Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kantin işleri ile ilgili öneriler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kantin işleri ile ilgili öneriler"— Sunum transkripti:

1 Kantin işleri ile ilgili öneriler
1. Kantin işletmecisi ile yapılan sözleşmede yazılan aylık miktardan daha düşük dekontlar okul müdürlüğü tarafından kabul edilmemeli

2 2. Kantin arz bedeli dekontlarının takibi okul müdürlükleri tarafından yapılmalı ve dekontlar iki veya üç ay üst üste ödemeler şeklinde değil her ayın 10’una kadar o ayın ücreti ödenmek suretiyle okul müdürlüğüne teslim edilmelidir. 3. Dekont göndermelerde aksamalar yaşanmakta, bu aksamalar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne göndermede de gecikmeye neden olmaktadır. Her ayın 20’sine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilecek dekontların, ayın 10’una kadar Müdürlüğümüze ulaştırılmasında titizlik gösterilmelidir.

3 4. Sözleşme gereği işletmecinin Milli Emlak veya Özel İdare’ye ödemesi gereken % 3 Arz bedellerinin yatırılıp yatırılmadığının takibi okul yönetimi ve okul aile birlikleri tarafından yapılmadığı tespit edilmiştir. Takibinin titizlikle yapılması gerekmektedir. 5. Kantin Sözleşme Yenileme (Kira artış) işlemlerinin zamanında yapılmasına dikkat edilmelidir.

4 İlköğretim Taşımalı Eğitime İlişkin Yapılacak İşler
1. Taşıma puantajları en geç ayın 2’sine kadar müdürlümüze ulaştırılmış olmalı. Sisteme işlenecek gün sayıları ise her ay biter bitmez sisteme işlenmelidir. İlçe Milli Eğitim onay vereceğinden, girişler bekletilmemelidir. 2. Her ayın bitiminde araç denetim formları puantajlarla birlikte müdürlüğümüze gönderilmelidir.

5 Ortaöğretim taşımalı ile ilgili yapılacak işler
Taşıma merkezi ilköğretim okullarına gönderilen yazı ekindeki çizelge okullar başlar başlamaz eksiksiz doldurulmalıdır. Planlama aşamasında okullardan gelen bilgiler en temel bilgilerdir. Taşınacak öğrencilerin köylerinin bilinmesi tek başına yeterli olmamaktadır. O yüzden öğrenci ev tespitlerinin BTS’de bilgili kişilerin yardımıyla google earth programı üzerinden yapılması planlamanın en önemli unsurudur.

6 İnşaat İşleri ve Aboneliklere İlişkin Okullarca Yapılacak İşler
1. Okul tapusunda binanın işlenmediği yani cinsi arsa olarak belirtilen taşınmazlar cins değişikliği kadastro müdürlüğüne yaptırılacak, işlemler takip edilecektir. 2. Okullarına yeni taşınan ve inşaatı yeni bitirilen okulların elektrik, su, telefon vb. abonelikleri ve belediye, saski, özel idare gibi kurumlarla yapılacak işlemler okul idarecileri tarafından yürütülecektir.

7 Maaşlara İlişkin Yapılacak İşler
1. 4-C ve Belediyeden gelen işçi personelin devam devamsızlık puantajlarının en geç ayın 4’üne kadar, ücretli öğretmenlerin ek ders puantajlarının ayın 1’i mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir. 2. Maaş değişiklik işlemleri her ayın en geç 4’üne kadar Malmüdürlüğüne işletilecek hesaplama işlemi yapıldıktan sonra çıktılar dosyaya eklenerek muhasebe servisine en geç ayın 6’sı itibarı ile teslim edilecek, evrak teslim föyü imzalanacaktır.

8 3. Maaş dosyasının haricinde ayrıca onaylı bir şekilde;
1 adet personel bildirimi, 1 adet bordro icmal, 1 adet banka listesi verilecektir.

9 Ek Derslere İlişkin Yapılacak İşler
1.Ek ders saatleri sisteme işlenip onaylandıktan sonra kontrol raporları ve puantajlardan ikişer nüsha olacak şekilde her ayın 1’inde muhasebe servisine elden teslim edilerek evrak teslim föyü imzalanacaktır. (Evrak kayda bırakılmayacaktır.) 2. Teslim edilen ek ders ve maaş dosyaları muhasebe servisi tarafından incelenecek, incelemeden gidilmeyecektir.

10 Emekli Keseneklerine İlişkin Yapılacak İşler
1. Emekli keseneklerinin Kurumumuzca zamanında ödenebilmesi için geri dönük terfi farklarının muhasebe servisimizde kontrol edildikten sonra bir nüshasının en geç her ayın 17’sine kadar mal müdürlüğüne bırakılması gerekmektedir. (Bir nüshası muhasebe servisimizde kalacaktır.)

11 5510 sayılı kanuna ilişkin 5510 sayılı kanunun 8/7 fıkrasının uygulanması ile ilgili Mesleki Bilgi formu CD ortamında gönderilecek, daha sonraki bilgiler aynı ise gönderilmeyecek, güncellenen ya da yeni bilgiler gönderilecektir.

12 4734 sayılı kanuna ilişkin 4734 sayılı kanunun 62. maddesinin (ı) bendinin uygulanması 21-f ve 22-d kapsamında yapılan genelge kapsamındaki harcamalara ait bilgiler her ayın 1’inde gönderilecektir.

13 Atık Kağıtlara İlişkin
Okulunuzda toplanacak atık kağıtlar Nisan ayı sonuna kadar toplanıp, miktarların tespiti yapılarak satışı yapılmak üzere Mayıs ayı sonuna kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.


"Kantin işleri ile ilgili öneriler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları