Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ Tevfik BAYHAN Ramazan DOĞAN Bakanlık İş Müfettişi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ Tevfik BAYHAN Ramazan DOĞAN Bakanlık İş Müfettişi."— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ Tevfik BAYHAN Ramazan DOĞAN Bakanlık İş Müfettişi

2 İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BAKAN

3 İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYENİN DÖRT BİR YANINA HER AN ULAŞAN DİNAMİK BİR YAPIYA SAHİPTİR

4 İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI GRUP BAŞKANLIKLARI

5 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1 - KISA ÇALIŞMA NEDİR? Kısa çalışmayı; “Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya en az dört hafta süreyle işyerindeki faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması” şeklinde tanımlayabiliriz.

6 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2 - KISA ÇALIŞMANIN ÜLKEMİZ MEVZUATINDAKİ GELİŞİMİ NASILDIR? - 4857 sayılı İş Kanunu dönemi(10.06.2003- 25.05.2008 dönemi), - 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu dönemi(26.05.2008-28.02.2009 dönemi) ve, - 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu dönemi(01.03.2009 sonrası dönemi).

7 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 3 - KISA ÇALIŞMA NE DEĞİLDİR? - Kısa çalışma “ücretsiz izin” değildir. - Kısa çalışma “yıllık ücretli izin” de değildir. - Kısa çalışma “kısmi süreli çalışma” değildir. - İşçilerin fiilen çalıştırılmasına rağmen ücretlerin devlet tarafından ödenmesi değildir. - Salt işyerinin krizde olması nedeniyle yapılabilecek bir uygulama değildir.

8 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 4- KISA ÇALIŞMANIN MEVCUT UYGULAMASI HANGİ MEVZUATLA DÜZENLENMİŞTİR? - 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (Ek-2. madde ve Geçici Madde 8) ile, - Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir.

9 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 5- HANGİ İŞVERENLER KISA ÇALIŞMA BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR ? - 4447 sayılı kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran ve, -Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini en az 1/3 oranında azaltan veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durduran işverenler başvuruda bulunabilir.

10 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 6- GENEL EKONOMİK KRİZ NEDİR? Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır. Krizin varlığına, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı duruma açıklık getirir.

11 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 7- ZORLAYICI NEDEN NEDİR? İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması ve faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenleridir.

12 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 8- HANGİ SİGORTALILAR İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDADIR? Kendisi adına işsizlik sigortası yatırılan ; - 5510 sayılı kanuna göre 4/a sigortalıları, - İşveren tarafından çalıştırılan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar, - Yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar, - 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları vb. için talep edilebilir.

13 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 9- HANGİ SİGORTALILAR İÇİN YAPILAN KISA ÇALIŞMA TALEBİ UYGUN BULUNMAZ? - Kısa çalışmanın başladığı tarihte, işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan işçiler, - Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışanlar (Emekliler), - Geçici İşgöremezlik Ödeneği Almakta Olanlar, - Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Sigortalılar (4/B), - Memurlar (4/C), için yapılan kısa çalışma talebi uygun bulunmaz.

14 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 10- KISA ÇALIŞMA TALEBİ NEREYE YAPILIR? Türkiye İş Kurumu Birimine Yapılır ( İl/İlçe/Şube Müdürlüğü )

15 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 11- KISA ÇALIŞMANIN UYGUNLUK TESPİTİNİ KİM YAPAR? Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle yapılan başvuruların uygunluk tespiti Bakanlık İş Müfettişi tarafından yapılır.

16 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

17 12- KISA ÇALIŞMANIN UYGUNLUK TESPİTİ NASIL YAPILIR? Bakanlık İş Müfettişi; - İşyerini gezip görmek, -İşyeri kayıt ve belgelerini incelemek, -İfade ve bilgi almak, suretiyle işyerinin krizden etkilenip etkilenmediğini ve kısa çalışmanın yöntemine uygun hareket edilip edilmediğine karar verir.

18 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 13- KISA ÇALIŞMA UYGUNLUK TESPİTİ SONRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER? -Bakanlık İş Müfettişinin kısa çalışmanın uygulanmasına ilişkin olumlu veya olumsuz kararı, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla işverenlere tebliğ edilir. - Kararın olumlu olması halinde kısa çalışmanın başlama ve bitiş tarihleri ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanması uygun görülen işçilere ait liste yazıya eklenir.

19 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 14- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HANGİ HALLERDE KESİLİR? Kısa çalışma ödeneği alanların; - İşe girmesi, - Yaşlılık aylığı almaya başlaması, - Herhangi bir sebeple silah altına alınması, - Herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması, - Geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması halinde kısa çalışma ödeneği kesilir.

20 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 15- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN UZATILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? Bakanlar Kurulu’nun 02.07.2009 tarih ve 2009/15129 sayılı kararı ile - 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 8 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde; 31/12/2009 tarihine kadar uzatma başvurusunda bulunulması, bir önceki kısa çalışma uygulamasının sona ermesi, kısa çalışma uygulaması devam eden ve aynı kişileri kapsayan uzatma talepleri hariç diğer talepler için yeni bir uygunluk tespiti yapılması koşulu ile kısa çalışma süresinin altı ay daha uzatılması kararlaştırılmıştır.

21 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 15- KISA ÇALIŞMAYA ERKEN SON VERİLEBİLİR Mİ? -İşveren, ilan ettiği süreden önce, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu; Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer.

22 BAKANLIK İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TEŞEKKÜR EDERİZ...


"HOŞ GELDİNİZ Tevfik BAYHAN Ramazan DOĞAN Bakanlık İş Müfettişi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları