte ödenmesi gereken primin işveren hissesine ait kısmının tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanmakta olup SGDP ye tabi çalışanlar, yurt dışında çalıştırılanlar için bu teşvikten faydalanılmaz. İşyerinde kayıtdışı çalışanın tespiti halinde teşvik 1 yıl süreyle durur. Burada süre, tespit SGK denetmenlerince yapılmışsa, tutanağı takip eden ay başından, diğer resmi kurumların denetimle görevli elemanlarınca yapılmışsa tespitin kayıtlarımıza intikalini takip eden ay başından itibaren başlar

12 4857 ( ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI İLE İLGİLİ TEŞVİK )
İŞYERİ ŞARTLARI; Özel sektör işyeri aynı il sınırları içindeki tüm işyerlerinde toplam 50 ve üzerinde işçi çalıştırdıkları zaman %3 özürlü çalıştırmak zorundadırlar. Bu teşvikten yer altında ve su altında çalışanlar faydalanamaz. Bu sebeple sigortalı sayısı hesaplanırken yer altında ve su altında çalışanlar toplama dahil edilmez. Özürlü istihdamından faydalanabilmek için, işçinin bilgilerini gösterir işkurdan onaylı belgenin müdürlüğümüze ibrazı gerekir.

13 4857 ( ÖZÜRLÜ İSTİHDAMI İLE İLGİLİ TEŞVİK )
Kontenjan dahili sigortalıların P.H.Belgeleri 14857 Kontenjan harici sigortalıların P.H.Belgeleri belge türünden verilir. Kontenjan dahili çalışanların işveren hissesinin %100 Kontenjan harici çalışanların işveren hissesinin % 50’si hazine tarafından karşılanır. Aylık P.H.Belgesinin süresinde verilmesi ve hazinenin karşılamadığı primin ödenmesi gerekir. Bu teşvikten faydalanmak için işverenler her yıl ocak ayında işkurdan aldıkları belgeyi müdürlüğümüze ibraz edecekler. SGDP çalışanları, yurt dışında çalıştırılanlar ve topluluk sigortasına tabi çalışanlar bu teşvikten faydalanamaz.

14 15921 ( İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAYA HAK KAZANANLAR İLE İLGİLİ TEŞVİK )
İŞYERİ ŞARTLARI; Özel sektör devamlı ve inşaat işyerleri faydalanır. İhaleli dosyalar bu teşvik faydalanamazlar. Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı ayda çalıştırılan ortalama sigortalı sayısına ilave sigortalı olmalıdır. Sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri olmamalıdır.

15 15921 ( İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAYA HAK KAZANANLAR İLE İLGİLİ TEŞVİK )
SİGORTALI ŞARTLARI; Sigortalı ve sonrası işe girmelidir. İşe girdiği tarihte işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olacaktır. İşsizlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalının işkurdan işsizlik ödeneğine hak kazandığı tarihi, işsizlik ödeneği alma süresini ve kalan işsizlik ödeneği süresini belirtir yazı getirmesi gerekmektedir.. Bu teşvikte sigortalı ve işveren hissesinin tamamı işsizlik fonundan karşılanır. Belgenin süresinde verilmesi ve doğan primin süresinde ödenmesi gerekir.

16 25510 ( YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İLE İLGİLİ TEŞVİK )
Bu teşvikte başvuru hazine müsteşarlığına yapılır. Hazine müsteşarlığından gelen bilgilerin kayıtlarımıza intikalini takip eden ay başından itibaren teşvik başlar. Teşvikten yararlanılacak sigortalı sayısı ve süreyi Hazine müsteşarlığı tespit ediyor. Teşvikten yatırımın yapıldığı işyeri dosyasından yararlanılabilir. Yararlanılacak sürenin tespitinde iller 4 bölgeye ayrılmıştır. SAMSUN III. BÖLGEDE tarihine kadar başlanılan yatırımlarda 5 yıl tarihinden sonra başlanılan yatırımlarda 3 yıl Sabit yatırım tutarının %10’unu Büyük ölçekli yatırımlar da %5’ini İşletmenin kobi olması halinde %15’ini aşmamak kaydıyla teşvikten faydalanılabilir.

17 25510 ( YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İLE İLGİLİ TEŞVİK )
Teşvikten faydalanmak için işverenin Türkiye genelinde borcu bulunmayacak ( borç varsa da asgari ücret tutarını geçmeyecek ) İşverenin gerçek kişi olması halinde 4/b ye de borç olmamalıdır. İşverenin vergi dairesine de borcu bulunmamalıdır. Teşvikten faydalanan işverenin SGK’ya veya MALİYEYE borcunun tespiti halinde işverene borç tebliğ edilir. Borcun ödenmesi halinde teşvik durmaz devam eder. Söz konusu teşvik hazine müsteşarlığınca karşılanır. Belgenin belge türünden verilmesi gerekir.

18 55225 ( KÜLTÜR YATIRIMLARINDA TEŞVİK)
Bu teşvikten kurumlar vergisi mükellefi olan Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım belgesi veya kültür girişim belgesi alan işverenler yararlanabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan kültür yatırım belgesi veya kültür girişim belgesi ile kurumlar vergisi mükellefi olduklarına ilişkin vergi dairesinden alınan belgenin ilgili sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekir. Kültür yatırım belgesi alan işverenler kültür girişim belgesi alan işverenlerde kanun türünden belgelerini vermelidirler. Bu teşvikten faydalanmak için işverenin Türkiye genelinde borcu bulunmamalıdır. Borç bulunması halinde asgari ücret tutarından fazla olmamalıdır. Teşvikten faydalandıktan sonra borcun olduğu tespit edildiğinde, borç tebliğ edilir. 1 ay içinde ödenmesi halinde teşvik bozulmaz.

19 55225 ( KÜLTÜR YATIRIMLARINDA TEŞVİK)
Kültür yatırım belgesi almış işverenler söz konusu tarihten itibaren yatırım aşamasında 3 yıl, kültür girişim belgesi almış işverenler ise belgenin alındığı tarihten işletme aşamasında 7 yıl yararlanabilir. Kültür yatırım belgesi alan işyerlerinde işveren hissesinin 3 yılı aşmamak üzere % 50’si, Kültür girişim belgesi almış işyerlerinde işveren hissesinin 7 yılı aşmamak üzere %25’i Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanır. Belge hangi işyerinden alındıysa o işyeri dosyasındaki çalışanlardan dolayı teşvikten yararlanılır. Teşvikten yararlanmak için belgenin süresinde verilmesi yeterlidir.

20 16322 ( EKONOMİ BAKANLIĞINCA KARŞILANAN TEŞVİK )
Bu teşvikten yararlanmak için ekonomi bakanlığından teşvik belgesi alınması gerekir. Bu belge tarihinden sonra alınmış olacak ve üzerinde “sigorta primi işveren hissesi desteği ya da sigorta primi desteği ibaresi olacak. Bu belgelere ekonomi bakanlığınca tamamlama vizesi yapılmış olacaktır. Gemi inşa yatırımlarında da söz konusu teşvikten yararlanmak mümkündür. Gemi inşa yatırımlarında teşvik belgesinin alınması yeterli tamamlama vizesine gerek yoktur. Ekonomi Bakanlığınca kurumumuza bildirimin yapılmasını takip eden ay başından teşvik başlar Teşvikten faydalanacak sigortalı sayısını Ekonomi Bakanlığı tespit eder. Teşvikten yararlanılacak süre ve prim tutarı bölgelere göre değişir.

21 16322 ( EKONOMİ BAKANLIĞINCA KARŞILANAN TEŞVİK )
Samsun 3. Bölgede; tarihine kadar başlanılan yatırımlar 5 yıl, tarihinden sonra başlanılan yatırımlar 3 yıl süreyle bölgesel teşvik uygulamalarında sigorta prim desteğinin sabit yatırım tutarının %20’si, Büyük ölçekli yatırımlarda sigorta prim desteğinin sabit yatırım tutarının %8’i, Stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının %15’ine kadar teşvikten faydalanılır.

22 16322 ( EKONOMİ BAKANLIĞINCA KARŞILANAN TEŞVİK )
Bu teşvikten faydalanmak için A.P.H. Belgelerini belge türünden verilmesi İşverenin Türkiye genelinde borcu bulunmayacak Bulunması halinde asgari ücret tutarını aşmayacak Borcun fazla olması halinde taksitlendirme olacak İşverenin gerçek kişi olması halinde 4/b ye borcu olmayacak İşverenin vergi dairesine de borcu olmayacak Bu borçlardan birinin tespiti halinde işverene borç tebliğ edilecek Borçların bir ay içinde ödenmesi halinde teşvik bozulmayacak tarihinden sonraki tespitlerde kayıtdışı çalışanın tespiti halinde teşvik bir yıl süreyle durur Primler süresinde ödenecek

23 TEŞEKKÜRLER


"SAMSUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları